Zetel: Grote baan 186/301 - 9120 Melsele +32 3 775 92 86 (secretariaat) secretariaat@pegasus-rcvliegclub.be

Geschiedenis van de club

GESCHIEDENIS PEGASUS RC VLIEGCLUB V.Z.W.

1977

Midden 1977 betekent het einde van de modelvliegclub Model Flying Circus te Elversele.
Een aantal leden van deze club stichten een nieuwe club in de gemeente Bornem.

Een bijeenkomst in St Niklaas o.l.v. Karel D'hondt leidt tot het stichten van PEGASUS RC VLIEGCLUB. Op deze bijeenkomst wordt een bestuur gekozen.

Bestuur:
Voorzitter: Karel D'hondt
Penningmeester: Rudy Loquet
Secretaris: Reggy Luycx

Dit bestuur gaat vervolgens op zoek naar een terrein in het Waasland.
Eerst werd gedacht een terrein te vinden in Sint Gillis Waas, daarna in Vrasene.

20 november 1977: met Armand Van Leuven, Zillebeek 77 te Beveren (landbouwer) wordt een akkoord gemaakt voor het gebruik van een terrein in de Polder van Beveren-Waas.
Terreincoördinaten: Ouden Dijkstraat, Verrebroek - Beveren, Kadasternummer: 979 - Sectie - Blad.
Afgesproken jaarlijkse huurprijs: 8.000,- Bef / jaar.
Opschortende voorwaarde: het Gemeentebestuur van Beveren dient goedkeuring te verlenen.

22 november 1977: officiële aanvraag bij de Gemeente Beve­ren om te kunnen starten met de activiteiten.

Aantal leden op 31/12/1977: 10.

1978

21 maart 1978 - Antwoord door Gemeente Beveren op aanvraag d.d. 22/11/1977: “er wordt geen toelating gegeven tot het beoefenen van deze sport op het grondgebied van de gemeente”.

Na verder onderzoek wordt besloten een nieuwe poging te ondernemen voor het bekomen van een toelating, ditmaal op de opgespoten gronden van de Linker Scheldeoever.

13 juni 1978: toelating vanwege de firma Dredging Int. voor terrein t.h.v. Kallo.
De firma Dredging Int. geeft de toelating om 'het afgesloten gedeelte van de omlegging van de RW 350 te Kallo' te gebruiken als start- en landingsbaan voor onze club.

22 juni 1978: toelating vanwege het Gemeentebestuur van Beveren.
De club heeft haar eerste terrein niet ver van Kallo, t.h.v. de later aan te leggen Sint-Jansweg.

9 en 10 december 1978: tentoonstelling van modelvliegtuigen in het Kasteel Cortewalle te Beveren.

Aantal leden in 1978: 12

001_Terrein_1978.jpg 002_Terrein_1978.jpg

 

 

 

 

 

 

 

1979

Wegens steeds veranderende situaties inzake het terrein, dit als gevolg van opspuitwerkzaamheden in het gebied, verandert de club regelmatig haar vestigingsplaats.

13 oktober 1979: D.O.L.S.O. (Dienst Ontwikkeling Linker Schelde Oever) geeft de toelating aan de club om een rustig gelegen terrein in de Bufferzone te gebruiken.

Oktober 1979: een graspiste wordt aangelegd om te gebruiken als start- en landingsbaan.

1 december 1979: een oude container wordt het eerste schuiloordclubhuis van Pegasus.
Tipgever Emiel Smets - prijs: 500 Bef.

De bestaande clubreglementen worden gewijzigd.
Het puntensysteem, waarbij leden een deel van het vermogen van de club konden opvragen bij het verlaten van de club, wordt afgeschaft.

Einde 1979 zijn er 22 clubleden.

002_Terrein_1979.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980001_Terrein_Bufferzone_1980.jpg

Bestuur 23 maart 1980:
Voorzitter: Karel D'hondt
Secretaris: Guy Suykens
Penningmeester: Rudy Loquet
Terreinverantwoordelijke: Edward Van Roeyen

Voor het onderhoud van het terrein wordt een grasmaaier aangekocht.

De start- en landingsbaan wordt uitgebreid (wordt omgevormd tot een driehoek).

Eind 1980 waren er in totaal 19 leden.

003_Terrein_Bufferzone_1980.jpg

1981

20 september 1981: op het terrein in de Bufferzone wordt de eerste "Fly-In" georganiseerd in het bestaan van Pegasus.

Eind 1981 waren er 31 leden.

1982

15 juli 1982: door het heraanleggen van de Bufferzone (een laag teelaarde van + 50 cm wordt op een groot gedeelte van dit gebied aangebracht) moet het terrein ontruimd worden.

Als voorlopige oplossing wordt tijdelijk een weide in Beverenpolder gehuurd van een landbouwer uit de buurt (Albert Vermeulen).

Niettegenstaande de problemen met het terrein (weide met diepe putten en omgeven door prikkeldraad), heeft de club op het einde van dit jaar nog steeds 33 leden.

1983

14 juni 1983: er wordt opnieuw een ander terrein in gebruik genomen, nl. ter hoogte van AGT.
Hiervoor heeft de club de toelating bekomen vanwege D.O.L.S.O.

Tijdens een najaarsstorm wordt het clubhuis van zijn sokkel geblazen. Resultaat: totaalverlies.

Het ledenaantal stijgt inmiddels tot 43.

1984

1984_R_Luycx_Blériot_Clubhuis_Plein_AGT.jpg

Er wordt een oude autobus aangekocht als clubhuis.
Onmiddellijk volgt echter een protest vanwege de milieupolitie van de gemeente Beveren.
Resultaat: de autobus wordt afgevoerd.
De aankoop, plaatsing en afvoer van de autobus kosten de club wel 9.000,- Bef.

15 september 1984: ons terrein blijkt vlak in het tracé van de aansluiting van de Grote Ring op de Expresweg te liggen. Resultaat: een nieuwe verhuis dringt zich op.

Eind 1984: er wordt verhuisd naar een terrein, dat zich tussen het Vrasenedok en het nog te bouwen Verrebroekdok bevindt.

7 september 1984: er wordt een echt clubhuis (type chalet) aangekocht voor het nieuwe terrein. Kostprijs: 40.000,- Bef.

Er wordt beslist dat de club lid wordt bij de VML (Vereniging voor Modelluchtvaart).

Op het einde van 1984 zijn er in totaal 51 leden.

1984_R_Luycx___Blériot_Plein_AGT.jpg

 

 

 

 

 

 

 

1985

002_Terrein_katoennatie_-_Leden_08_1985.jpg

1 januari 1985: er wordt een tractor grasmaaier in occasie gevonden en aangeschaft.
Kostprijs: 45.000,- Bef.

Het clubhuis wordt uitgebouwd tot een gezellig café.

30 mei 1985: tentoonstelling in zaal "De Vier Eemers" op de markt te Beveren.

Het bestuur van de club wordt vanaf dit jaar overgelaten aan een verkiesbaar dagelijks bestuur.

Eind 1985 telt Pegasus 82 clubleden die lidgeld betaalden.

007_Terrein_katoennatie_-_Leden_08_1985.jpg004_Terrein_katoennatie_-_Leden_08_1985.jpg006_Terrein_katoennatie_-_Leden_08_1985.jpg

1986

13 februari 1986: Pegasus RC Vliegclub wordt officieel Pegasus RC Vliegclub VZW.

Stichters VZW: Karel D'hondt, Rudy Loquet, Reggy Luycx, Leon Bosman.

Raad van Beheer:
Voorzitter - penningmeester: Karel D'hondt
Ondervoorzitter: Rudy Loquet
Secretaris - public relations.: Reggy Luycx
Terreinverantwoordelijke: Leon Bosman

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter: Thierry Verbrugge
Ondervoorzitter: Walter Verbinnen
Secretaris: Reggy Luycx
Terreinverantwoordelijke: Leon Bosman
Veiligheid: Jean Thys, Marc Van Gils, Lucien Beirnaerts
Feestelijkheden: Jean-Pierre Lambrecht
Penningmeester: Karel D'hondt

25 mei 1986: wedstrijd voor het nationaal kampioenschap van radiobestuurde modelhelikopters wordt georganiseerd op het clubterrein.

3 augustus 1986: wedstrijd - nationaal kampioenschap modelvliegtuigen.

24 augustus 1986: ter gelegenheid van de Beverse Feesten wordt een fantastische vliegshow gepresenteerd. Deze spetterende show werd opgeluisterd door o.a.: luchtdoop met ULM, overvliegen van het clubterrein door enkele grote toestellen, waaronder een Tiger-Moth en een Piper komende van de luchthaven van Brasschaat.

Later dit jaar wordt de tractor grasmaaier, alsook een stroomaggregaat gestolen uit het materiaalhok.

Aantal leden bij de club: 80.

1987

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter: Thierry Verbrugge
Ondervoorzitter: Walter Verbinnen
Secretaris: Reggy Luycx
Terreinverantwoordelijke: Leon Bosman
Veiligheid:Jean Thys, Marc Van Gils, Lucien Beirnaerts
Feestelijkheden: Jean-Pierre Lambrechts
Penningmeester-kantine: Karel D'hondt

26 april 1987: helikopter-symposium.

De club krijgt een nieuwe secretaris: Jos De Winter.

18 juni 1987: wijziging statuten VZW Pegasus.

Wijziging samenstelling Raad Van Beheer:
Voorzitter: Karel D'hondt
Ondervoorzitter: Thierry Verbrugge
Beheerders: Marc Bals, Reggy Luycx, Leon Bosman

De club bestaat 10 jaar. Dit wordt gevierd op 29 en 30 augustus 1987.
Het feest bestaat uit een clubfeest op 29/8 en een FLY-IN op 30/8 op het clubterrein.

In dit jaar doen een paar dames de eerste schuchtere pogingen om een modelvliegtuig te besturen.

11 december 1987: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Motel Beveren.

Het Dagelijks Bestuur wordt afgeschaft en vervangen door "Bestuur".
Bevoegdheid Bestuur wordt uitgebreid met als beperkingen: ontbinding club of problemen met het terrein. Duur mandaat in het Bestuur: 2 jaar.

Speciale vermeldingen voor clubleden in 1987:
Thierry. Verbrugge: helikopter
Tom De Winter: Multi
Raymond Graus: Zwevers

Aantal leden op het einde van dit jaar: 85

1988

Dagelijks Bestuur 1988:
Voorzitter: Marc Bals
Ondervoorzitter: Lucien De Prijcker
Secretaris: Jos De Winter
Penningmeester: Karel D'hondt
Kantine: Walter Verbinnen
Veiligheid: Marc Van Gils
Bestuurder: Thierry Verbrugge

Lidgeld 1988: 1.500,- Bef

24 april 1988: helikoptersymposium.

28 augustus 1988: Fly-In op het clubterrein, samen met organisatie Beverse Feesten.

24 september 1988: clubfeest (barbecue + dansfeest) in de Meerpaal te Sint Niklaas.
Volgens goede bronnen zijn er een paar nachtelijke zwemmers gesignaleerd in de vijver van het recreatiedomein De Ster ...

16 december 1988: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Motel Beveren.:

Wijziging Statuten en Clubreglementen

Krachtlijnen:
Raad van Beheer wordt definitief ontbonden.
De leiding van de VZW PEGASUS berust volledig bij een door de leden vrij verkozen Bestuur.
Duur mandaat in het Bestuur: 3 jaar.
Invoeren functie Afgevaardigd Bestuurder.

Speciale vermeldingen voor clubleden in 1988:
Thierry Verbrugge: Helikopter
Tom De Winter: Multi

Aantal clubleden: 93 leden

1989

Lidgeld 1989: 1.500 Bef.

Begroting 1989: veiligheidsafsluiting : 40.000,- Bef en uitbreiding clubhuis: 50.000,- Bef.

23 april 1989: bezoek van de "PAMPA FLYERS" aan de club.

14 mei 1989: wedstrijd F3A (multi) - Belgisch Kampioenschap.

juni 1989: Katoennatie komt het terrein innemen.
Er wordt een nieuw terrein gekozen t.h.v. het einde van het Doeldok.

7, 8 en 9 juli 1989: verhuis van clubhuis en inboedel naar een nieuw clubterrein.
In juli wordt ook snel een nieuwe piste aangelegd, alsook een voorlopige piste klaargemaakt voor gebruik.

20 juli 1989: wijziging der statuten: Raad Van Beheer wordt definitief ontbonden.
Het Bestuur van de Club PEGASUS berust vanaf nu bij een door de leden vrij verkozen bestuur.

Samenstelling bestuur 1989:
Voorzitter: Marc Bals
Ondervoorzitter: Lucien De Prijcker
Secretaris: Jos De Winter
Penningmeester - afgevaardigd bestuurder: Karel D'hondt
Bestuurders: Walter Verbinnen, Marc Van Gils, Rudy Adam, Thierry Verbrugge, Robert De Winter.

7 augustus 1989: stop met activiteiten op terrein Katoennatie. Definitieve overgang naar terrein aan Doeldok.
Bijkomend positief nieuws was dat er vanaf dan, en dit tot nader bericht, alle dagen van zonsopgang tot zonsondergang mocht gevlogen worden.

9 september 1989: clubfeest in zaal Motel Beveren.

4 november 1989: aanvraag aan het POLDERBESTUUR om een terrein te gebruiken in de bufferzone voor onze club.
Na contact met de verantwoordelijken van het Aankoopcomité te Gent, blijkt dat een dergelijke vraag op dit ogenblik niet positief kan geadviseerd worden.

Eind 1989 telt de club 88 leden

1990

26 januari 1990: Jos De Winter neemt ontslag als secretaris en wordt opgevolgd door Marc Van Gils.

29 maart 1990: gezamenlijk bezoek aan de modelbouwbeurs te Dortmund.

15 april 1990: dropping paaseitjes met modelvliegtuigen.

juni 1990: er werd reeds twee maal ingebroken in het clubhuis.
De schade beperkte zich tot het verdwijnen van een aantal bakken drank en de batterijen voor de verlichting van het clubhuis. Er was eveneens schade aan de toegangsdeur en de deur van de kantine. Kort nadien werd de dader opgepakt.

1 juli 1990: nieuwe start- en landingsbaan wordt feestelijk in gebruik genomen.

25-26 augustus 1990: tentoonstelling/ruilbeurs ter gelegenheid van de Beverse Feesten, in zaal Oud Beveren te Beveren.
Officiële opening op 25 augustus te 13u30 met toespraak door Schepen François Smet.

TOESPRAAK OP TENTOONSTELLING 25/8 - VOORZITTER MARC BALS, KAREL D'HONDT:
Geachte Heer Schepen, Vriend Voorzitter Marc, Vrienden van het Bestuur en leden van Pegasus RC Vliegclub. Dames en Heren sympathisanten.
Sta mij toe vooreerst onze voorzitter te verontschuldigen. Hij heeft mij aangezocht om hier het woord te willen voeren in zijn plaats. Volgens hem zou ik dat beter kunnen, doch hiervoor laat ik graag het oordeel aan anderen.
Het is vandaag reeds de derde maal dat onze club een tentoonstelling organiseert. Het is ook de derde keer dat dit gebeurt in de Gemeente Beveren.
Staat U mij toe, vooraf echter eerst een heel klein stukje geschiedenis te geven betreffende Pegasus RC Vliegclub in Beveren Waas.
Pegasus RC Vliegclub werd gesticht midden 1977 te Beveren Waas, en telde in die beginfase een tiental leden.
In 1978 nam de club een eerste terrein in gebruik, in het gebied van de Linker scheldeoever. Onze eerste tentoonstelling werd ook in dat jaar georganiseerd op Kasteel Cortewalle.
In 1979 werd een eerste "serieus" terrein, gelegen in de Bufferzone, in gebruik genomen.
Ondertussen waren we reeds een paar maal verhuisd, m.a.w. we werden stilaan een echte verhuisclub, uiteraard gedwongen door de steeds wisselende industriële activiteiten op en rond ons clubterrein.
Een echte graspiste werd aangelegd en wij dachten, hier in de Bufferzone, zitten we nu eens voor altijd goed!
In 1983 echter, besloot men het gebied van de Bufferzone te herbewerken, waardoor wij opnieuw dienden te verhuizen. Wij konden, na overleg met D.O.L.S.O. een nieuw terrein in gebruik nemen te Kallo. (AGT).
In 1984 bleek deze vestigingsplaats echter in het tracé van de Grote Ring te liggen, en dienden we opnieuw te verhuizen. Ditmaal naar een gebied tussen het Vrasene- en het Verrebroekdok.
Dit terrein was een prachtvestiging, en vanaf dat ogenblik begon een echte glansperiode voor Modelvliegclub Pegasus.
In 1985 namen we een echt clubhuis in gebruik en werd er een tweede tentoonstelling georganiseerd.
In 1986 wordt Pegasus een Vereniging Zonder Winstoogmerk. In dit en de volgende jaren nl. '87 en '88 worden allerlei manifestaties op het clubterrein georganiseerd, zoals o.a. wedstrijden, vliegshows enz.
Uiteindelijk belanden we dan in het jaar 1989, dit om deze geschiedenis toch ietwat kort te houden.
1989 wordt spijtig genoeg zowat een rampjaar, indien U mij toestaat deze term te gebruiken.
Immers, het tot dan toe beste terrein dat we ooit in gebruik hadden, dienden we te verlaten.
Er wordt echter een nieuw terrein t.h.v. het Doeldok gevonden en in gebruik genomen.
We doen nog een laatste poging om toch nog een terrein te kunnen gebruiken in de Bufferzone, maar onze pogingen stranden op een ambtenaar van Openbare Werken.
Dat doorheen al deze jaren, Geachte Heer Schepen, Waarde toehoorders, Pegasus RC Vliegclub een bloeiende club is geweest hoeft zeker geen betoog.
De club heeft talrijke terreinen overleefd (in totaal ongeveer evenveel terreinen als de club jaren van bestaan telt), en wist ondertussen toch uit te groeien tot een club met een ledenbestand dat schommelt rond de 80 leden, waarvan een niet onbelangrijk aantal uit de gemeente Beveren zelf.
Trouwens, vanuit Beveren noteren wij de laatste tijd een nog steeds groeiende belangstelling!
Als we even terugblikken op de geschiedenis van onze club, dan zien we zeker twee constanten doorheen die afgelopen dertien jaar.
Ten eerste : het constante zoeken naar een geschikte locatie
Ten tweede : integratie van de club in de gemeente

Eerst en vooral, Geachte Heer Schepen, ons terrein.
Het is door al die jaren heen niet eenvoudig geweest steeds een geschikt terrein te vinden voor het beoefenen van onze sport.
Wij beseffen ook dat modelvliegen een beetje lawaaierig is. Op dit ogenblik, met de huidige technologie, zeker veel minder dan vroeger, maar dat dit toch problemen meebrengt is zeker. Bijvoorbeeld, vlak naast een woonwijk is een dergelijke activiteit zeker niet haalbaar.
Sinds het ontstaan van de club hebben wij steeds de medewerking gevonden van de diensten van D.O.L.S.O., dit om telkens opnieuw een geschikt terrein te vinden. De laatste tijd wordt het echter steeds moeilijker.
Wij blijven er echter van overtuigd dat de gemeente Beveren over heel veel mogelijke estigingsplaatsen beschikt.
Het is natuurlijk zo dat de wil moet gevonden worden om ruimte te scheppen voor een dergelijke "creatieve hobby", die echter zeker een plaats verdient in onze "vrije tijd maatschappij".
Als we spreken over een creatieve hobby, dan kom ik bij de tweede vraag, Geachte Heer Schepen, die een vraag is betreffende de integratie van onze club in de Gemeente.
Wij waren ooit, voor korte tijd, lid van de Gemeentelijke Sportraad.
Onze club heeft echter met haar activiteiten steeds op een balanspunt gezeten tussen "hobby en sport", en het is misschien moeilijk te bepalen waar we nu echt thuishoren.
Wij blijven alvast ijveren voor een zo goed mogelijke integratie in de Gemeente Beveren.
Aan U, Geachte Heer Schepen, dan ook de vraag: welke is volgens U de beste weg naar die betere integratie in de gemeentelijke activiteiten.
Bij al dit, Geachte Heer Schepen, is het ons een zeer groot genoegen, in het kader van de Beverse Feesten, vandaag hier te Beveren, deze tentoonstelling te kunnen houden.
Het is ons echter een nog groter genoegen, U als schepen en als voorzitter van het Feestcomité van de Beverse Feesten, in deze allicht zeer drukke dagen, bij ons te mogen begroeten.
Wij verlenen U dan ook zeer graag het woord, met uiteraard ook het verzoek, om nadien deze tentoonstelling van Pegasus Modelvliegclub, voor geopend te willen verklaren.
Na een rondleiding bieden wij U, alsook alle aanwezigen, graag een glaasje aan tijdens een korte receptie.
Nogmaals onze hartelijke dank.

16 september 1990: aanvraag om lid te worden van de cultuurraad van de Gemeente Beveren.

29 oktober 1990: clubfeest in zaal Motel Beveren.

30 november 1990: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in feestzaal Oud Beveren.

Wijziging art 11 Clubreglementen:
Bijkomende tekst: nieuwe leden moeten, om te mogen vliegen, een proef afleggen voor twee ervaren piloten; indien niet geslaagd, behouden zij de voorwaarden beginneling.
De proef bestaat uit: opstijgen in het verlengde van de piste, links en rechts circuit vliegen, landing op de piste en noodlanding op de piste.

1991

Nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari in het clubhuis

22 februari 1991: Marc Bals drukt het verlangen uit om vanaf 1 januari 1992 in principe zijn functie van voorzitter te willen beëindigen, wegens te drukke beroepswerkzaamheden.

Vliegbrevet VML: voorlopig afgelast - VML beschikt over geen examinatoren!

1 april 1991: Paasfeest op tweede paasdag met dropping van eitjes voor de kinderen en dropwedstrijd voor de leden. Prijs: een enorm paasei.

Met de bus naar de modelbouwbeurs van Dortmund.

Het clubhuis wordt opnieuw in de vernis gezet.

Funfly voor de leden op zondag 21 mei 1991.

De Pampa’s komen op bezoek in September en worden ook uitgenodigd op het jaarlijkse clubfeest, dat doorgaat in November.

Er word beslist om vanaf heden met 2 baancommissarissen te werken op het terrein.

De boot en de zware batterij voor de verlichting van het clubhuis die vorig jaar gestolen werden zijn teruggevonden.

29 augustus 1991: aanvraag voor gebruik terrein in bufferzone bij D.O.L.S.O..

Clubfeest met 98 aanwezigen in november.

De club telt 68 leden.

1992

Nieuwjaarsreceptie in het clubhuis.

Voor de eerste maal heeft de jaarlijkse algemene vergadering plaats in het begin van het jaar, en dit op 10 januari, de voorgaande jaren was dit steeds in december.

Jaarlijkse paasdropping op tweede paasdag.

De squashers van Merksem Reaction komen op bezoek op 10 mei.

Zondag 9 juni. De bond van jonge en grote gezinnen komt op bezoek. Wij geven een mini vliegshow en zij bakken pannenkoeken.

De secretaris zorgt voor T-shirts en sweaters met het clublogo erop.

wegens flauwe rendabiliteit van de kantine worden de prijzen aangepast.
Volgende nieuwe prijsafspraak wordt gemaakt:
Kaarten aan 500,- Bef voor 20 drankjes (i.p.v. 21)
zonder kaart betalen: 30,-fr.

30 juli 1992: Uiteenzetting betreffende reglementering "GROTE MODELLEN" door Jean Verstraelen.
Jean Verstraelen is officiële coördinator voor de V.M.L., i.v.m. de reglementering voor grote modellen. (modellen tot 62cc, mogelijks meer).
Door zijn kontakten met "Het Bestuur Der Luchtvaart", zijn volgende afspraken gemaakt geworden.

Het Bestuur Der Luchtvaart heeft schriftelijk de toelating gegeven aan J. Verstraelen en A. Blansaer, om te oefenen op het clubterrein van Pegasus. Deze toelating loopt tot 1/10/1992.

In de eerste week van september, zal er een demovlucht plaatsvinden op het clubterrein, voor de verantwoordelijken van het Bestuur Der Luchtvaart.

De bedoeling van deze demovlucht is een definitieve reglementering op te stellen inzake grote modellen.

30 juli 1992: er wordt afgesproken om een officiële aanvraag tot goedkeuring in te dienen bij Het Bestuur Der Luchtvaart, voor het huidige clubterrein, zowel als voor het nieuwe toekomstige terrein. Jean Verstraelen neemt dit persoonlijk ter harte.
De noodzakelijke nodige elementen, alsook de officiële aanvraag, dient opgesteld te worden vóór 1/9/1992.

30 juli 1992: tijdens een korte bespreking werd overeengekomen alle bestuursleden nogmaals te wijzen, op een zeer belangrijke deontologische spelregel als bestuurslid.
Het is inderdaad niet wenselijk dat bepaalde details van besprekingen tijdens een bestuursvergadering, ongenuanceerd aan andere leden worden doorgegeven.
Misschien nog anders gesteld: een beslissing vanwege het bestuur is een gezamenlijke beslissing, die vanaf dat ogenblik consequent door elk bestuurslid dient ondersteund te worden.

Fun-fly op zondag 27 juni. Voor de barbecue ’s avonds zijn 83 personen ingeschreven.

14 september 1992: schrijven naar D.O.L.S.O. - Ing. J. Van den Broecke.
Aanvraag voor gebruik terrein in bufferzone: lot nr 1, sektie B nr 1061 A, met een oppervlakte van 2 ha 53 a 2 ca, volgens plan nr 1884 B.

16 oktober 1992: toelating vanwege Ministerie Vlaamse Gemeenschap voor gebruik terrein in Bufferzone te Verrebroek, Beverse Dijk, sectie B 1016 A..

1 december 1992: milieuaanvraag klasse 2 bij gemeente Beveren voor terrein in Bufferzone.

De club telt 86 leden.

1993

Naar jaarlijkse gewoonte nieuwjaarsreceptie.

15 februari 1993: brief naar Ministerie van Financiën te Gent.
Vraag tot aankoop grond in de Zuidelijke Bufferzone te Beveren Waas.
De percelen waarin wij in geïnteresseerd zijn (plan D.O.L.S. 1884 B):
sectie B - LOT 2/3/4 - 1091 A, 1094 A, 1080 A. en LOT 1 - 1061 A.

28 maart 1993: brief naar D.O.L.S.O. met melding van goedkeuring door Schepencollege van Beveren d.d. 22 maart.

Huur terrein Bufferzone: 7.088,- Bef / jaar.

12 april 1993: paasdropping op het oude terrein (Doeldok).

22 maart 1993: ontvangst milieuvergunning Vlarem klasse 2 voor uitbaten terrein voor beoefenen van modelluchtvaart in Bufferzone te Verrebroek.

Een voorstel om een totaal nieuw clubhuis te bouwen op het nieuwe terrein word goedgekeurd.

Een firma uit Haasdonk zorgt voor de aanleg van een graspiste op het nieuwe terrein.

In juni Fun-fly met bevriende clubs, met in de avonduren een barbecue.

9 oktober 1993: betonplaat wordt gegoten als fundering voor het nieuwe clubhuis.

Als toegangsweg naar het clubhuis worden slakken van Sidmar aangevoerd.

Het clubhuis wordt gebouwd in Noorse Den door de clubleden o.l.v. Jan en David Van Cauter, Marc Van Varenberg, in samenwerking met alle andere leden.

22 november 1993: Bestuur van de Luchtvaart - toelating uitbating terrein in de Bufferzone te Verrebroek.

27 november 1993: clubfeest in zaal Scala te Beveren.

17 december 1993: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Feestzaal SCALA, Stationsstraat, Beveren-Waas.
Paul Vennens volgt Marc Bals op als nieuwe voorzitter van de club.

De club telt 82 Leden.

1994

Lidgeld 1994: 3.500,- Bef (lidgeld: 3000,- + VML: 500,-)

Begroting 1994: tafels, stoelen clubhuis: 30.000,- Bef - afwerking clubhuis: 300.000,- Bef.

9 januari 1994: nieuwjaarsreceptie in clubhuis.

Alle vergunningen die in 1993 aangevraagd werden voor de ingebruikname van het terrein in de Bufferzone zijn binnen.

22 januari 1994: aanleg elektriciteitsnet in clubhuis: 12 volt installatie met batterijen gevoed door zonnepanelen op het dak van het clubhuis.

14 maart 1994: brief met melding in gebruik name terrein Bufferzone te Verrebroek.

Op 19 maart 1994 is de verhuis naar de Bufferzone een feit.
Vanaf heden is het verboden nog te vliegen op het oude terrein (t.h.v. Doeldok).

21 maart 1994: brief naar D.O.L.S.O. met melding in gebruik name terrein Bufferzone op 19/3.

4 april 1994: paasdropping.

Het clubhuis op het oude terrein (t.h.v. Doeldok) is verkocht.
Helaas is de mooie grote vliegtuigschroef, die boven de deur hing, verdwenen.

Sleutels van het hek en het clubhuis worden verdeeld.

11 juni 1994: inhuldiging nieuw terrein. Een viertal bevriende clubs worden uitgenodigd op de opening.

1 september 1994: de Gemeente Beveren neemt een nieuwe wijkagent voor Verrebroek in dienst, dit om de veiligheid te verhogen. Wij krijgen de vraag om een ledenlijst te bezorgen, samen met de nummerplaten van onze personenwagens.
Wij hopen dat wij er zo in slagen om ons terrein weer iets beter te beveiligen en ongewenste bezoekers nog iets meer af te schrikken.

10 en 11 september 1994: de club neemt deel aan de tentoonstelling "TRANSPORT", in kasteel Cortewalle te Beveren.

26 november 1994: clubfeest in zaal Scala te Beveren.

Aantal clubleden: 78.

1995

8 januari 1995: nieuwjaarsreceptie in het clubhuis.

20 januari 1995: jaarlijkse algemene vergadering.

Eerste inbraak in het nieuwe clubhuis: schade ongeveer 50.000 frank.

17 april 1995: paasdropping.

26 maart 1995: voor de meeste clubleden prachtig nieuws, voor anderen iets minder goed.
Door een overgrote meerderheid der leden gevraagd, het is een feit, in ons clubhuis mag niet meer gerookt worden. Naast rokende mensen zijn ook huisdieren helaas niet meer welkom.

20 mei 1995 - opm. in bestuursvergadering - Verwijdering afval clubhuis: “te verbranden met stijl"!

Plaatsing externe gastank voor verwarming en koeling ijskasten.

De ramen van het clubhuis worden uitgerust met veiligheidsglas.

Er zijn nog clubleden die vlot de spierkracht gebruiken, ook in een vliegclub.
Een aantal leden hebben nog maar eens gezwoegd, ditmaal om de oprit een stuk bij te werken.

Over het geluid in onze club (lees: 'dat van de modellen') is reeds menig woord gesproken.
Onnodig je nog te vermelden, dat men in Verrebroek op dit ogenblik soms onze activiteiten kan horen!
We zullen dus spoedig zeker nog horen van Bob (De Winter), die naarstig speurwerk verricht naar decibels.
Er wordt gezegd, dat we binnenkort zelfs in het clubhuis niet meer zullen mogen roepen voor een pintje.

zaterdag 3 juni 1995: F.F.O.C. (Fun Fly of Clubs) - Fly-in en feestelijk gebeuren met barbecue.

12 juli 1995: gemeente Beveren geeft uitbreiding milieuvergunning om ook te vliegen na 19u00 tot zonsondergang, voor modellen zonder verbrandingsmotor. M.a.w. dit geldt enkel voor zwevers en elektrisch aangedreven modelluchtvaartuigen.

We beginnen met geluidsmetingen.

Eind augustus: medewerking aan de Beverse feesten met een opendeurdag.

We worden momenteel geplaagd door een golf van inbraken.

In het najaar wordt de piste verlengd naar 180 meter.

Aantal clubleden: 76.

1996

Bestuur 1996
Voorzitter: Paul Vennens
Ondervoorzitter: Robert Van Mossevelde
Secretaris: Marc Van Gils
Penningmeester: Karel D'hondt
Bestuurder: Walter Verbinnen
Bestuurder: Ronan Loquet
Bestuurder: Marc Van Vaerenberg
Bestuurder: Erik De Smit
Bestuurder: Ben Van Cauter

Afgevaardigd Bestuurder: Karel D'hondt

8 april 1996: naar jaarlijkse gewoonte paasdropping op tweede paasdag voor de kinderen en een droppingwedstrijd voor de leden.

Zweefwedstrijd voor de leden, om ter langst in de lucht.

Plaatsen van een stalen plaat op de deur van het materiaalhok en aankoop van een stalen container om alle materiaal in te plaatsen.

Er worden nu ook regelmatig geluidsmetingen gedaan, de gegevens daarvan worden opgeslagen in een database.

Poging tot inbraak, de detector die alle beweging rondom het clubhuis opneemt wordt vernietigd.

30 november 1996: clubfeest in Feestzaal Het Moleken te Sint-Gillis-Waas.

Aantal clubleden: 80

1997

17 januari 1997: Algemene Ledenvergadering.

20 Juni 1997: barbecue op het terrein. Er worden speeltoestellen voor de kinderen geplaatst.

Wij verlenen onze steun aan de open havendagen.

Een zweefwedstrijd om ter langst in de lucht wordt gehouden.

De rode steenslagweg naast het water (de toegangsweg naar ons terrein) wordt een tijdje afgesloten. Een andere toegangsweg werd voorzien.

30 - 31 augustus 1997: Pegasus vliegclub bestaat 20 jaar.
Dit wordt gevierd met een grootse manifestatie: vliegfeest en barbecue.

22 november 1997: Clubfeest.

Aantal clubleden 77

1998

12 maart 1998: nieuwe vergunning terrein Bufferzone te Verrebroek, vanwege Ministerie Vlaamse Gemeenschap.

13 april 1998: naar jaarlijkse gewoonte, paasdropping te 14u00.

De zweefwedstrijd om ter langst in de lucht loopt van 1 april tot 30 september.

20 juni 1998: barbecue op het terrein.

In de nacht woensdag 23 op 24 september 1998: het clubhuis wordt verwoest door een brand.
De laatste clubleden die ons mooie clubhuis in perfecte staat hebben gezien (en achtergelaten) waren Marcel De Bie, Jean De Maesschalck en Ward Van Roeyen. Zij verlieten op 23 september rond 18u40 het clubhuis.

Na contact met de verzekeraar belooft deze ons een snelle regeling.

8 oktober 1998: de waarde van het clubhuis (gebouw + inhoud), wordt door Van Baarle Experts geschat op 1.360.005,- Bef, excl. 21% BTW.

24 oktober 1998: de puinhoop die overblijft van het afgebrande clubhuis wordt opgeruimd.

12 november 1998: aanvraag bij het College van Burgemeester en Schepenen te Beveren, voor oprichting “schuiloord” als vervanging van ons door brand vernield clubhuis.

22 november 1998: de opslagplaats voor onze materialen wordt omgebouwd tot voorlopig clubhuis.
Er wordt een grote glazen wand bijgeplaatst en de naam ‘Ons Containerke’ wordt op het raam geschilderd.

27 november 1998: verzekeringsmaatschappij DELPHI (FIDEA) meldt dat zij de brandschade niet zullen vergoeden vermits het gebouw illegaal was opgetrokken.
Zij melden zich te zullen beperken tot terugbetaling van de premies.

27 november 1998: een nieuwe vloerbedekking wordt in het Containerke gelegd.

De brandverzekering voor het clubhuis wentelt zich in allerlei bochten om niet te moeten betalen.

28 november 1998: het clubfeest in Het Moleken in Sint-Gillis-Waas is een groot succes.

7 december 1998: NV DELPHI deelt mede geen vergoeding te betalen voor de geleden brandschade wegens: illegaliteit gebouw (geen verzekerbaar belang), alsook tekortkoming meldingsplicht.

17 december 1998: beslissing tot rechtsgeding tegen NV DELPHI wegens weigering uitbetaling brandschade

19 december 1998: Raad van Bestuur meldt aan Advokatenkantoor Van Bellinghen (advokaat verzekeringsagent VAN PAESSCHEN) een rechtsgeding te zullen inspannen tegen verzekeringsmaatschappij DELPHI (FIDEA).

Aantal clubleden 73.

1999

Bestuur 1999

Voorzitter: Paul Vennens

Ondervoorzitter: Robert Van Mossevelde

Secretaris: Ben Van Cauter

Penningmeester: Karel D'hondt

Bestuurder: Marc Schoeters

Bestuurder: Guy Suykens

Bestuurder: Marc Van Vaerenberg

Bestuurder: Erik De Smit

Bestuurder: Jan Van Cauter

Afgevaardigd Bestuurder: Karel D'hondt

Zondag 10 januari 1999: nieuwjaarsreceptie in café Terminus.

19 januari 1999: aanvraag voor oprichting tijdelijke berging op clubterrein aan College van Burgemeester en Schepenen te Beveren Waas

13 januari 1999: verandering adres zetel van de club. Het clubadres wordt Stationstraat 68 b1 9120 Beveren-Waas

De verantwoordelijke van ‘ Waaslandhaven’ heeft gebeld om te vragen of er soms iemand bomen heeft afgekort /afgezaagd. Niemand weet van iets, dit zullen de kabouterkes gedaan hebben.

Bezoek aan de modelbouwbeurs MOMA te Brussel op21 Maart.

Aanvraag aan de Beverse Sportraad voor het bekomen van een lidmaatschap om te integreren in het gemeentelijke verenigingsleven.

De club neemt deel aan een actie ‘Plant een boom’ en zal de ingekorte bomen verwijderen en nieuwe laten plaatsen.

De stalen toegangsdeur van ons containerke wordt deskundig open geslepen met een slijpschijf, alle drank en materiaal zijn we kwijt.

16 juni 1999: negatief antwoord op vraag voor advies aan Ministerie Vlaamse Gemeenschap i.v.m. oprichten tijdelijke berging op clubterrein.

29 augustus 1999: vliegfeest op het terrein, ter gelegenheid van de Beverse Feesten.
Inwoners van Verrebroek worden specifiek uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op het terrein.

We hebben officieel raadsman Van Bellingen verlaten en gaan in zee met advokaat Luc M.E.J. Anthonis die onze belangen zal verdedigen inzake de brand van ons clubhuis.

Aankoop van een nieuwe geluids- en windmeter.

We genieten allen van een lekkere barbecue op het terrein en de kok van dienst belooft ons op het einde van het zomerse vliegseizoen nog een even lekkere mosselavond.

25 september 1999: mosselfeest in het clubhuis. Mmmm … lekker!

We melden aan onze leden het spijtige overlijden van clublid Dhr. Jaak Schuerbiers

1 tot 3 oktober 1999: gezamenlijke uitstap van een aantal clubleden naar Calais.

November 1999: Pegasus RC Vliegclub VZW wordt opgenomen in de Sportraad te Beveren.

11 december 1999: het laatste Pegasus clubfeest van dit millennium met tombola in Feestzaal ’t Moleken te Sint-Gillis-Waas.
Menu: zalmcocktail, aspergesoep, bladerdeegje met champignons & kip, varkenshaasje, en koffie met garnituur. Aangepaste wijnen en drank inbegrepen tot een vroeg uur en muziek verzorgd door Studio Ambiance.

Aantal clubleden 73

2000

14 januari 2000: nieuwjaarsreceptie in café Het Witte Huis

21 januari 2000: Jaarlijkse Algemene Vergadering op in feestzaal Het Moleken te Sint-Gillis-Waas.

Advocaat Luc Anthonis geeft uitleg bij de problematiek rond de brandverzekering:
Het gaat om de betwisting van de aansprakelijkheid en de schade waarbij een procedure volgens hem de kosten waard zijn aangezien de schade toch ongeveer 1.000.000 bedraagt.
De verzekering vind dat er geen verzekerbaar belang is, wegens geen bouwvergunning; alhoewel het clubhuis verplaatsbaar was.
Mr. Anthonis benadrukt dat we meer dan redelijke kansen hebben om de procedure te winnen, en meent dat zelfs bij mogelijk verliezen de inboedel apart is te houden.
Verloop: begin februari dagvaarding ingeleid, met verwachting eind 2000 de pleiting, ten laatste lente 2001.
Wanneer verzekering in beroep zou gaan kan de procedure vijf jaar duren.
Het gaat om een principiële zaak met conclusietermijnen.
Onze verzekeringspolis liep van 1983 en men heeft ons toen geen vragen gesteld over bouwvergunningen etc. , dus het gelijk is aan ons maar de rechtbank is de beslissende factor.
Het wordt een PRINCIPIEEL VONNIS.
Er is geen reden tot een kortgeding, aangezien het niet gaat om een hoogdringendheid, en de vaststellingen stabiel blijven; onze schuldenaar staat ook niet op het punt failliet te gaan.
Kostprijs: bij verlies: 25.000 + ereloon ongeveer 50.000 = samen 75.000. Bij winst: volgens waardetarief van recuperatie = %.
Tot slot: momenteel hebben we geen bouwvergunning en dus geen oplossing voor ons actueel probleem.

Verkiezing bestuursleden:
Voorzitter: Paul Vennens
Feestbestuur 2: Ronny Loquet
Clubhuis 1: Jan Van Cauter

Aan de kant van de runway worden enkele nieuwe ramen gestoken in het containerke.

24 april 2000: paasdropping op paasmaandag, met in de loop van de namiddag pannenkoekenbak door de kantine verantwoordelijken.

17 juni 2000: Funny Flying of Clubs (FFOC) op ons terrein met barbecue.

21 juli 2000: Gino Verbruggen doet een recordpoging vliegen met sponsoring door de KU Leuven. Vlucht type F5BSOL of zweefvlucht uitsluitend gebruik makend van zonne-energie.

30 juli 2000: demonstratie op een oefenveld van voetbalterrein van SK Beveren.
Een 20-tal leden van Pegasus waren aanwezig voor een enthousiast publiek.
Toch zou er in de toekomst beter met aangepaste toestellen gevlogen worden (3D of helikopters).

Oeps … Er is een Crasherke verschenen met een behoorlijk onzedige foto van prinses Mathilde …
Een paar leden dreigen zelfs hiervoor de club te verlaten …
Een uitgebreide verontschuldiging van het Bestuur leidde uiteindelijk alles terug in goede banen.

27 augustus 2000: tijdens de opendeurdag, ter gelegenheid van de beverse feesten, hebben ongeveer 70 niet leden onder de leiding van ervaren monitoren even de stuurknuppel in handen genomen om met een modelvliegtuig te vliegen. Ook gemeenteraadslid K. Reyns bezocht onze club.
’s Avonds was er een kaasschotel met wijn en brood

29 september 2000: Brand clubhuis - stand van zaken - antwoord advocaat L. Anthonis:
Zoals u weet werd deze zaak ingeleid op donderdag 29 juni jl. daar ik alvorens tot dagvaarding over te gaan in het bezit diende te zijn van het arrest van het Hof van Cassatie.
In deze context leek het mij normaal dat tegenpartij, ook wegens de principiële discussie, over de vakantieperiode beschikte om te besluiten.
Ondertussen zijn we echter eind september en mocht ik nog geen besluiten ontvangen.
Ik schrijf hem dan ook aan met de mededeling dat indien ik binnen de 14 dagen geen besluiten heb ontvangen ik vaststelling zal vragen conform 747 §2 Ger. W.
D.w.z. dat ik verzoekschrift dien op te stellen en neer te leggen voor de Rechtbank die dan op haar beurt conclusietermijnen en pleitdatum zal vaststellen.

3 november 2000 - bestuursvergadering.

De bestuursvergadering was voor de eerste maal rookvrij!

Paul Vennens heeft Van den Eeckhout Herman (lid Pegasus) uitgenodigd aangezien ook deze laatste duidelijkheid tracht te vinden in hetgeen ‘AMINAL’ en ‘Zeeschelde’ met ons van plan is.
Ze willen ons namelijk op korte termijn weg van onze huidige locatie.
Echter wordt de mogelijkheid onderzocht tot het bekomen van een gedoogbeleid om deze termijn te verlengen.

Voor de bestuursleden wordt voor de eerste maal een functiebeschrijving uitgewerkt.

2 december 2000: clubfeest.

27 november 2000: intrekken vergunning vanwege Ministerie Vlaamse Gemeenschap voor terrein Beverse Dijk, sectie B 1016 A te Verrebroek. We dienen ons terrein te verlaten tegen 01/01/2001. Van een tegenslag gesproken.

8 december 2000: Clubfeest in Feestzaal ’t Moleken te Sint-Gillis-Waas.

15 december 2000: aanvraag voor de hernieuwing voor de uitbating van een terrein (vervalt 10.01.2001) bestemd voor modelluchtvaart te Beveren-Waas (Terrein n°1).

13 december 2000: schrijven aan College van Burgemeester en Schepenen te Beveren, om de modelluchtvaart sport op te nemen in het gemeentelijk structuurplan.

15 december 2000: schrijven aan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap om onze activiteiten verder te gedogen op het bestaande clubterrein, in afwachting van het vinden van een definitieve oplossing

De Burgemeester van Beveren komt persoonlijk tussen bij de bevoegde diensten zodat we ons terrein voorlopig kunnen behouden. Zo kunnen we met een gerust gemoed 2001 binnentreden.
Van een mooi en geruststellend nieuwjaarsgeschenk gesproken.

22 december 2000: Bestuur van de Luchtvaart - laatste hernieuwing toelating uitbating terrein.

Aantal clubleden 76

2001

12 januari 2001: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in zaal ’t Moleken te Sint-Gillis-Waas.

Verkiezingen op JAV:

Mandaten van Ben Van Cauter en Eric De Smit blijven.
Guy Suykens treedt bij als verantwoordelijke kantine 2.

Bestuur 2001
Voorzitter: Paul Vennens
Ondervoorzitter: Robert Van Mossevelde
Secretaris: Ben Van Cauter
Penningmeester: Karel D'hondt
Bestuurder: Marc Schoeters
Bestuurder: Guy Suykens
Bestuurder: Marc Van Vaerenberg
Bestuurder: Erik De Smit
Bestuurder: Jan Van Cauter
Bestuurder: Ronny Loquet

14 januari 2001: Nieuwjaarsreceptie in het ‘t Wit Huis te Verrebroek.

8 maart 2001: ontslag van secretaris Ben Van Cauter.
Het secretariaat wordt vanaf heden waargenomen door Robert Van Mossevelde.

17 maart 2001: bezoek in groepsverband aan het luchtvaartmuseum van Le Bourget.
Organisator: Martin Vermeulen.

Speciale aandacht wordt gevestigd aan de geluidsbeperking van 84 dB. De leden worden ingelicht dat er vanaf 2002 niet meer mag gevlogen worden met toestellen die meer dan 84 dB produceren.

6 april 2001: door het overlijden van Dhr. Jozef D’hondt zijn wij genoodzaakt het clubadres vermeld in de statuten te veranderen. Het nieuwe clubadres wordt gevestigd bij Paul Vennens (voorzitter en wonend in Beveren).

Onze raadsman Dhr. Luc Anthonis heeft zijn conclusie op 11 April overgemaakt aan de tegenpartij Fidea verzekeringen en de griffie van de rechtbank te Dendermonde.
Deze conclusie van de tegenpartij werd ter inzage opgehangen in ons "Containerke".

16 april 2001: de paasdropping kan doorgaan in een zacht lenteweertje.
Marc Schoeters en Guy Suykens zorgen samen met hun behulpzame dames voor een hapje en een drankje in de tent.

19 april 2001: persoonlijk gesprek met schepen De Block (sport & milieu) + begeleidend schrijven.
De schepen verklaart openlijk ons project in Kallo voor de percelen Beveren - 8° Afd, Kallo - C1 nrs 961A, 962A, 963A en 964A te steunen.
Wel geeft hij het advies om eerst met de werkgroep “Leefbaar Kallo” te praten.

De conclusies van de rechtbank i.v.m. de brand- en verzekeringsperikelen komt voor op 25 April 2002.

Zoals ieder jaar brengen we een bezoek aan de modelbouwbeurs in Dortmund.

We gaan weer naar de vliegdagen in Spaarnewoude (Nederland) op Hemelvaartdag.

Ook op de show van Ferté Alais in Juni zijn we weer present.

De vensterruit van het containerke wordt ingeslagen en de dieven gaan aan de haal met 30 tuinstoelen en twee tafels.

De wedstrijd “tijdsduur vliegen” met precisielanding kent een overdonderend succes.

1 oktober 2001: brief Gemeentebestuur Beveren – aanvraag voor vestiging Pegasus RC Vliegclub in de Steenlandpolder te Kallo.

03 oktober 2001: gesprek met Dhr. J.-P. De Smet, werkgroep Leefbaar Kallo - toelichting van onze keuze in de de Steenlandpolder te Kallo.

01 december 2001: gesprek met schepen De Block (sport & milieu).
De schepen ingelicht over de resultaten van gesprekken met “Leefbaar Kallo”.
Hij geeft het advies om ook met de “VZW Natuurpunt” te praten.

06 december 2001: gesprek met Mevr. H. Van Den Camp - VZW Natuurpunt - toelichting van onze keuze in de omgeving van Kallo.

15 december 2001: gesprek met schepen De Block (sport & milieu).
De schepen ingelicht over de resultaten van gesprekken met “Leefbaar Kallo” en “Natuurpunt”.

De club telt 67 leden.

2002

Vanaf 1 Januari 2002 is het ten strengste verboden te vliegen met toestellen waarvan de geluidsproductie meer dan 84 dB bedraagt (meting uitgevoerd volgens art. 2.3.3 in de clubreglementen).

13 januari 2002: nieuwjaarsreceptie in café Het Witte Huis.

18 januari 2002: jaarlijkse algemene ledenvergadering in het Cultureel Centrum Ter Vesten te Beveren.

Bestuur 2002
Voorzitter: Paul Vennens
Ondervoorzitter: Erik De Smit
Secretaris: Robert Van Mossevelde
Penningmeester: Karel D'hondt
Feestbestuur: Marc Van Vaerenberg
Pubic Relations: Gino Van Nauw
Bestuurder: Marc Schoeters
Bestuurder: Guy Suykens
Bestuurder: Ronny Loquet

22 januari 2002: persoonlijk gesprek met schepen J-P Boeye (Openb. Werken) - begeleidend schrijven.

7 februari 2002: Paul Vennens heeft een aanbouwtent besteld. Kostprijs: 1.050 € .
Vermits onze club dit jaar 25 jaar bestaat is dit een goeie aanwinst. De tent zal in de toekomst meermaals gebruikt worden.

09 februari 2002: gesprek F. Smet, burgemeester: inlichten over stand van zaken.

7 maart 2002: Gino Van Nauw demonstreert een eerste versie van de website op
Sponsors zijn wel nog te zoeken.

11 maart 2002: gesprek met Dhr W. Wilssens, Diensthoofd Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dienst Zeeschelde.
Dhr W. Wilssens verklaart ons project in Kallo voor de percelen Beveren - 8° Afd, Kallo - C1 nrs 961A, 962A, 963A en 964A te steunen.
Hij geeft het advies om gemeente te laten vragen de percelen Beveren - 8° Afd, Kallo - C1 nrs 961A, 962A, 963A en 964A niet op te nemen in de Grondbank voor overgang naar de V.L.M..

16 maart 2002: persoonlijk gesprek met schepen Marc Van De Vijver (ex. sport) over onze optie op gronden in Kallo.

18 maart 2002: brief VZW Natuurpunt aan Schepen De Block.

19 maart 2002: persoonlijk gesprek met gemeentesecretaris Jan Noppe.
Verkennend gesprek i.v.m. vraag om gronden niet op te nemen in de Grondbank voor overgang naar de V.L.M.. Mogelijke knelpunten: landbouw, leefbaar Kallo, natuurpunt.

20 maart 2002: schrijven naar Gemeentebestuur met vraag om percelen Beveren - 8° Afd, Kallo - C1 nrs 961A, 962A, 963A en 964A niet op te nemen in de Grondbank voor overgang naar de V.L.M..

Maandag 01 april 2002: paaseierendropping.
Op 2° paasdag werden er paaseitjes gedropt voor de kleintjes vanaf 14u00 op het terrein te Verrebroek.
Hierbij aansluitend organiseerden we ook een precisiedropping voor de leden. De eerste vlucht van deze wedstrijd startte rond 14.30 uur.

De inhuldiging van de nieuw aangekochte tent heeft plaats op Paasmaandag.

De club bestelt nieuwe T-shirts en sweaters met het clublogo, dit in het vooruitzicht van het feest 25 Jaar Pegasus.

30 april 2002: schrijven aan Schepen Ludo De Block - antwoord op brief VZW Natuurpunt aan Schepen De Block.

14 mei 2002: aanvraag voor in gebruik name clubterrein in de omgeving van Kallo – Steenlandpolder - percelen Beveren - 8° Afd, Kallo - C1 nrs 961A, 962A, 963A en 964A.

14 mei 2002: brief ter informatie aan Schepen Ludo De Block, i.v.m. aanvraag voor in gebruik name clubterrein in de omgeving van Kallo – Steenlandpolder.

Vrijdag 31 mei 2002: Zweef-weekend Cap Blanc Nez.

Zaterdag en zondag 29 - 30 juni 2002: Fly-In ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Pegasus, samen met piloten van de andere uitgenodigde clubs.
Denderende tweedaagse fly-in op terrein te Verrebroek.
Zaterdagavond: BBQ in de feesttent in aanwezigheid van burgemeester François Smet en zijn echtgenote, Schepen Lauwers. Ook de heren Wilssens en Minnebo van de dienst Zeeschelde zijn aanwezig met hun respectievelijke echtgenotes.
De coördinatie van het feestgedruis was in handen van Hugo Peeters met helpende handen van zoveel andere bereidwillige medewerkers (-sters).

Een afvaardiging van de club is aanwezig op de dijkfeesten in Kallo, met een kleine tentoonstelling van modelvliegtuigen.

15 augustus 2002: vraag aan Marianne Thyssen, Europees Parlementslid, om tussen te komen ten gunste van Pegasus in het dossier nieuw terrein.

21 september 2002: wedstrijd “TIJDSDUUR VLIEGEN MET PRECISIELANDING” wordt georganiseerd op het terrein. Daarna volgde een mosselavond.

01 oktober 2002: bedanking Marianne Thyssen door Paul Vennens voor de door haar beloofde tussenkomst.

09 november 2002: clubfeest in 't Moleken. De belangstelling was echter eerder beperkt en noodzaakt om voor de toekomst uit te kijken naar een nieuwe formule.

7 december 2002: gesprek met schepen De Block (sport & milieu).
Thema: welke is visie van gemeente inzake onze sport.

19 december 2002: Ronny Loquet neemt ontslag als bestuurder (feestbestuur 2).

Op de rechtbank van Dendermonde winnen we na 5 jaar het proces tegen FIDEA inzake de brand van ons clubhuis.

Frequentie controlesysteem: voor het onder controle houden van de frequenties op het terrein wordt er een nieuw systeem ingevoerd met een badge. Deze nieuwe manier van frequentiecontrole zal ook in de week gebruikt kunnen worden.

Aantal clubleden: 85

2003

24 januari 2003: Jaarlijkse Algemene Vergadering in Cultureel Centrum “Ter Vesten” te Beveren.

Bestuur 2003
Voorzitter: Paul Vennens
Ondervoorzitter: Erik De Smit
Secretaris: Robert Van Mossevelde
Penningmeester: Karel D'hondt
Feestbestuur: Marc Van Vaerenberg
Pubic Relations: Gino Van Nauw
Kantine: Marc Schoeters
Bestuurder: Guy Suykens

28 januari 2003: uitbetaling brandverzekering door verzekeringsmaatschappij DELPHI t.b.v. 27.000 € (brand clubhuis september 1998)

06 februari 2003: de geluidsproblematiek wordt opnieuw aangepakt.
Vanaf heden zal weer regelmatig het geluid gemeten worden. Iedereen moet weten dat 84 dB het maximum toegelaten geluid is. Indien een model meer lawaai maakt moet het aan de grond blijven tot een nieuwe meting de verbetering bevestigt.
Ieder nieuw model moet eerst gemeten worden vooraleer het in de lucht mag gebracht worden. Enkel na een goed meetresultaat mag men er mee vliegen.

Toelating terrein: van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer directie vliegvelden, kregen we de toelating tot uitbating van ons vliegterrein (Aven Ackers) toegestuurd. De toelating loopt vanaf 11.01.2003 tot 10.01.2008.

09 februari 2003: de URL www.pegasus-rcvliegclub.be is een feit.
Wanneer je deze link klikt, kom je op onze site terecht. Tegelijkertijd met deze URL, heeft onze club de optie van "mailforwarding" gekozen, waardoor het nu mogelijk is om een e-mail adres te krijgen in de vorm van .">. Deze e-mail adressering zal voor iedereen in orde gemaakt worden.

16 maart 2003: invoeren van nieuw frequentiesysteem.
Van iedereen wordt een foto gemaakt zodat een frequentiebadge kan aangemaakt worden.

Op zondag 02 maart 2003 was er een interview gepland tussen enerzijds dhr Marcel Dietens van V.M.L. en anderzijds de VRT. Dit interview zou doorgaan door op ons plein te Verrebroek om 15u00. Aan de leden werd gevraagd massaal aanwezig te zijn.
Jammer genoeg staken de weergoden een stokje tussen het geplande interview van Dhr Dietens en het programma "TER ZAKE". Dit wordt naar een latere datum verschoven.

06 maart 2003: brief aan Vlaamse Gemeenschap – vraag tot opgave van de populatie van bedreigde diersoorten voor terreinen in Bufferzone, Verrebroek en Steenlandpolder, Kallo.

06 maart 2003: brief aan Vlaamse Gemeenschap – aanvraag vestiging in Steenlandpolder te Kallo.

16 maart 2003: Luc Schelfout land met zijn helikopter op het clubterrein. Nadien deden de diensten van de 'Luchtvaart Inspectie' moeilijk hierover. Met een fax vanwege voorzitter Paul Vennens werd de klacht uiteindelijk geklasseerd.

22-23 maart 2003: dit weekend was het prachtig vliegweer, met jammer genoeg ook een paar crashes.

Zondag 6 april 2003: Wedstrijd tijdsduurvliegen met precisielanding.

21 April 2003: paasdropping.

15 mei 2003: Vraag van Schepen Lootens (Zwijndrecht) voor gebruik terrein aan directie van Ineos, met gunstig mondeling antwoord.

07 mei 2003: vliegverbod voor terrein Bufferzone te Verrebroek door diensten van het Vlaamse gewest tot en met 15 augustus, wegens aanwezigheid zeldzame roofvogel.

15 mei 2003: demo Erik De Smit met elektrotoestel voor milieuambtenaar Deduytsche.

20 mei 2003: bezoek van Paul Vennens aan milieudienst op vraag van Lootens, bij Dhr. Karel Boonen, met documenten ter informatie: ledenlijst, clubreglementen, argumentatie.

27 mei 2003: gemeenteraad in Zwijndrecht.
Vraag wordt gesteld voor ingebruikname terrein Ineos.
Besluit: burgemeester Minnebo zal informatie inwinnen bij L. Hemelaer, Vlaamse Gemeenschap.

28 mei 2003: brief aan AMINAL: vraag om met geluidloze toestellen te vliegen, vanaf 15/08/2003.

14-15 juni 2003: Jets over Pegasus

16 juni 2003: Argumentatie nota INEOS - DEDUYTSCHE.

23 juni 2003: opstellen dossier “Argumentatie terrein INEOS”.

27 juni 2003: brief vanwege Vlaamse Gemeenschap: Intrekken besluit vergunning en gebruik van gronden toebehorend aan de Vlaamse Gemeenschap.

27 juni 2003: brief aan AMINAL, Vlaamse Gemeenschap: terug starten met vliegactiviteit vanaf 06 juli 2003.

04 juli 2003: brief V.M.L. – M. Dietens aan L. Hemelaer, Beheerscommissie Linker Scheldeoever.

11 juli 2003: brief vanwege Europarlementslid M. Thyssen aan Burgemeester Beveren – vraag voor voortbestaan modelvliegclub Pegasus in Gemeente Beveren.

24 juli 2003: brief Burgemeester aan Europarlementslid M. Thyssen

24 juli 2003: brief Gemeentebestuur Beveren à AMINAL, voor weerleggen brief Pegasus d.d. 27 juni 2003

24 Augustus 2003: F3A Wedstrijd

11 september 2003: brief vanwege Europarlementslid M. Thyssen

2 oktober 2003: ontslag bestuurslid Robert Van Mossevelde als secretaris. Gino Van Nauw neemt tot nader orde zijn taak over.

28 oktober 2003: vergadering met Vlaamse Gemeenschap in Gemeentehuis Beveren.
Pegasus aanvaardt noodgedwongen het besluit tot ontruimen van het terrein te Verrebroek, Sectie B, 1061a (Bufferzone), tegen uiterlijk 31/01/2004.

november 2003: de eerste van een serie regelmatige nieuwsbrieven verschijnen. Gino Van Nauw is schrijver en redactie.

19 november 2003: brief aan Vlaamse Gemeenschap i.v.m. einde gebruik terrein Verrebroek, Sectie B, 1061a (Bufferzone)

25 november 2003: brief vanwege Europarlementslid M. Thyssen à Burgemeester Beveren.

25 november 2003: brief vanwege Europarlementslid M. Thyssen: bevestiging opvolging dossier.

26 november 2003: brief vanwege Europarlementslid M. Thyssen à Provinciegouverneur H. Balthazar.

01 december 2003: huurovereenkomst met landbouwer Maes Georges, voor vestiging in de Avinckhoek te Verrebroek (Aven Ackers).

Zondag 31 Augustus 2003: open deur dagen.

Aantal clubleden: 87

2004

11 januari 2004: nieuwjaarsreceptie in praatcafé “’t Wit Huis”.

23 januari 2004: brief vanwege Vlaamse Gemeenschap: Intrekken van vergunning nr. V/3540 d.d. 12/03/1998 inzake gebruik van een terrein, gekadastreerd Verrebroek, Sectie B, 1061a (Bufferzone).

30 januari 2004: Jaarlijkse Algemene Vergadering in ’t Moleken, St-Gillis-Waas.

VZW Voorstelling (aanpassing statuten VZW)

Een extern expert, Freddy Nachtegael, licht de nieuwe wetgeving over de VZW toe.

Belangrijkste elementen: een VZW heeft rechtpersoonlijkheid, kan een eigen vermogen bezitten en kan niet in faling gaan.

De nieuwe wetgeving maakt onderscheid tussen Effectieve leden en Toegetreden leden.

31 januari 2004: afscheidsvlucht op het oude terrein, met TV-opname door Kanaal 3.

17 februari 2004: brief vanwege Europarlementslid M. Thyssen.
Bijlage: brief vanwege Provinciegouverneur H. Balthazar met intentieverklaring opvolging probleem.

Eind februari/begin maart wordt begonnen met de aanleg van het nieuw terrein in Aven Ackers, Verrebroek. Raming aanleg: 1.560 € (voor 0,6 ha).
Bedoeling is om er in mei/juni opnieuw te kunnen vliegen.
Indien er, bij een crash, schade zou zijn aan een van de omliggende akkers, dient het bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden.
Het geluid wordt door een kortere afstand tot bewoning, teruggebracht tot 83 dB.

2 februari 2004: artikels in "Gazet Van Antwerpen" en "Het Nieuwsblad" over onze noodgedwongen verhuis naar het terrein 'Aven Ackers' in Verrebroek.

18 maart 2004: brief aan Gemeentebestuur Beveren:
1. Vraag tot opname model luchtvaartsport in Provinciaal Structuurplan.
2. Vraag dat het gemeentebestuur bezwaar zou aantekenen tegen het Provinciaal Structuurplan O-Vl, omdat men geen rekening heeft gehouden met de bestaande ligging van het clubterrein van modelvliegclub Pegasus.

I.v.m. het terrein in Aven Ackers werden de landbouwers van aanpalende akkers bezocht i.v.m. mogelijke schade aan hun gewassen veroorzaakt door onze activiteiten.

8 april 2004: Bijzondere Algemene Vergadering.

Wijziging statuten VZW en Huishoudelijk Reglement.

Herbenoeming bestuurders:

Voorzitter: Paul Vennens
Ondervoorzitter: Erik De Smit
Secretaris: Gino Van Nauw
Penningmeester: Karel D'hondt
Kantineverantwoordelijke: Marc Schoeters
Kantineverantwoordelijke: Guy Suykens
Pubic Relations: Gino Van Nauw
Feestverantwoordelijke: Marc Van Vaerenberg

23 april 2004: Busreis naar Intermodelbau 2004 te Dortmund. Organisator: Martin Vermeulen.

Mei 2004:

Het gemeentebestuur van Beveren heeft een bezwaar ontvangen van de VZW Singelberg (Dhr. Huts, Katoennatie - Jagersvereniging) omtrent onze nieuwe locatie. Hierdoor hebben we nog steeds niet de nodige vergunningen van het gemeentebestuur ontvangen.

Het gras werd bijgezaaid.

Resultaat bezoek aan de omringende landbouwers
De boodschap naar hen toe luidt “Eventuele schade aan gewassen als resultaat van het beoefenen van onze activiteit wordt door Pegasus vergoed”

Geluidsbeheersing
Het huishoudelijk reglement stelt als norm 83 dB.

Op vrijdag 19/03 wordt er een bezwaarschrift ingediend bij François Smet (burgemeester Groot-Beveren) tegen het provinciaal Structuur Plan (cfr. brief Marianne Thyssen – Europees parlementslid). Het is duidelijk dat er geen rekening werd gehouden met de bestaande activiteiten in het gebied.

2 juni 2004: publicatie nieuwe Statuten VZW in Belgisch Staasblad.

10 - 11 juli 2004: Ballonmeeting Zwijndrecht.
Op het terrein van de firma Van Pelt wordt met electro gevlogen.
Slecht weer, dus weinig belangstelling.
Positief contact met gemeentebestuur van Zwijndrecht.

1 augustus 2004: onze club neemt deel aan de dijkfeesten in Kallo.
Weinig publieke belangstelling. Meer demo activiteiten wenselijk. Opkomst leden was meer dan behoorlijk (+ 15 leden).

9 augustus 2004: krantenartikel in "Het Laatste Nieuws". Titel: 'Modelvliegclub mag terrein niet in gebruik nemen na klacht van jagers - Pegasus wacht al half jaar op vergunning'.

31 augustus 2004: vergadering met Danny Dierickx (Exxon) over mogelijk gebruik terrein Exxon.

10 september 2004: Overeenkomst ExxonMobil - Pegasus voor gebruik terrein in Zwijndrecht.
Dank aan bestuurslid Guy Suykens! Dit is het resultaat van de vele besprekingen die hij had met leden van het gemeentebestuur van Zwijndrecht.

16 november 2004: Milieuvergunning - Uittreksel notulen College Zwijndrecht.

29 september 2004: Bijzondere Algemene Ledenvergadering i.v.m. terreinproblematiek Aven Ackers en Exxon, Zwijndrecht

15 december 2004: Toelating Dienst Mobiliteit Terrein 147 Exxon Zwijndrecht.

december 2004: secretaris Gino Van Nauw schrijft in zijn nieuwsbrief als volgt ...
HET IS NIET GEMAKKELIJK OM IN VLAANDEREN EEN GESCHIKT TERREIN TE VINDEN". Na het talmen van het gemeentebestuur van Beveren-Waas om de nodige vergunningen te verlenen begin 2004, kwam er nog een bezwaar van de jagersvereniging VZW Singelberg bovenop. Toen werd al vlug duidelijk dat er dringend naar alternatieven moest gezocht worden."
De bezwaren van de jagersvereniging waren, en ik citeer uit hun schrijven aan het gemeentebestuur van Beveren-Waas

"een sterke verstoring van de wildstand, het bewuste perceel is opgenomen in het wildbeheersplan (geratificeerd door Vlaams Gewest)... Aantasting van de fauna...
De VZW stelt dat een andere inplantingplaats moet worden gezocht die minder schadelijk is voor het milieu"

Einde citaat.

Straffe taal en onzinnig, maar desalniettemin voldoende redenen voor het gemeentebestuur van Beveren-Waas om te zeggen dat we eerst het geschil met VZW Singelberg moesten bespreken en tot een overeenkomst komen. Hun voorzitter dhr F. Huts, bleef echter de boot afhouden.Vruchteloos werd er via de schepen van ruimtelijke ordening getracht om een afspraak met hem te maken. F. Huts was echter steeds onbereikbaar (Op reis, in vergadering,.. En ga zo maar door).

Einde juni kregen we uiteindelijk toch bericht via zijn secretaresse "Pegasus moet een ander terrein zoeken. Ik blijf bij mijn bezwaar". Zonder dialoog, zonder overleg... Het was nu kwestie om een nieuw, geschikt terrein te vinden.
Een en ander geraakte in een stroomversnelling door deelname van onze club aan de ballonmeeting in Zwijndrecht in juli.Er werden contacten gelegd met het gemeentebestuur en mede dank zij de inzit van ons bestuurslid Guy Suykens, kwam onze club in contact met de firma EXXONMOBIL, die een uitgebreid en braakliggend industrieterrein ter beschikking had.

Na de nodige vergaderingen, kreeg onze vereniging de toestemming om op deze terreinen de activiteiten opnieuw op te starten. Het enige probleem dat zich nog stelde was de aanwezigheid van een andere club (BSC - surfcasting club). De mensen van deze club specialiseren zich om met een werphengel een gewicht zo ver mogelijk te gooien. Hierbij halen ze afstanden van 200 meter en meer (verdere info kan je steeds vinden op hun website www.surfcasting.be).
De boodschap van ExxonMobil aan het adres van Pegasus was duidelijk. Pegasus kan hun terrein gebruiken, maar moet tot een overeenkomst zien te komen met de surfcasting club voor wat betreft het gezamenlijk gebruik van het terrein. Eén en ander werd besproken met de surfcasting club op 20 december. Verdere uitleg hieromtrent volgt kortelings, maar het voorstel is dat Pegasus alle oneven dagen over het terrein kan beschikken, en de SurfCasting Club de even dagen heeft.
Om het voor onze leden duidelijk te maken, zal er een kalender worden opgesteld die ten allen tijde op onze website kan geraadpleegd worden. Deze kalender zal ook uithangen aan ons clubhuis.

20 december 2004: vergadering met BSC (Belgian Surfcasting Club - Eric Opdebeeck).

De nodige afspraken worden gemaakt op het terrein Exxon in Zwijndrecht gedeeld te gebruiken.
Afspraken: timesharing, onderhoud terrein, wedstrijddagen, ...

Aantal clubleden: 76

2005

16 januari 2005: nieuwjaarsreceptie in 't Wit Huis te Verrebroek.

18 januari 2005: overeenkomst wordt gemaakt met BSC voor gedeeld gebruik terrein Exxon.

Weekend van 30 januari: egalisatie terrein door aannemer Gillis.

januari 2005: 10 bureelcontainers afkomstig van de firma Dow Chemical uit Terneuzen worden aangekocht dankzij een gouden tip van Geert De Smit. Bedrag: 2.500 € incl. transport.

4 februari 2005: Jaarlijkse Algemene Vergadering in Cultureel Centrum Ter Vesten.
10 februari 2005: levering 10 bureelcontainers op het terrein.
De firma LUMET zorgde voor het vervoer.

11 en 12 februari 2005: plaatsing nieuw clubhuis, terrein ExxonMobil in Zwijndrecht.

De poten van de containers komen op tegels te staan.

Er wordt een sanitaire- en een regenput gestoken.

Er wordt een aansluiting gemaakt op de riolering.

De gastank wordt door Primagaz van het terrein Aven Ackers naar het terrein Exxon verplaatst.
Gastank wordt nadien afgeschermd met boompjes.

Op vraag van Belgocontrol wordt een telefoonlijn in dienst genomen waarop zij ons steeds kunnen bereiken.

Een deel van het gebouw wordt aan BSC verhuurd als clublokaal. Hiervoor wordt eveneens een afzonderlijke toegangsdeur geplaatst.

Plaatsing clubhuis: secretaris Gino Van Nauw schrijft in zijn nieuwsbrief als volgt ...
Op 11 februari werd gestart met het plaatsen van ons clubhuis.
Dank zij de inspanningen van Geert De Smit, kon onze club de hand leggen op een aantal bureelcontainers van Dow Chemical (Terneuzen). Deze moesten nog overgevoerd worden naar de uiteindelijke locatie en met materiaal, ons ter beschikking gesteld door de firma LUMET, werden de elementen op hun plaats getild. De weergoden waren ons die dag gunstig gezind, zodat een en ander vlot kon uitgevoerd worden.
Marc Schoeters bediende vlijtig en deskundig de kraan om alle elementen netjes op hun plaats neer te poten.
Tegen de avond was alles geïnstalleerd (inclusief het gedeelte dat aan BSC wordt verhuurd).

28 maart 2005: paasdropping op het nieuwe clubterrein, nadien een gezellig samenzijn in het nieuwe clubhuis.

Weekend 9 maart 2005: aanleg leidingen afloop dak, sanitair, ... voor het nieuwe clubhuis.

April 2005: terrein Exxon wordt ingezaaid.

13 - 17 april 2005: een aantal leden bezoeken opnieuw de INTERMODELLBAU show in Dortmund.

In het Huishoudelijk Reglement wordt het bestaande solobrevet aangepast voor elektro.

2- 3 juli 2005: ballonfeesten in Zwijndrecht. Een aantal leden waren aanwezig met modelhelikopters en modelvliegtuigen. De demonstraties werden gesmaakt door een talrijk opgekomen publiek.

29 oktober 2005: Mosselfestijn - secretaris Gino Van Nauw schrijft in zijn nieuwsbrief als volgt ...
Zaterdag 29 oktober 2005, was voor de Pegasus leden een dag om naar uit te kijken, niet alleen omdat het een oneven dag was, en zo ook een vliegdag, en ook niet alleen omdat het mooi weer was, maar mede, omdat Erik De Smit die dag zijn mosselkookpotten paraat had gezet.
En, je kan al raden natuurlijk, ja, ja, een heus mosselfestijn. De beroemde mosseltjes van Erik waren van de partij, en zeg nu zelf, wat is er beter dan eerst een namiddagje lekker te stoeien met onze modelvliegtuigen, om daarna s’ avonds een lekker potje mosselen op te smullen, inderdaad, daar kan niks tegenop.
We waren met ongeveer een dertigtal mensen die genoten van het lekkere eten, een mooi aantal, wat niet kon gezegd worden van het aantal dat in de namiddag aanwezig was om te modelvliegen, maar kom, men moet met niet veel zijn om pret te hebben.
Toch valt het op dat er op een evenement zoals dit, de laatste tijd opvallend weinig leden zijn die hieraan deel nemen. Aan wat, of “wie” ligt dit? Een groot deel ligt waarschijnlijk aan de leden zelf, bij wie het vertrouwen een beetje zoek is, toegegeven, onze club heeft een zeer donkere periode achter de rug.
Sommige leden hebben hun heil gezocht bij andere clubs, sommigen twijfelen misschien nog een beetje, of ze wel dan niet blijven, en dat zou ik zeer betreuren.
Het bestuur van onze club heeft al het mogelijke gedaan, om het iedereen naar zijn zin te maken, wat niet altijd gemakkelijk was.
Maar die donkere periode ligt achter ons, ons clubhuis biedt talloze mogelijkheden om evenementen zoals deze te organiseren, en ik kan jullie zeggen, dat ons bestuur samen met enkele leden hard aan het werk zijn om nieuwe concepten uit te werken.
Wat de mosseltjes betrof, want die zullen al gaar zijn, wel, die waren naar aloude gewoonte, gewoon om duimen en vingers af te likken, met een heerlijk mosselsausje, het overheerlijke brood en een glaasje (sommigen, flessen) witte wijn, man man man, gewoonweg af.
Ook de speech van Guy Suykens, was prachtig geformuleerd, een beetje stijfjes (hihihi), maar elegant.
Voor Erik De Smit, die mosselman van dienst was, een welgemeende dank u, want hij heeft dit tenslotte mogelijk gemaakt.
Voor alle mensen die hieraan meehielpen, eveneens een dikke proficiat. Het was geslaagd.
Nog even dit, het artikel dient niet alleen om in de geschiedenisannalen van Pegasus geplaatst te worden, maar ook om aan te tonen, dat zij die er niet aanwezig waren, ongelijk hadden.

Vernieuwde website: Vanaf begin november werd ons stekje op het “world wide web” in een nieuw kleedje gestoken.
Ronny De Meyer heeft hier zijn beste beentje voorgezet en daar een mooie site neergezet, waarvoor dank. Ronny werd tezelfdertijd ook gebombardeerd als webmaster.

3 december 2005: de goede Sint (Guy Suykens) en twee Pieten komen langs ons clubhuis voor alle kleine en grote kinderen. Er is veel leut bij klein en groot!

DSC04459.JPG

Aantal clubleden: 59

2006

15 januari 2006: nieuwjaarsreceptie in het clubhuis.

8 januari 2006: o.l.v. Erik De Smit wordt een nieuwe toog geplaatst.

114_1422.JPG114_1420.JPG

maart 2006: gaskachel wordt geplaatst in de bergruimte.

17 april 2006: traditionele paasdropping op het clubterrein.
Na de dropping van de paaseitjes voor de kinderen was er een wedstrijd tijdsduur vliegen en precisielanding.
Vanaf 17u00 was er een Breughelbuffet.

28 april 2006: dak clubhuis wordt hersteld door de firma ATAB.

20 mei 2006: aanleg elektriciteitskabel naar ExxonMobil. Voorzitter Paul heeft nog maar eens gezorgd voor een helpende hand om het werk licht te maken (Bobcat).
Ook voor de aansluiting op het waternet wordt een sleuf gegraven. In afwachting van de aansluiting wordt een PE-buis in de sleuf geplaatst.

juli 2006: aansluiting clubhuis op het elektriciteitsnet van ExxonMobil.

6 augustus 2006: een aantal moedige Pegasussers neemt deel aan de Donkfeesten in Overmere-Donk.
Door de beperkte afmetingen van het terrein en de omstaande bomen, wordt het meer een "boomvisdag" dan een vliegdag.
Met ladder en lange stok worden de onfortuinlijke toestellen uiteindelijk gerecupereerd.

oktober 2006: Danny Dierckx van ExxonMobil bevestigt geen problemen te hebben met het geplaatste clubhuis.
Voor het bekomen van alle nodige vergunningen was de goedkeuring nodig vanwege de eigenaar van het terrein, dit bij afwezigheid van een bouwvergunning.

De aanleg van het terrein Exxon heeft in totaal 8.650,- € gekost.

14 oktober 2006: ruime belangstelling voor een prachtig mosselfeest o.l.v. Erik De Smit.

22 oktober 2006: Er worden een aantal kruiwagens goede grond aangevoerd om de putten te kunnen vullen die de konijnen hebben gemaakt.

2 december 2006: de Sint (Guy Suykens) is terug op bezoek in het clubhuis. Nadien staan er pannenkoeken op het menu. En of dat dit gesmaakt werd!

6 december 2006: Paul Vennens en Geert zijn examinator voor afnemen brevetten VML.

Aantal clubleden: 70

2007

13 januari 2007: nieuwjaarsreceptie in het clubhuis.

30 januari 2007: aansluiting clubhuis op het openbaar waternet.

9 februari 2007: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het clubhuis.

28 februari 2007: actie wordt ondernomen teneinde de veiligheid naar het bedrijf Exxon te garanderen.

Een Walkie-Talkie is ter beschikking in het clubhuis, dit voor mogelijke controle vliegafstand.

Keuringsattest moet dringend toegepast worden voor “alle” modelluchtvaartuigen.
Vanaf 1 april 2007 moet elk vliegend modelluchtvaartuig gekeurd zijn vóór in gebruik name.
Indien negatief: vliegverbod of andere mogelijke sancties.

De geluidsstoel (voor geluidsmetingen) wordt opgesteld + 30 m voorbij de gastank, tussen de piste en de grens van het terrein.
Na plaatsing van de geluidsstoel worden de leden aangeschreven om alle toestellen waarmee op het clubterrein gevlogen wordt te laten meten.

16 maart 2007: de landingsstrook wordt verlengd met 50 meter.

begin april 2007: plaatsen veiligheidsnet tussen clubhuis en landingsstrook.

9 april 2007: paasdropping op paasmaandag.

Eitjes: Marc Schoeters

Organisatie wedstrijd: Danny Van Mossevelde

Springkasteel: Geert De Smit

Kaas- en wijnavond na de manifestatie.

25 april 2007 - 20 u in het clubhuis: Vliegreglement – aanpassingen / WORKSHOP.
Na een incident met de noodlanding bij Exxon werd het Vliegreglement aangepast.

28 - 29 april 2007: busreis naar Hendon. Organisator: Marc Schoeters.

mei 2007: De preventieadviseur van Exxon heeft een positieve reactie gegeven op de maatregelen die door Pegasus werden ingevoerd naar aanleiding van het vliegincident in februari.

mei 2007: op voorstel van Erik De Smit wordt de mogelijkheid voorzien om langs de buitenzijde van het clubhuis batterijen te kunnen laden.

mei 2007: Gerard Walschap en Marc Schoeters hebben met succes hun A-brevet afgelegd.

1 juli 2007: Danny Van Mossevelde neemt ontslag als bestuurslid.

21 juli 2007: 30-jarig bestaan Pegasus.

Er werd een fly-in met daaraan gekoppeld een open deurdag georganiseerd, dit samen met een paar andere clubs (BW, LAC, Stunters).

 

De leden van Broken Wings gaven een heel mooie show.

Ook de helikopter display van Thierry Verbrugge kon geslaagd genoemd worden.

Frequentiecontrole was OK.

’s Middags werden er frietjes geserveerd, ’s avonds was er een BBQ (lekker!) voorzien.

Er waren niet zoveel bezoekers, maar dit had meer te maken met het feit dat er weinig ruchtbaarheid gegeven werd aan het evenement.

september 2007: onze drankkaarten worden gesponsord door EP-FUN.

17 november 2007: 30 jaar Pegasus wordt gevierd met een diner in “Hof Ter Polder”.

IMG_1219.jpg

IMG_1224.jpg

Aantal clubleden: 68

2008

nieuwjaarsreceptie 13 januari 2008

1 februari 2008: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het clubhuis.
Er werden een aantal wijzigingen aangebracht aan het huishoudelijk- en vliegreglement. de wijzigingen hebben voornamelijk te maken met een nog beter veiligheidsbeleid en om het stelsel van brevetten dat bij Pegasus in voege is af te stemmen op de voorschriften en richtlijnen van VML.

Paasdropping 24 maart 2008
Geert De Smit zorgde ook dit jaar een springkasteel. De paaseieren werden, zoals gewoonlijk, aangekocht door Marc Schoeters.

Een viertal keer per jaar worden er een paar tijdschriften aangekocht. Deze tijdschriften liggen vanaf nu ter beschikking van de leden in het clubhuis.

Fly-in 21 juli 2008

Er wordt een workshop ingericht waarin geïnteresseerden leren om een toestel te bouwen.
Deze workshop loopt over meerdere sessies, zodat op het einde een toestel gebouwd is.
Deze toolbox startte op 11 oktober onder leiding van Frank Vandekerkhove.

Mosselfestijn in oktober

31 oktober 2008: wegens vergevorderde slechte staat wordt de westgevel van het clubhuis vervangen.
Een aantal bereidwillige leden klaren de klus in geen tijd. Het resultaat: nieuwe geïsoleerde ramen met kipstand en vliegenraam.
Na de werken vloeide er menig pintje door de droge kelen ...

Sinterklaasfeest 29 november 2008
Een 20-tal kinderen hebben aan het feest deelgenomen. Het algemeen gevoelen is dat het feest ook dit jaar weer eens perfect in orde was. Er werden een ganse reeks foto’s genomen door Stephan Deckers die op de pc van de club werden geplaatst.

Er was ook een Djembe namiddag. De belangstelling was iets minder, maar het werd wel een gezellige bedoening. Dergelijke initiatieven, vanuit de leden zelf gelanceerd, zijn het beste bewijs dat de club leeft.

Aantal clubleden: 70

2009

11 januari 2009: nieuwjaarsreceptie in het clubhuis.
Erik De Smit nam opnieuw de catering voor zijn rekening. De receptie startte om 14u30. Broodjes waren er vanaf 15u00. Ook een paar leden van Broken Wings waren aanwezig.

13 april 2009: Paasdropping.
De dropping startte om 14u30. De wedstrijdbegeleiding gedaan door Jochem De Vriendt was meer dan OK. Daarna was er een wedstrijd tijdsduurvliegen met precisielanding.
In de namiddag werden er croque-monsieurs geserveerd, ’s Avonds was er een spaghettiavond.
Zowel de opbrengst van de croque-monsieurs, als die van de spaghettiavond gingen integraal naar de actie Roparun (kom op tegen kanker). Totaal bedrag: 516,- €.
Het springkasteel was ook dit jaar aanwezig.

Maart 2009: dank zij de inbreng van een aantal leden beschikt onze club nu over een goede pc met daarop een aantal flight simulators.
Met dank aan volgende leden:

Philippe Schellekens: pc

Peter Van Hove: simulator

Gerard Walschap : joy stick en zweefsimulator

Alex EP Fun : simulator

Erik De Smit : scherm

Stefhan Deckers : zender

Peter Van Hove heeft ook nog een voeding gesponsord, waarvoor dank.

Nieuwe website is klaar. De webmaster is vanaf nu Peter Suykens.

21 juli 2009: de Open Deur Dag was weer een groot succes.
Er waren in totaal 75 mensen ingeschreven voor de BBQ. Deze laatste was zeker in orde, maar toch een bemerking die regelmatig gegeven werd, is dat het op een gegeven moment te vlug ging, zodat bv de saté niet volledig doorbakken was.
Spijtig voorval was dat de ijsroom wagen te laat kwam.
Alle sponsors werden nogmaals bedankt voor hun prijzen. Ook dank aan alle leden voor hun enthousiaste medewerking aan dit evenement.
Speciale vermelding was er voor Marinus, met de zware taak om de bar te doen ...

13 augustus 2009: Geert De Smit biedt zijn ontslag aan als bestuurslid.

De croque-monsieurs vonden op 21 juli een gretige afname. Toch werd op zondag 23 augustus de overschot vlotjes aan de man gebracht.

oktober 2009: na rijp beraad worden 60 nieuwe stoelen aangekocht voor het clubhuis.

7 november 2009: Erik De Smit organiseert weer een daverend mosselfeest. Een 30-tal personen genieten van al dat lekkers en de ambiance.

5 december 2009: de goede Sint (Guy Suykens) komt opnieuw langs. Een 15-tal kinderen (maar ook de ouders) genieten ten volle van zijn bezoek. Na het bezoek van de Sint werden er pannenkoeken gebakken.

Aantal clubleden: 64

2010

17 januari 2010: de organisatie van de nieuwjaarsreceptie werd dit jaar verzorgd door Marc Scoeters en vrouwtje Christ’l. Het was top. Helaas waren er te weinig aanwezigen.
Het is het algemeen gevoel dat het concept eventueel eens onder de loep moet genomen worden.

5 februari 2010: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het clubhuis.

5 april 2010: Paasdropping
Er waren te weinig kinderen aanwezig op de paasdropping.
Het systeem van de dropping wordt best herbekeken tegen volgend jaar.
Teveel eitjes belandden naast de piste en soms zelfs op de hoofden van de kinderen. Ook werd er een ongeval genoteerd.
De spaghettiavond (kom op tegen kanker) was dan weer meer dan geslaagd. Opbrengst: 576,- €.

mei 2010: er wordt een nieuwe spoelbak en onderkasten geplaatst in de keuken.
Kostprijs van deze aanpassing: + 500,- €

juni 2010: overvliegen terreinen ExxonMobil
Naar aanleiding van een incident met het overvliegen van het terrein van ExxonMobil heeft het bestuur besloten om harder op te treden tegen moedwillige piloten. Bij het overschrijden van het terrein van ExxonMobil (en indien bewezen) wordt aan de overtredende piloot 1 maand vliegverbod opgelegd.
Bij herhaling van de feiten wordt deze piloot ontslagen.

21 juli 2010: Fly In op het clubterrein.
De affiches voor de opendeurdag werden verzorgd door Peter Suykens.
Werden ook uitgenodigd: Broken Wings, LAC, Ranst en de Stunters.
Het werd een geluidsarme manifestatie in aanwezigheid Schepen Dirk Van Esbroeck (sport - gemeente Beveren).
’s Middags was frieten met stoofvlees voorzien, ’s avonds een BBQ.
De organisatie is vlot verlopen. De clubs die waren uitgenodigd, waren allemaal aanwezig.
Het inschrijven in het boek gebeurde echter niet altijd.
Het bestuur heeft zijn bedenkingen bij het vliegen met grote toestellen. Deze toestellen waren telkens heel dicht bij de grens van het vlieggebied en in sommige gevallen passeerden ze zelfs deze grens.
Bij een volgende editie moet er vooral werk gemaakt worden van een andere controle en moeten grote toestellen eventueel geweigerd worden.
De bediening aan de bar verliep uitstekend.
Betreffende de barbecue: het groentenbuffet was heel goed. Bij het vlees echter moet de opmerking gemaakt worden dat er een vleesbrochette voorzien was en dat er een kippenbrochette gegeven werd. Er waren ook geen warme aardappels. Bijkomende opmerking: het aantal personen die aan de BBQ kunnen deelnemen moet ingeperkt worden
Het afbreken en opruimen was geen probleem. Wel moeten er meer clubleden gemobiliseerd worden om een handje toe te steken bij dergelijke evenementen.
Het gemeentebestuur van Beveren was vertegenwoordigd door schepen Van Esbroeck.
Het dessert werd gesponsord door Peter Van Hove. Het bestuur dankt hem hiervoor.

26 september 2010: Uitstap naar het fort van Eben-Emael

13 november 2010: mosselfeest o.l.v. Erik De Smit. En lekker dat ze waren ...

najaar 2010: de winter wordt ingezet met indoor vliegen. Voorzitter Paul Vennens weet de sporthal van de Broederschool in Beveren voor een aantal dagen af te huren.
Een prachtig initiatief dat in de volgend jaren een stijgend succes zal kennen.

4 december 2010: Sinterklaas bezoekt de brave kindjes van Pegasus.

Aantal clubleden: 64

2011

23 januari 2011: nieuwjaarsreceptie in het clubhuis.
Het werd een uitgebreide receptie met een soort van walking diner.
De directie van Exxonmobil, schepen Van Esbroeck en burgemeester Minnebo werden uitgenodigd.
Helaas wordt het een sneeuwdag van het puurste allooi. Hierdoor is aantal aanwezigen eerder beperkt.

april - mei 2011: terrein Bralstraat West in Verrebroek wordt in gebruik genomen.

Winterseizoen 2011 - 2012: indoor vliegen in de sporthal van de Broederschool.

Aantal clubleden: 57

2012

29 januari 2012: nieuwjaarsreceptie in het clubhuis.

22 februari 2012: machtiging tot uitbating voor het terrein in Verrebroek / Bralstraat door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is een feit.

20 april 2012: Vergadering met Schepen Dirk Van Esbroeck - Sport, Schepen Katrien Claus - Jeugd en met Scouts Kieldrecht betreffende gebruik terrein in Kieldrecht.

Reden: ongerustheid van de Scouts Kieldrecht over de komst van modelvliegclub Pegasus met vestiging vlak naast hun terrein.

Conclusies vergadering:

Foute of gebrekkige communicaties zijn allicht het grootste struikelblok.

Er wordt afgesproken om in de toekomst, zo nodig regelmatig, samen met de respectievelijke organisaties te overleggen.

Interesse vanwege de scouts om kennis te maken met activiteit Pegasus.
Afspraak wordt gemaakt in de Bralstraat bij betere weersomstandigheden (PVEN)

Op 19 mei 2012 wordt opnieuw een etentje (spaghetti) georganiseerd ten voordele van de stichting “Kom op tegen kanker”. Ook dit jaar was het een goede manifestatie. Er waren 42 mensen ingeschreven, wat resulteert in een bedrag van 600 € dat aan Kom Op Tegen Kanker geschonken werd.

Het vliegreglement wordt aangepast aan de nieuwe omstandigheden in de Bralstraat.

BBQ vindt plaats op 11 augustus 2012. Voor deze BBQ waren er 33 personen ingeschreven.

Mosselfeest werd georganiseerd op 27 oktober 2012 voor een 40-tal deelnemers.

Voor het tweede jaar op rij wordt in het najaar en de winter indoor gevlogen.
Vanaf november 2012 tot februari 2013 wordt in het sportcomplex "De Meerminnen" Klapperstraat 103 te Beveren ongeveer wekelijks een sportzaal gehuurd van de gemeente Beveren.
Om beurten wordt er op zaterdag of zondag gevlogen.

Wijziging van artikel 26 van het HR: omwille van verwarring ontstaan door een laattijdige betaling van een lid, heeft het bestuur beslist om het artikel 26 van het huishoudelijk reglement om te vormen en te vereenvoudigen. Hierdoor kan er in de toekomst geen discussie meer ontstaan over het lidgeld.

Geluidsoverlast terrein Verrebroek
Naar aanleiding van een klacht over geluidsoverlast op het terrein in Verrebroek door verbrandingsmotoren, drukt het bestuur er nogmaals op dat de geluidsnormen strikt dienen nageleefd te worden.

I. v.m. de nog hangende procedure voor het terrein van Exxon, werd er een bericht ontvangen van Dirk Van Lint (VML) waarin hij stelt dat er blijkbaar geen clubs in CTR mogen zijn.
Dit is een onverwachte en spijtige wending in een lang aanslepend dossier.
Daar wij enkel een tijdelijk terrein in Verrebroek ter beschikking hebben, gaat Dirk Van Lint toch trachten om iets geregeld te krijgen voor ons terrein in Zwijndrecht.
In de allerlaatste VML tijdingen staat echter vermeld dat het DGLV zijn normen versoepelde, namelijk dat de afstand tussen de modelluchtvaartterreinen en de andere gebruikers van het luchtruim van 10 km naar 5km wordt gebracht. Dit betekent dat we buiten de CTR van Deurne zouden vallen, waardoor ons probleem zou verdwijnen.
Uit een contact vanwege voorzitter Paul Vennens met VML (Dirk Van Lint) teneinde dit uit te klaren, blijkt dat deze regelgeving niet geldt voor terreinen die momenteel binnen een CTR vallen ...

25 09 2012: vergadering met Schepen Dirk Van Esbroeck over de vestiging in Kieldrecht.
De Schepen bevestigd de intentie van de gemeente Beveren om ons een vaste stek te bezorgen in de nieuwe recreatiezone te Kieldrecht. Een plan verduidelijkt het opzet dat in de komende maanden moet gerealiseerd worden.
In een krantenartikel bevestigd de Schepen de aanpak van de gemeente Beveren: er zal enkel gevlogen worden met toestellen elektromotoren. Verbrandingsmotoren worden dus niet toegestaan!

De website wordt vernieuwd en is gebaseerd op een CMS systeem.
Hierdoor kunnen meerdere leden een bijdrage leveren door bijvoorbeeld het schrijven van artikels over een bepaald onderwerp, dit echter steeds onder de controle van het bestuur / webmaster.

30 oktober 2012: overlijden van clublid Peter Van Hove.

Aantal clubleden: 60

2013

20 januari 2013: nieuwjaarsreceptie. 38 personen waren ingeschreven voor de receptie die prachtig verzorgd werd door Rita Vennens. Helaas was er iets minder belangstelling wegens hevige sneeuwval die dag.
Door Magda Van Haver werd hierover volgend verslag gemaakt:
Op zondag 20 januari 2013 was het opnieuw de gelegenheid om elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar. Voor enkelen een speciaal jaar !!!
De weersomstandigheden hielden sommigen tegen om in de auto te stappen richting Pegasusclub, terwijl de Die Hards via gladde regionale wegen toch er een winterse uitstap van maakten.
Er was zelfs een eenzame fietser toegekomen dik ingeduffeld met berenmuts en al.
De voorzitter had weer zijn vaste team gemobiliseerd om thuis lekkere hapjes te bereiden.
Iedereen kon genieten van de minihapjes, worstenbroodjes, scampi’s en soep tot en met het dessertenbuffet.
De drank werd koel gehouden en geschonken door Marc en smaakte uiteraard lekker niet tegenstaande de negatieve buitentemperaturen. Rita en Kristel zorgden vóór, tijdens en na de receptie dat alles vlot opgediend en afgeruimd werd. Mien en Kaat ondersteunden hen waar nodig.
Guy nam volgens traditie eventjes het woord in naam van de voorzitter om iedereen te bedanken voor de aanwezigheid en de sfeer die er heerste.
Die sfeer bereikte haar top toen het ruim van de chalet gevuld werd met het ronkend geluid van een mini helikopter. Om alles vast te leggen voor het nageslacht en voor de archieven van de club had Frank zijn camera mee genomen.
Iedereen had zijn bob bij om veilig thuis te komen.

15 februari 2013: jaarlijkse algemene ledenvergadering in het clubhuis.

15 februari 2013: artikel in "Het Laatste Nieuws" over de indoor vliegactiviteiten van onze club.

Er wordt in het winterseizoen verder indoor gevlogen, dit met grote belangstelling.
De sporthal werd 16 maal afgehuurd telkens voor een periode van 2 uur.
In totaal waren er 278 piloten aanwezig, waarvan 34 bezoekende piloten (geen Pegasus lid). Deze bezoekers betaalden een bijdrage van 2 euro per keer, wat neerkomt op 68 €. Gemiddeld genomen waren er 17 piloten aanwezig op zaterdag en 18 piloten op zondag. De totale kost van dit evenement voor de club bedraagt 300 €.

indoor 2013

De prijs van de dranken in de kantine wordt lichtjes verhoogd, teneinde een beperkte positieve marge te bestendigen.
Zo komt een drankkaart met 20 consumpties op 20 € (0,75 €) / consumptie.
De rechtstreekse verkoop aan de bar stijgt van 1 naar 1,5 €.

15 juni 2013 - Maatjesavond / BBQ bakharing en Pensionering Guy Suykens
Verslag: Magda Van Haever
Wat een jaarlijkse maatjesavond zou worden werd vervangen door een verrassingsfuif voor Guy.
Vorige maand jarig en net op pensioen was voldoende om hem spreekwoordelijk in de bloemetjes te zetten.
Kaat die Guy zolang mogelijk weg moest houden van zijn geliefde vliegclubhuis had het naar het schijnt niet gemakkelijk. Dank zij de gsm konden we tot op de minuut aftellen wanneer het feestvarken zou toekomen.
Veel plaatsen om de auto's van Peter en Annick te verstoppen waren er niet maar toch lukte het om die achter een camionette te verbergen. Ook de kleinkinderen van Guy verstoppen was geen makkie daar die ongeduldig op hun vake aan het wachten waren.
De verrassing was groot toen Guy niets vermoedend het clubhuis binnenkwam en zijn liefste schatten daar zag rondlopen. Het feestje kon beginnen met bubbels en hapjes.
Na vele lege flessen kon de BBQ aangestoken worden voor de haring daar de maatjes vertraging hadden door de door ons allen gekende koude lenteperiode. Het bakken werd gedaan door Guy en de tomaat garnaal werd klaargemaakt door Min.
Na de haring kwam het dessertenbuffet voor de zoete bekken met meer dan keuze genoeg van lekkere meestal door de familie zelfbereide desserten.
Een leuke speech werd voorgelezen en het nagenieten kon beginnen.
Het was lang geleden dat ik als Bob achter het stuur nog een duidelijke boodschap had om allen veilig thuis te komen. Anderen hadden minder geluk en hun Bob niet bij waardoor ze wel hebben moeten boeten.
De organisatie werd grotendeels gedaan door de familie Suykens maar de helpende handen van enkele dames zorgden mede voor het succes van dit feestje.
De voorzitter en zijn vrouw waren getuigen van dit festijn samen met vele andere clubleden van Pegasus.
Daags nadien werd het clubhuis terug netjes gemaakt door Kaat, Christ'l, Paul en Guy.
Sommigen hadden andere klusjes te doen zoals richting TGV rijden in de vroege uurtjes, op de draaimolens in het pretpark zitten met de kinderen en kleinkinderen enz. ...
De sfeer was weeral top zoals je kan merken op de foto's.
We wensen Guy nog veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeele gelukkig jaren !!!!!!!!!!!

Manifestatie Verrebroek Kermis - 25 augustus 2013:
Op vraag van de organisatie van Verrebroek Kermis heeft onze club aan dit evenement deelgenomen.
In de namiddag mochten we een behoorlijk aantal bezoekers verwelkomen. De demonstratievluchten met de drones en de helikopter werden door het publiek zeer gesmaakt.
Het bestuur bedankte iedereen die aan dit evenement heeft meegewerkt.

DSC05746.JPGDSC05737_rs.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleece met logo wordt aangekocht voor een aantal geïnteresseerde leden.

BBQ
Er werd terug een BBQ georganiseerd op 10 augustus, verzorgd door Erik De Smit en Ronny De Maeyer. Ook talrijke dames waren bijzonder actief om alles in goede banen te leiden.
Na het vlees kreeg iedereen nog volop ijsroom geserveerd door Ronny en Sylvie.

INDOOR VLIEGEN
Ook deze winter wordt een indoor programma voorzien.
De start is op 28 september 2013 en er worden in totaal 19 sessies voorzien tot en met 30 maart 2014.

FLEECES
Marc Schoeters zorgt voor de nodige bestellingen en leveringen van fleeces.
De fleeces (blauw) werden geleverd met logo Pegasus (in geel) en de naam van het lid.

MOSSELFEEST
Het traditionele mosselfeest ging door op 19 oktober 2013.
Lekkere mossels klaargemaakt door Erik: prachtig.

CLUBDINER op 30 november 2013, feestzaal Olympia te Beveren.
Op het menu stond volgend lekkers:
Amuse bouche aangeboden door de chef
Doradefilet met jonge groentjes en sabayonsausje
Borst van hoeveparelhoen geparfumeerd met een dragonsausje
Verse fruitsalade met vanilleroomijs
Koffie
Door Tony en Magda Van Haver werd een verslag gemaakt over deze avond:
Nadat het reeds enkele jaren geleden was dat Pegasusleden te samen met de voeten onder de feesttafel plaatsnamen was het dus op zaterdag 30 november meer dan tijd om het clubfeest te organiseren in zaal Olympia te Beveren.
Vliegende leden met partners en of kinderen schreven zich hiervoor in. Voor de prijs moest men het niet laten dank zij de tussenkomst van het clubbestuur waarvoor dank.
De receptie met allerlei hapjes en drankjes ging natuurlijk vooraf aan de feestmenu.
Na de plaatsverdeling aan de tafels werd het menu opgediend.
Er werd een menu aangeboden die we op "komen eten" nog nooit hebben gezien. Versheid, kwaliteit en grote portie waren troef. Grote ronde tafels verhoogde de sfeer tijdens de maaltijd.
Onverwachts voor velen nam de penningmeester Karel het woord en tot verbazing van de voorzitter Paul herinnerde hij iedereen eraan dat Paul nu twintig jaar onze voorzitter is.
Na een korte historiek van die twintig jaar werd Paul bedankt voor zijn belangloze inzet met een kistje wijn en een nieuwe fleece trui met clubembleem en naam.
Iedereen weet ook heel goed dat achter een sterke voorzitter natuurlijk een sterke vrouw staat.
Daarom werd ook Rita in de bloemetjes gezet.
Duidelijk verrast nam Paul ook het woord maar kreeg moeilijk onder woorden wat hij die moment voelde en wou zeggen. Later aan de toog bij het einde liet hij horen dat hij het clubbestuur eigenlijk wou bedanken want dat het zonder zijn clubbestuur ook niet zou gelukt zijn.
Er werd als afsluiter nog ééntje gedronken op de volgende twintig jaar voorzitterschap van Paul...

Toespraak Karel D'hondt - 20 jaar Paul Vennens voorzitter
Beste vrienden, lieve dames,
mag ik jullie geanimeerde gesprekken even onderbreken voor het volgende?
Toen we als bestuur dit feest gingen organiseren, was het in de eerste plaats de bedoeling om allemaal samen eens gezellig te tafelen. Maar er was meer ...
Een paar mensen waren eigenlijk op zoek naar een gelegenheid om eens iemand zéér speciaal in de bloemekes te zetten. Het moest echter een verrassing blijven ...
Hiervoor vraag ik graag even jullie speciale aandacht!
Het was ergens in de lente van 1993, dat onze toenmalige voorzitter (Marc Bals) liet weten dat hij graag zou stoppen als voorzitter. En ja, er moest dus toen een nieuwe gevonden worden ...
Iemand, ik weet echter niet meer wie, fluisterde de naam van Paul Vennens in mijn oren!
Ik ging eens praten met Paul.
Paul zei me dat hij na het voorzitterschap van de Pingpong club naar de vliegclub was gekomen om te vliegen, zeker niet om voorzitter te worden.
Het vervolg is echter meer dan bekend. Paul werd onze nieuwe voorzitter.
Nu wil het toeval toch wel zeker dat dit volgende maand precies 20 jaar geleden is. Juister nog, Paul is voorzitter geworden op 17 december 1993.
Ja, en dan dachten we zo, is dit niet het geknipte moment om goede vriend Paul te bedanken voor zijn jarenlange inzet, zijn kunde, zijn liefde voor onze sport, de vriendschap, enz ... ik zou zo nog een tijdje kunnen doorgaan!
Dit mag ik echter wel zeggen.
Paul is als voorzitter iemand die weet de zaken op een zachte doch zéér correcte manier aan te pakken. Hij zegt dan zo: "da ga de gij wel eens oplossen hé" ... en daarmee weet ge direct wat er te doen staat.
Maar, Paul is zeker geen delegeerder zonder meer. Hij pakt zelf oneindig veel zaken aan, steeds rustig en kalm, altijd zéér gedreven.
Zelfs als instructeur is hij bekend voor zijn zachte aanpak. We gaan geen namen noemen hé Guy, maar er zijn er andere die blijkbaar iets strenger overkomen ...
Ik kan dan ook getuigen dat samenwerken met Paul steeds een aangenaam gebeuren is.
Hijzelf laat trouwens geen enkele kans onbenut om actief uit de hoek te komen. Die gedrevenheid heeft ons wel geleid tot waar we nu staan als club.
Naast een fantastisch clubhuis, waarin reeds zoveel leut werd gemaakt, hebben we steeds de nodige infrastructuur kunnen behouden, nu zelfs bijna 3 terreinen, ook al was het niet makkelijk.
Ik denk specifiek aan de ontelbare keren dat we samen naar het gemeentehuis trokken om onze zaak te bepleiten. De vergaderingen met de VML, openbare diensten, eigenaars van terreinen, kortom, veel te veel om alles op te noemen.
Eén ding is zeker, telkens was onze Paul de motor om alle medespelers te motiveren.
Wat Paul niet zo graag doet is het woord voeren. Zijn natuurlijke schuchterheid probeerde er telkens voor te zorgen dat iemand anders het "in zijn plaats wel even zou uitleggen".
Paul kan af en toe ook wel eens iets vergeten ...
Misschien zijn er onder ons een aantal die zich de crash herinneren van zijn vliegtuig, toen na de vlucht bleek dat hij een vleugelbeschermer niet had afgenomen vóór de start!
Ik wil, om stilaan te besluiten, nog zeggen dat Paul zichzelf echt kan wegcijferen. Dit is echt gebleken in al die jaren voorzitter. Paul was er steeds, je kon ook voor alles bij hem terecht.
Misschien nog vermelden dat hij wel eens vliegtuigen van vrienden repareert (Bob en Gery weten daar allicht meer van) iets wat hij zelf gepresenteerd heeft om te doen.
Vriend Paul, als ik alleen maar jou zou bedanken, dan vergeet ik zeker één iemand zéér speciaal, namelijk je vrouwtje Rita.
Ik ben ervan overtuigd dat zij het is die gedurende al die jaren je daadwerkelijk mee gedreven heeft tot waar we nu vandaag beland zijn. Vandaar ook onze speciale dank aan haar.
Paul, het was niet makkelijk om een attentie te vinden. Resultaat, het werd iets waar jullie beiden zeer intens van kunnen genieten. De ganse club dankt je voor je inzet en we hopen dat je er nog vele jaren mag bijdoen.
Rita, we weten wel dat je ook een glaasje meedrinkt, maar zéér speciaal voor jou hebben we toch nog iets anders voorzien. Dank voor die 20 jaren van trouwe inzet!

Gemeentehuis Beveren - Vergadering 10 december 2013
Aanwezig: Schepen K. Claus, Paul Vennens, Karel D'hondt
Besproken punten:

Recreatiezone Kieldrecht:
Aanleg voetbalveld en parking is bezig (gestart op 19/8/2013).
Dienstweg is aangelegd.
Plein Pegasus nog in te zaaien.
Gebouw: kost te beperken tot 1,6 Miljoen € wegens niet deelname voetbal KSK Kieldrecht. Hiervoor moet er een aangepast ontwerp gemaakt worden.

Voetbalveld zou enkel gebruikt worden door 'caféploeg' Saeftinghe.

Voorstel Pegasus om clubhuis Zwijndrecht integraal over te brengen naar Kieldrecht kan op interesse rekenen van de Schepen.
Wel moet nog nagekeken worden: bouwvergunning
Indien OK moeten ook aansluiting Elektriciteit, water en riolering bekeken worden.

Vergunning gebruik terrein Pegasus:
Pegasus zal aanvraag doen aan College van Burgemeester en Schepenen t.a.v. schepen Claus.
Na ontvangst toelating Gemeente kan Regie der Luchtvaart aangeschreven worden.

Website: op 12/12/2013 had onze website in totaal 3520 bezoekers gehad. Niet slecht voor een eenvoudig clubje. Zeker ook niet slecht voor secretaris Gino die alles in elkaar bokste.

Aantal clubleden: 66

2014

19 januari 2014: nieuwjaarsreceptie. 60 personen waren ingeschreven voor de receptie.
Magda Van Haver maakte hierover volgend verslag, Tony maakte een aantal foto's:
Namens het clubbestuur, net op de valreep om binnen de marge van de Nieuwjaarsmaand allen die niet aanwezig waren op de receptie van 19 januari 2014 toch nog een gelukkig 2014 te wensen.
De talrijke aanwezigen op de receptie waren getuige dat de sfeer heel goed zat.
De culinaire hapjes waren weer super lekker en zoals altijd werden Rita en Christ'l hiervoor zeer hartelijk bedankt.
De kookploeg werd versterkt voor de afwas en de opruim door Kaat en Mien.
De vaste man achter de bar moeten we waarschijnlijk niet bij naam noemen daar Marc ondenkbaar wordt achter de toog.
Guy zou niet in zijn normale doen zijn moest hij niet eventjes het woord gevraagd hebben en hij verwelkomde de nieuwelingen die kort werden voorgesteld.
Het doet het clubbestuur deugd de club te zien uitbreiden met nieuwe leden en de oude leden te zien genieten van het samenzijn.
Tijdens een terugblik op 2013 werden allerlei herinneringen opgehaald.
Nu is het nog aftellen naar de beslissingen die moeten genomen worden i.v.m. de toekomstige pleinen?
Wil je er meer over horen kom dan zeker naar de algemene vergadering op 7 februari om 19u30.
Zo zijn we 2014 gestart en hopen op een goed vliegjaar voor allen want een hobby waarin men zich kan uitleven doet wonderen!

19 januari 2014: brief naar College van Burgemeester en Schepenen: "Aanvraag voor gebruik terrein Recreatiezone Oud Arenberg, Kieldrecht".
Bedoeling is om voortijdig de machtiging tot uitbating te bekomen. Vanaf dan kan Pegasus een vergunning aanvragen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Luchtvaart.

12 februari 2014: Stephan Deckers stelt rond 14u00 een inbraak vast in het clubhuis.
Er werd vastgesteld dat er eerst gepoogd is geweest om via de ingangsdeur in te breken maar dit is niet gelukt. Daarna is er gepoogd langs een grote ruit met veiligheidsglas, maar enkel een gat van 25 cm en grote scheuren in het glas waren het resultaat.
Dan is het rechter vleugelraam geforceerd en zo zijn ze(?) binnengedrongen.
De grote kast in de kantine is leeg gegooid, waarschijnlijk was men op zoek naar geld, ook in de keuken is wat gerommeld, enkel uit de ijskast zijn enkele flessen Cava en witte wijn verdwenen.
Het computerscherm stond nog op de tafel, de pc bleef onaangeroerd.
Resultaat: weinig verdwenen, maar wel schade, waaronder een kapotte ruit uit veiligheidsglas.
Voorzitter Paul heeft de bewakingsdienst van Exxon op de hoogte gebracht van deze inbraak.
Zij namen er ernstig nota van.
Voorzitter Paul heeft op 13/2 de Politie van Zwijndrecht ingelicht. Die hebben de nodige vaststellingen

12 maart 2014: vergadering met Schepen Claus i.v.m. terrein Kieldrecht.
Besproken punten:
Vergunningsaanvraag terrein Pegasus
Clubhuis
Schuilhok bij de elektriciteitskast.

13 april 2014: er wordt een wijn- en kaasavond georganiseerd.

29 juni 2014: zweefwedstrijd met nadien de maatjesavond. Gery is opnieuw het centrale aanspreekpunt die dag.

3 september 2014: vergadering met schepen Claus i.v.m. terrein Kieldrecht

De afgeleverde vergunning staat op perceel 121, daar waar gevraagd is en goed bevonden op de vergadering van 12 maart dat perceel 123 moet vergund worden.

De problematiek aangaande clubhuis en schuilhok aan elektriciteitspunt is nogmaals doorgenomen.

De scoutsvereniging vreest het onbekende. De leiders en ouders zijn bevreesd voor neerstortende vliegtuigen op hun kinderen. Door de schepen zal een vergadering ter kennismaking gepland worden in het nieuwe scoutslokaal.

15 september 2014: vanwege het bestuur doet voorzitter Paul een oproep voor uitbreiding van het clubbestuur. Alle leden krijgen hiervoor een persoonlijk schrijven toegestuurd.

21 oktober 2014: vergadering met de Groendienst Beveren.
De gemeentelijke diensten zullen instaan voor het onderhoud van het terrein.
De kosten voor het onderhoud van het terrein naar Pegasus vzw toe, zullen later bepaald worden door de Sportraad.

28 oktober 2014: vergadering met Scoutsvereniging en Gemeentebestuur over terrein Kieldrecht
Behandelde punten:

Bezorgdheid Scouts vereniging inzake gebruik Recreatiezone Kieldrecht door modelvliegclub Pegasus:

v Hoe kan de veiligheid verzekerd worden voor de leden van de Scouts?

v Zullen de leden van de Scouts niet te veel interesse betonen voor de activiteiten van Pegasus?

v Zullen de huurinkomsten niet verminderen door aanwezigheid Pegasus?

Vragen door Pegasus:

v Stand van zaken toelating Gemeente.

v Oplossing clubhuis - Start activiteiten

v Schuilhok voor elektrische laadstations t.h.v. terrein.

9 november 2014: clubfeest in het clubhuis - Magda Van Haver maakte hierover volgend verslag:
Op 9 november 2014 kwam een beperkte groep leden naar het clubhuis om samen aan tafel te zitten voor een herfstmenu dat bestond uit een voorgerecht van kaaskroketten, een hoofdgerecht van kalkoen archiduc met groenten en een dessert met polderfruit gemarineerde peer met mascarpone crème. Alles vers gemaakt door een goede chef kok.
Met een goed glas wijn daarbij was het weerom genieten van lekkere dingen en een goede sfeer.
Alle eer voor dit geslaagde herfstfeest was voor Rita, zonder natuurlijk de grote hulp van Kristel niet te vergeten en de vele helpende handen bij het opruimen en afwassen ter plaatse.
Ook de vaste tapper van dienst Marc mag niet vergeten worden.
Voorzitter Paul had thuis zijn bijdrage ook geleverd door de bergen afwas van het voorbereidende werk te doen.
Otto bedankte in naam van de aanwezigen en in de plaats van Guy, Rita voor alle moeite die ze voor ons gedaan had.

17 november 2014 (brief 2 december 2015): gemeentebestuur Beveren deelt mede dat het College van Burgemeester en Schepenen de toelating geeft voor uitbating van het clubterrein in Kieldrecht.

Aantal clubleden: 67

2015

18 januari 2015: traditionele nieuwjaarsreceptie in het clubhuis.

6 februari 2015: Jaarlijkse Algemene Vergadering in het clubhuis. We heten hartelijk welkom aan onze nieuwe bestuursleden: Frank, Filip en Otto

Vliegreglement terrein Kieldrecht
Het nieuwe vliegreglement voor het terrein in Kieldrecht dat moest opgesteld worden in functie van de aanvraag voor onze vergunning, wordt opgemaakt.

23 april 2015: Filip Nijs brengt presentatie over de omschakeling van vliegen op brandstof naar elektrisch vliegen.

21 mei 2015: inspectie ter plaatse op terrein Kieldrecht door het voltallig bestuur.
Een aantal suggesties worden genoteerd voor de toekomstige inrichting van vliegpiste e.a..
Er wordt beslist om het terrein in de Bralstraat te verlaten, van zodra het terrein in Kieldrecht operationeel zal zijn.

11 juli 2015: Maatjesavond georganiseerd door Gery.

12 augustus 2015: het terrein in Kieldrecht wordt door een 15-tal piloten getest
Volgende opmerkingen werden genoteerd:

Parking wagens moet dichter bij veiligheidszone

Hoe kan electro kast worden ingeschakeld en gebruikt?

Drukken op discipline om vliegen in verboden zone te voorkomen is nodig

Landingszone afbakenen op 40 x 90 meter

Zeer ruime zone voor noodlanding is beschikbaar

Bodem moet zeker verder gevlakt worden op de landingszone

Afspraken nodig aangaande afrijden gras

Alle piloten waren zeer tevreden met ruimte van terrein

29 augustus 2015: organisatie van de jaarlijkse BBQ. Opnieuw zijn een aantal mensen in de weer om alles in goede banen te leiden, incl. de opkuis de dag nadien.
Er waren 46 deelnemers ingeschreven. De medewerkers aan de BBQ (bakkers en barman) werden door de voorzitter bedankt voor het uitstekende werk dat ze verricht hebben. Mede hierdoor was de BBQ zeer geslaagd.

9 november 2015 - Schepencollege Beveren heeft beslist voor het terrein in Kieldrecht:

De containers van Exxon worden niet verhuisd naar Oud Arenberg.

De nodige containers voor het clubhuis zullen gehuurd worden door de gemeente. Hiervoor is een budget vrijgemaakt in 2016.

Tevens worden er kleedkamers en douches voorzien voor een voetbalploeg (Saeftinghe).

Alle nutsvoorzieningen zullen beschikbaar zijn.

De dienst gebouwen krijgt de opdracht om een voorstel te maken.

14 november 2015: kaasavond in het clubhuis georganiseerd door Marc.

Indoor winter 2015: vanaf 4 oktober tot 19 maart 2016 schakelen we terug over op deze binnenactiviteit. In totaal zijn 18 dagen gepland in Sportcomplex "De Meerminnen" te 9120 Beveren.
De deelname van helikopters aan het indoor gebeuren wordt beperkt qua grootte van de machines.
De spanwijdte mag nog maximaal 40 cm bedragen.
Deze beperking wordt ook opgelegd voor drones, namelijk 40 cm van schroef tot schroef, diagonaal gemeten.

17 november 2015: Paul heeft nieuws van het gemeentebestuur (K. Claus): de containers van Exxon worden niet verhuisd naar Oud Arenberg, maar de nodige containers zullen gehuurd worden door de gemeente. Hiervoor is een budget vrijgemaakt in 2016.
Er worden ook kleedkamers en douches voorzien voor een voetbalploeg.
Alle nutsvoorzieningen zullen beschikbaar zijn.
De dienst gebouwen krijgt de opdracht om een voorstel te maken. Er wordt nagezien of de tijdelijke bouwvergunning nodig is, of moet gewijzigd worden.
Bij het opstellen van de plannen zal Pegasus vzw geraadpleegd worden.
De vergoeding voor het gebruik van het veld en de containers zal later vastgelegd worden.

8 december 2015: voorzitter Paul meldt dat het terrein Bralstraat niet verder kan gebruikt worden gezien de eigenaar het terrein dringend nodig heeft voor andere doeleinden.
Na gezamenlijk overleg wordt het gebruik stopgezet voor de leden van Pegasus vzw.

27 december 2015: hellingzweven in Zoutelande, Zeeuws-Vlaanderen – Verslag: Otto Hazelager.
Het is 27-12-2015 wat een ochtend ,voor mijn doen iets te vroeg wakker voor een zondag.
Maar goed, eerst op windfinder gekeken of de wind juist staat en jawel we kunnen.
Een dikke ZW 4 staat al te blazen op Zoutelande volgens de site.
Even wakker worden onder een frisse douche en daar gaat de telefoon, eenmaal er van onder gekomen gaat nog eens de telefoon, het is den Bob om te zeggen dat hij er rechtstreeks naartoe rijdt en vraagt om de locatie.
Onderweg naar de club nog wat sms verkeer met de Johan, die kan helaas niet mee, eenmaal bij de club staat Mark al te wachten, gauw een pot koffie opgezet en dan komt de Jan ook binnen.
Eerst een koffie, dat kan toch smaken 's ochtends, dan komen de Guy, Gerry en Tonny binnen.
De heren de locatie doorgegeven voor de gps en de auto's worden verdeeld, er worden wat vliegers overgeladen en daar gaan we.
Een klein uurtje verder en we zijn daar, we stappen uit en m'n hemd waait uit m'n broek, man wind genoeg. Iedereen steekt zijn vliegers ineen en dan die duin op, eenmaal boven eerst eens kijken en wat uitleg gegeven over het landen, het landen ja?? eerst maar eens zien te vliegen er staat een dikke ZW 5.
De Guy smijt m'n solius van de duin en gaat als een raket naar boven, moet zelfs vééééél down trimmen om vooruit te komen, eventjes wennen maar goed alles onder controle, al gauw volgt de rest van de heren.
En dan de Jan, nog nooit op een helling gevlogen met een niet ingevlogen nieuwe vlieger, ook dat wordt van de duin afgesmeten met zw 5 en geen probleem het is zalig vliegen die dag op Zoutelande.
Daar verschijnt den Bob op het toneel voor wat supporting, wat later ook de Frank en zijn vrouw Miriam.
Frank wordt overgehaald om zijn vlieger uit de auto te halen en ook hij vliegt er vrolijk op los.
Alleen die trap op en af lopen heeft die dag wat moeite gekost, maar goed dat hebben we er wel voor over.
Na het vliegen nog een sapje wezen drinken met de aanwezige in Zoutelande en dan terug naar het clubhuis gereden.
Conclusie, heerlijk gevlogen die dag en geen grote brokken buitenom een licht gekneusd isomo vleugeltje, heb zelfs van de Frank gehoord dat hij al een keer is terug geweest om te vliegen.
Voor herhaling vatbaar al zeg ik het zelf, ga binnenkort weer een datum naar jullie sturen dan doen we het gewoon nog eens opnieuw.

Aantal clubleden: 68

2016

17 januari 2016: nieuwjaarsreceptie vanaf 14u30 in het clubhuis.

29 januari 2016 - Beslissingen gemeentebestuur:

Er komen 10 containers waarvan 5 voor Pegasus vzw: 1 keukenblok, 1 bergruimte, 3 voor vergaderruimte.
De sanitaire ruimte is gemeenschappelijk. Totale oppervlakte voor de 10 ongeveer 200 m².

Worden geplaatst buiten inplanning van later gebouw, maar juiste locatie is nog niet bepaald.

De bouwvergunning moet nog gevraagd worden, de verdere vorderingen komen telkens op het schepencollege zodat de uiteindelijke uitvoering nog enkele maanden zal uitlopen.
Slechtste planning: uitvoering in september ...

Pegasus vzw zal in latere fase betrokken worden bij de plannen.

Aangaande het schuilhok bij de elektriciteitskast is niets besproken maar zal de vraag gesteld worden bij stedenbouw wat Pegasus vzw eventueel zelf mag plaatsen.

9 februari 2016: bericht van secretaris Gino aan alle leden dat het terrein Oud Arenberg in Kieldrecht in gebruik kan genomen worden.

15 februari 2016: het nieuwe Vliegreglement wordt bezorgd aan de leden.
De aandacht wordt gevestigd op het feit dat het Vliegreglement, dat van toepassing is op de nieuwe locatie, te vinden is op de website. Er wordt gevraagd dit GRONDIG door te nemen, daar er een aantal wijzigingen zijn aangebracht die van het grootste belang zijn.
De veiligheidsbrevetten blijven van kracht, dus ook de geldende regels. Wie niet over een A-brevet beschikt moet dus onder begeleiding vliegen op het terrein.

19 februari 2016: joyriding op ons terrein … een auto met een surfplank erachter, je moet het maar bedenken. Erik bezorgt een filmpje van de feiten, Paul bespreekt dit met de scouts, incident gesloten.
Hopelijk hebben onze toestellen niet te veel last van de achtergelaten sporen.

1 maart 2016 - terreinverantwoordelijke Erik meldt:
Eindelijk een beetje goed nieuws. Vandaag is ons nieuw terrein voor de eerste maal afgereden door de Groendienst van de gemeente. Nu ligt er natuurlijk heel veel los gras, maar bij een tweede of derde maaibeurt komt dat wel in orde. De sporen van de joyriding zullen binnenkort wel verdwenen zijn. Oef!

Lente 2016: ondanks een slecht weerkundig voorjaar, komen er toch verschillende meldingen van aangename vliegdagen op het nieuwe terrein. Het terrein voldoet blijkbaar totaal aan de verwachtingen.
Nu wel nog even wachten op het verschijnen van ons clubhuis.

Zaterdag 3 juli 2016 - Maatjes – Verslag: Tony en Magda
Er werd aan tafel aangeschoven in het door Rita fris gepoetste clubhuis alsof het een grote gezellige familiebijeenkomst was.
Aperitief met hapjes gingen vooraf.
Maatjes of tomaat garnaal werden aangeboden à volonté en als afsluiter een smakelijk dessert en een stukje taart bij de koffie.
Babbelsnoepjes die geschonken werden door Guido stonden heel de avond ter beschikking.
De horecaploeg van dienst was weerom Mien & Gery en Christiane & Robert.
Tappen, opdienen en afruimen werden ook door de vertrouwde medewerkers gedaan.
Het was weer eens een bijzonder geslaagde dag.

11 augustus 2016: vergadering met Sportdienst Beveren i.v.m. containers voor clubhuis.

20 augustus 2016: BBQ in het clubhuis. Het vlees of de vis waren uitstekend door traiteur Placide uit Beveren.
Dank voor de organisatie door Otto en Filip. Ook voor Marc en het ganse team van de kantine.

28 september 2016: onze voorzitter maakt een mooie principiële afspraak met BSC. Bij verhuis kopen zij ons clubhuis in Zwijndrecht. De uiteindelijke verhuis wordt gepland rond Nieuwjaar 2017.

28 november 2016: het clubhuis wordt leeggemaakt. De ganse inboedel wordt tijdelijk opgeslagen in een garagebox bij Erik. De verhuis, o.l.v. voorzitter Paul en Erik, gebeurt met in een paar aanhangwagens, volgeladen door een paar sterke leden. Een uitvoerig fotobundel werd gemaakt voor het nageslacht.

3 december 2016: de overeenkomst voor verkoop van het clubhuis wordt getekend met BSC. Vanaf nu zit onze club zonder clubhuis. Hopelijk volgt Kieldrecht nu snel zodat we allen terug beschikken over een gezellige ontmoetingsplaats.

30 december 2016: bibberende hellingvluchten in Zoutelande o.l.v. Otto Hazelager, de laatste actie van 2016!
Hierna het verslag:
Het was een magere opkomst dit keer, 2 man.
Samen met de Guy naar Zoutelande gereden, gekleed als Eskimo’s zijn wij de duin op gelopen en wat een lekker windje deze keer. Niet te hard, sjuust goed zalig.
Was zelf wat traag met mezelf vliegklaar te zetten en hoor Guy zeggen daar gaat ie, samen met de Guy lekker aan het rond crossen met de poef poefkes ( ka 8 ).
Wel enorm druk met parapante mannen in de lucht als we aan het vliegen zijn en dan ineens komt daar mist opzetten zeg, wij de lucht uit en ook de parapante mannen.
Even gewacht en een bakje koffie gedronken en daar waren de paalhoofden weer te zien beneden op het stand, rap weer onze vliegers van de duin gesmeten en gaan!!!!! tot het weer mistig werd, zo hebben wij ons toch goed kunnen vermaken een paar keer.
Zelf nog een vleugeltje ingevlogen, een ALULA trek van dream-flight, leuk ding; trouwens boven op de duin mee kunnen landen, dat scheelt toch weer een wandeling van die lange trap.
Kortom het was weer een lekker dagje op de duin, als men gekleed gaat als een Eskimo is het NIET koud op de duin vliegvrienden. Het zijn alleen die vingertoppen waar je mee stuurt wat zo verdomde koud wordt; heb Mark de mol de vorige keer met een soort zender stoofke zien lopen dat is de oplossing voor dat probleem.
Voor de eerstvolgende uitstap wil ik wel voorstellen om naar de OFFICIËLE MODELVLIEGPLAATS te gaan een stukje verderop op de duin, want de hoeveelheid parapante mannen was mij toch iets te hoog tijdens het vliegen, zeker ook naar veiligheid toe voor die mannen.
Vliegvrienden jullie gaan zeker nog een keer hierover van mij horen volgend jaar, nu eerst eens lekker feesten, hou het netjes, een goed vliegjaar toegewenst en zie jullie op de nieuwjaarsdrink.
M.V.G Otto Hazelager

Aantal clubleden: 60

2017

 

 Groepsfoto_Pegasus_25_07_17.jpeg

 14 januari 2017: nieuwjaarsreceptie vanaf 14u30 in het scoutslokaal op ons terrein in Kieldrecht. Magda Van Haver maakte hierover volgend verslag:

Op een ijskoude winterdag had dit jaar de nieuwjaarsreceptie plaats van Pegasus.
Op zaterdag 14 januari 2017 trotseerden de vaste Pegasus leden de koude om elkaar het allerbeste toe te wensen.
Het tijdelijke kader waarin de receptie plaats had aan het nieuwe vliegplein in Kieldrecht voldeed goed maar iedereen kijkt vol spanning uit naar het eigen lokaal dat daar beloofd is voor onze vliegclub.
Met een vijftigtal leden werd er geklonken op 2017.
Een speech van de voorzitter en enkele belegde broodjes om de magen te vullen konden natuurlijk niet ontbreken waarvoor hartelijk dank aan het clubbestuur.

30 maart 2017: Frank meldt dat hij een Facebook groep heeft aangemaakt voor Pegasus. De link naar de Facebook groep is https://www.facebook.com/groups/918513464918097/.

30 maart 2017: De belangstelling voor het indoor evenement was van dezelfde grootorde als vorig jaar. Er waren gemiddeld 10 piloten per keer die hieraan deelnamen. Uit onze club waren er in het totaal 19 verschillende piloten die indoor gevlogen hebben. De zaterdag genoot duidelijk de voorkeur van de piloten om te komen vliegen.

4 april 2017: een stuk landbouwgrond vlak naast ons terrein wordt gehuurd, dit om te vermijden dat er op deze plaats een weide voor paarden komt, met dito afsluiting in onze landingsrichting. Paul en Erik zorgen er voor dat ook deze klip zonder problemen wordt genomen.

6 april 2017: Otto en Erik zorgen dat met een busje een aantal leden vlot naar de modelbeurs in Dortmund kunnen gaan.

April 2017: joyriding schijnt een passie te zijn bij sommige leden van de scoutvereniging. Paul moet de Scouts nog maar eens wijzen op het feit dat dit echt niet kan op ons terrein. Een surfplank achter een auto laat sporen na op het terrein en ongevaarlijk lijkt deze activiteit nu ook weer niet.

8 juni 2017: Burgemeester Beveren bevestigt dat er wel degelijk een clubhuis komt in de nabije toekomst. Er zou een huurkoop afgesloten worden door de gemeente voor een aantal bureelcontainers.

26 juni 2017: bezoek van reporter Het Laatste Nieuws op het clubterrein. Op 27 juni verschijnt een artikel in deze krant met foto. Aanleiding is de agenda van het schepencollege van 1 augustus, waarop de beslissing over het clubhuis zal genomen worden.

20 oktober 2017: de fundering voor het clubhuis zijn geplaatst!

1 november 2017: het clubhuis is geplaatst. De sint kwam vroeger dan gewoonlijk dit jaar!

28 november 2017: 40 jaar Pegasus! Clubfeest in Hotel Van Der Valk in Beveren.
Het diner met een 40-tal aanwezigen werd opgeluisterd met een aantal dia’s uit het kleurrijke verleden van de club.
De organisatie was van Filip die er voor zorgde dat alles vlekkeloos verliep.
Voorzitter Paul zet penningmeester Karel letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes. Karel kon dit niet onbetuigd laten en dankte ook voorzitter Paul uitvoerig voor het werk van de afgelopen jaren. Een nooit aflatende voorzitter heeft er immers in de afgelopen jaren voor gezorgd dat onze club nu een vaste stek heeft in Kieldrecht, incl. een prachtig clubhuis.

9 december 2017: drones en helikopters komen aan bod in de bestuursvergadering. Teneinde mee te gaan met de trend van de huidige tijd wordt een beperkt aantal toestellen, dit onder strikte voorwaarden, toegelaten tot de club.

Aantal clubleden: 52

2018

• 1 januari 2018: aangepast clubreglement gaat in voege. Wijzigingen zijn er voor heli- en multikopters. Vooral inzake veiligheid / veiligheidsbrevetten en privacy worden de regels bijgestuurd.
• Januari 2018: wegens het feit dat het clubhuis nog niet opgeleverd is wordt de nieuwjaarsreceptie uitgesteld.
• 22 maart 2018: de op 6 april geplande JAV wordt uitgesteld naar een latere datum, vermits het clubhuis nog steeds niet volledig klaar is.
• 29 maart 2018: overeenkomst tussen Gemeente en Pegasus inzake gebruik van terrein en clubhuis wordt ondertekend door Paul en Gino. Een nieuwe periode kan na meer dan 9 jaar onderhandelen met de Gemeente eindelijk van start gaan!
• 2 april 2018 (paasmaandag): verhuis van het clubmateriaal naar het nieuwe clubhuis.
Er wordt verzameld te10 uur, Zwaantje 66, Verrebroek. Hier waren alle spullen opgeslagen sinds we het clubhuis in Zwijndrecht verlaten hebben.
Enkele spullen waren enige tijd zoek, maar na grondig speurwerk van Erik zijn alle toestellen en materialen gevonden.
De nutsvoorzieningen (Elektriciteit, Gas en Water) zijn aangevraagd maar nog niet aangesloten.
• 6 april 2018: twee nieuwe ijskasten worden geleverd in het clubhuis.
Er worden alvast 2 partytenten aangekocht zodat de leden deze kunnen gebruiken op het terrein.
• 5 mei 2018: voorzitter Paul meldt dat het water (koud en warm) is aangesloten. De elektriciteit was reeds een tijdje aangesloten, vanaf nu kan het clubhuis dus volledig gebruikt worden.
Fantastisch te weten dat dit een traject is dat iets meer dan tien jaar in beslag heeft genomen, dit zonder de vele locaties te vernoemen die de club in haar 40 jarig bestaan heeft gehad.
• 17 mei 2018: voorzitter Paul heeft, zoals ook de voorbije jaren, statistieken bijgehouden van de indoor vliegdagen. In totaal hebben vorige winter 22 leden hieraan deelgenomen. Er wordt 720 € betaald voor de huur van de sporthal. In totaal zijn er 227 mensen geweest, wat neerkomt op 10,74 piloten per keer, zeker een succesformule voor onze club.
• 24 mei 2018: Mark koopt twee kasten. Eén om daarin drank te stockeren, de andere kast om tijdschriften en andere info in op te bergen.
Ook twee party tenten worden aangeschaft teneinde de vliegomgeving wat meer beschutting te bieden voor de piloten.
Otto zorgt daarbovenop voor een bolderkar om de tenten gemakkelijk naar en van het terrein te kunnen verplaatsen.
• Sinds enige tijd vliegen in onze club ook een aantal drones. Bestuurslid Frank zal het gebruik van deze toestellen specifiek opvolgen, zodat conflictsituaties met andere toestellen kunnen vermeden worden.
• 8 juni 2018: Otto meldt via E-mail: Afgelopen woensdag even binnen gesprongen op de club en wat staat daar??? Een schitterende bar!!! Erik goed gedaan man, echt mooi, netjes afgewerkt en goed van kleur ook. Toppy! Antwoord van Erik: Paul was daar ook hé!
• 15 juni 2018: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze gaat voor de eerste maal door in het nieuwe clubhuis in Kieldrecht. Spijtig genoeg zijn er iets te weinig leden aanwezig op deze belangrijke info vergadering.
Belangrijk is wel dat Karel D’hondt, na vele jaren penningmeester te zijn geweest, de fakkel doorgeeft aan Filip Nijs. Met een mooie fles champagne wordt Karel bedankt voor de vele jaren dat hij actief penningmeester was.
• 1 juli 2018: Snoepdropping voor kinderen tussen 13 en 16 uur i.s.m. BD Consulting.
Er wordt ook een initiatie vliegen gegeven, alsook wordt er een flight simulator opgesteld in het clubhuis.
Voor de hongerige magen worden er pannenkoeken gebakken.
Ook de kinderen en kleinkinderen van onze leden zijn op deze snoepdropping van harte welkom. Tussendoor kan er gewoon gevlogen worden.
• 12 juli 2018: vanaf nu neemt Filip het financiële roer effectief in handen.
• 12 augustus 2018: BBQ op het terrein + “Opening van het nieuwe clubhuis”.
In tegenstelling tot andere jaren, wordt er gestart in de vroege namiddag met een aperitief om 12u30.
Worden ook uitgenodigd: schepen Katrien Claus (Sport), burgemeester Marc Van de Vijver en dhr. Dirk Van Esbroeck als dank voor hun inspanningen om het terrein en clubhuis mogelijk te maken.
• 12 augustus 2018: feestelijke opening nieuw clubhuis, in aanwezigheid van Burgemeester Marc Van de Vijver en Schepen van sport Katrien Claus.
Na de speech door Karel en het wederwoord van de Burgemeester wordt er gezellig een glaasje gedronken, samen met heerlijke aperitiefhapjes.
Na de receptie volgt een BBQ waar 38 personen van genieten.
Voorzitter Paul neemt Schepen Claus even apart mee voor een bezoek aan het terrein. De problematiek van het parkeren op het terrein wordt besproken. Zonder verdere klachten mogen de piloten nu hun wagen stationeren op het terrein naast de vliegpiste.

Voorzitter Paul mailt nadien:
48 uur na het afsluiten van onze BBQ kan ik nu wel een duidelijke evaluatie maken!
We zijn begonnen met een pittige receptie waarop de burgemeester en de schepen van sport onze intenties met genoegen aanvaard hebben.
Een BBQ is altijd gezellig, zeker bij mooi weer, met een passend menu waar iedereen zijn voldoening in terugvond!
Mijn attentie gaat hier naar de bestuursleden voor de inzet en de deelnemers die er niet voor terugdeinsden om een hand te helpen bij de totale organisatie, o.a. de tent opstellen, opzetten en uitserveren receptie, afwassen, opruimen, en dan ook nog de tent afbreken, enz.…
Inderdaad, zonder de hulp van onze leden is het niet haalbaar!
Aan alle deelnemers: het was geweldig dat jullie er waren, tot een volgende. Aan het bestuur en alle medewerkers, proficiat en bedankt.
NB: de afwezigen hadden weer ongelijk…
• 18 augustus 2018: Pegasus vzw neemt deel aan het Motorevent naast ons terrein.
Het gaat hier opnieuw om een evenement van de Harley Davidson Club van Kieldrecht die alles organiseert. Zij showen hier hun mooiste en speciale motoren!
Naast een grote rommelmarkt zijn er dranktenten en eetstandjes aanwezig. Er is ook live muziek in de namiddag! Springkastelen zijn er voor de kids.
De Pegasus leden tonen wat ze in huis hebben. Naast vliegtuigen wordt er ook met heli’s en drones gevlogen. Tevens is er een vliegsimulator, dubbele besturingen … enz., kortom een puike show.

Voorzitter Paul mailt na afloop:
Het was een ware happening met veel volk en heel wat aandacht voor onze toestellen! We hebben onze club zo weer een beetje meer in de belangstelling gebracht.
Het was voor de talrijke piloten en begeleiders het moment om hun mooie toestellen te presenteren en voor te vliegen. Er waren deze keer echte shownummers bij: geweldig!! We hebben er echt van genoten...
De vele initiatie vluchten werden door de bezoekende gelegenheidspiloten gesmaakt, wat betekent dat we in de toekomst daar zeker werk van moeten maken.
Daarbij ook een bedanking aan de leden die hun dubbele besturing ten dienste hebben gesteld!
Alle aanwezige piloten en sympathisanten van Pegasus RC Modelvliegclub vzw, bedankt!
• 15 september 2018 - Voorzitter Paul E-mailt naar de leden:
Het was weer een geweldige vliegdag!
Er heerste vandaag een aangename temperatuur en een zacht westenwindje, wat tot gevolg had dat we mooi over de perenbomen konden binnenvliegen voor de landing.
Samen met een tiental medepiloten hebben we, met de goedkeuring van enkele begeleidende dames, het beste gegeven van ons kunnen om zo een prettige namiddag te beleven, natuurlijk met tussendoor een verfrissing aangevoerd uit onze koelkast! NB: er is geen enkele crash gemeld!
Uiteindelijk hebben we, bij een afsluiter in het clubhuis, vastgesteld dat we weer een aangename dag hebben doorgebracht op onze vliegclub. Zorg dat je er volgende keer bij bent!
• 21 september 2018: Ronny De Maeyer stopt met het bijhouden van de i-Agenda.
Zijn opvolger is Ronny De Meyer. Ronny maakte een handleiding over het gebruik van i-Agenda, die via E-mail werd doorgestuurd naar alle leden. Prachtig! Er kunnen dus geen redenen meer zijn om deze tool niet te gebruiken.
• Eind september 2018: onze buren, de Scouts hebben een prachtig vliegtuig gemaakt op hun terrein. Waarschijnlijk kwam deze idee door onze activiteiten. Hun vliegtuig was wel levensgroot, tweemotorig, gemaakt van palen, touwen en andere materialen. Van de grond gaan was er wel niet bij. Toch tof gemaakt door de scouts groep. Door een dreigende storm werden ze helaas verplicht om een gedeelte vervroegd te slopen.
• 8 oktober 2018: Frank De Belder neemt ontslag als bestuurslid. Zijn gezins- en werksituatie maken het voor hem iets te moeilijk om deze taak verder op te nemen. Dank u Frank voor de wijze raad die we regelmatig kregen.
• 17 oktober 2018: voorzitter Paul meldt: ondanks de nog steeds aangename temperaturen start het indoor seizoen vandaag. Zeker als het wat kouder wordt verwachten we opnieuw een hele reeks piloten in de sporthal van Beveren.
• 18 oktober 2018: voorzitter Paul stuurt een mailtje aan alle leden.
Zoals gisteren gemeld is vandaag TV Oost langs geweest in onze club! Katja Retsin had haar beste jurk aangetrokken om op ons terrein, met haar filmploeg, een interview op te nemen en ook 2 uur lang onze toestellen in volle actie te filmen! Katja heeft zelf ook een mooie duovlucht gemaakt.
Aan alle deelnemende piloten mijn beste dank! Mede door uw optreden zal Pegasus RC Modelvliegclub op 5 november in het programma “In de buurt” een mooie promotiestunt afleveren!
Het was geweldig!
• 2 november 2018: het clubhuis heeft een Pegasus logo gekregen op de buitenwand. Erik is meer dan terecht fier op het resultaat!
• 4 november 2018: Kaasavond voor de clubleden. Een twintigtal leden genieten van een selectie lekkere kazen, samengesteld door Marc en Christ’l. Het dessert, een heerlijke chocomousse werd aangeboden door Magda en Tony.
• 5 november 2018: in het programma “In de buurt” was vandaag de bijdrage gezien van onze club. Formidabel! Naast de grote TV sterren Paul (vlotjes aan de babbel met Katja Retsin) en Marc (instructeur van Katja vóór haar poging tot vliegen), ook Guy en Erik gezien. Allemaal zeer knap gedaan! Een echt promotie voor onze club!
• 25 november 2018: Gino woont de infovergadering bij over de vernieuwde website van de VML. Hij geeft daarvan een mooie toelichting voor het bestuur. Te bespreken op de eerstvolgende vergadering.
• 16 december 2018: als afsluiter voor het jaar stelt Otto voor om nog eens te gaan helling zweven op de duin van Zoutelande. Verzamelen om 9u30 in het clubhuis, vertrek om 10 uur.
• Aantal clubleden: 56

2019

• 12 januari 2019: Nieuwjaar drink in het clubhuis. Er was een zéér talrijke opkomst van leden en partners. De catering werd verzorgd door Rita (echtgenote van Paul) en Christ’l (echtgenote van Marc). De receptie omvatte een 4-tal hapjes, nadien een dessert buffet, vergezeld van de nodige drank. Het was weer eens bijzonder fijn!
• 14 februari 2019: door de uitzonderlijk hoge temperatuur, roept onze voorzitter iedereen op om naar het plein te komen om te vliegen. En er waren inderdaad een aantal leden die present gaven op deze zonnige dag.
• 17 februari 2019 - Otto meldt aan alle leden:
Beste vliegvrienden, al 2 dagen aan een stuk top weer op de helling in jawel, Zoutelande.
Aankomende Zondag 17 02 19 is het indoor in de namiddag. Kan het toch niet laten om nog eens een poging te wagen voor ochtendsessie, diezelfde dag. Om 09u00 vertrek in clubhuis, zijn we om 10u00 ter plaatse. Hebben we een dikke 3 uur om op de helling te vliegen en zijn we nog op tijd voor de indoor. Ik zie wel wie er komt, maar ik ga in ieder geval.
Nota van de redacteur: als dat geen mooi voorbeeld van vliegenthousiasme is, …
• 8 maart 2019: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het clubhuis.
• 18 maart 2019: voorzitter Paul meldt het volgende
Door de stormschade, vorige week, is ook de sporthal De Meerminnen zwaar beschadigd. Het dak is een stuk weggeblazen waardoor onze sporthal maar voor 2 / 3 beschikbaar is voor indoor vliegen!
Maar gezien we ook over zeer kleine vliegtuigen, heli’s en drones beschikken laten we de laatste sessie toch doorgaan! Dus, vliegen maar!!!
• 30 maart 2019: Dave Wels vanaf nu een “havenheld”. Op de website van havenhelden.be lezen we:
In 2016 behaalde Dave Wels zijn vliegbrevet en daarmee behoort hij tot de eerste lichting legale dronepiloten van België. Tegenwoordig is hij degene die het luchtruim boven de haven mag doorkruisen met een drone. Die ontzettend moeilijk te verschaffen doorgang opent de deur naar industriële toepassingen, die onderhoudstechnici het leven kunnen redden én de strijd tegen emissie kunnen verscherpen. Want dronetechnologie neemt een hoge vlucht!
Fantastisch dat één van onze clubleden op die manier in de kijker komt!
• 2 juni 2019: Een eerste datum (4 april) lukte niet wegens ijzige koude. Daarom werd het evenement verschoven naar 2 juni.
Op die dag organiseerde onze club, in samenwerking met BD Consult, een namiddag voor jong en oud. Ook onze leden met hun kinderen/kleinkinderen waren van harte op deze namiddag uitgenodigd.
Programma:
 Snoepdropping voor onze kleinsten mede gesponsord door de personeelskring van Bart De Cock.
 Dubbele besturing aangeboden, zodat bezoekers kunnen testen wat modelvliegen betekent.
 Piloten dropping: Erik, Hervé, Guy, Timmy en Paul met vliegtuigen, Frank met een drone!
 Simulator in het clubhuis door Timmy, zodat iedereen bij een frisse drank of een lekkere koffie de gekste kapriolen kan demonstreren of uittesten!
 Voor de snoepers worden er "Brusselse Wafels” gebakken!
 Als speciale attractie wordt er ook een dropping voorzien van RC Para’s!
• 7 juli 2019: stilaan een traditie, maar daar zijn de maatjes terug. In de namiddag in het clubhuis.
• 11 augustus 2019:
Het verslag van voorzitter Paul:
Vorige zondag was het weer zo ver. De jaarlijkse BBQ!!
Na de receptie, met sangria made by Christ’l, mochten we aanschuiven voor de zéér verzorgde BBQ met diverse groeten, kip, worsten en geweldige chateaubriand, zéér lekker!
Ook het kabeljauw haasje was een aanrader. Kortom, deze BBQ was fantastisch en de afwezigen hadden….
Bij deze ook mijn dank voor de goede samenwerking bij het opstellen en afbreken van onze tent, die na aanpassen van de buizen perfect is.
• 17 augustus 2019: ter gelegenheid van het ondertussen traditionele Motorevent.
Het verslag van voorzitter Paul:
Mijn dank aan de leden die de moed hadden om gisteren naar het motor event af te zakken!
Ondanks het slechte weer waren we toch duidelijk aanwezig.
De weergoden waren blijkbaar ontstemd daar den Biker geen eieren had geofferd bij de nonnekes …
Ondanks de vele regenvlagen hebben de rc para’s van Ronny en Timmy voor de show gezorgd en talrijke sprongen gewaagd met maar 1 (!!!) landing in de peren…
Toch bedankt aan alle doorzetters!
• 15 september 2019: Voorzitter Paul mailt naar alle leden
Beste Pegasus piloten,
op zondag 15 sept. komt Philippe Pauwels, de zoon van Marc, met een drone opnamen maken op ons terrein, maar vooral de vliegtuigen filmen in de lucht is zijn doel! Het resultaat zal later verspreid worden onder de leden,zodat u uw toestel kunt bewonderen in volle actie!
Gezien de weergoden zondag aan onze kant staan, kan het een gezellige dag worden. Breng dus uw mooiste toestel mee zodat we er weer een show van kunnen maken. We starten de opnamen rond 12 uur tot ….
Zorg dus dat je er bij bent!!!!
• 16 september 2019: secretaris Gino meldt dat de indoor kalender ter beschikking is op de website.
Met herfst en winter voor de deur worden weer een aantal aangename vliegmomenten gepland in de sporthal van Beveren.
• 28 september 2019: voorzitter Paul licht alle leden in dat voetbal KSK Kieldrecht in de toekomst naar onze site zal verhuizen.
Het gemeentebestuur bezorgt een startnota voor “RUP tot wijziging van de koppelingsgebieden ‘Verrebroek - Kieldrecht’ (Zone Oud Arenberg) te Kieldrecht”.
Voor zover geweten zijn er geen gevolgen te verwachten voor de activiteiten van onze club.
• 30 september 2019: voorzitter Paul bezorgt het indicatieve inrichtingsplan voor de recreatiezone Oud Arenberg, dit in functie van de komst van KSK Kieldrecht.
• 8 oktober 2019: Info moment in ons clubhuis aangaande de wijzigingen voor de recreatiezone.
Verslag van voorzitter Paul:
Volgens Het Koerierken zou het er heftig aan toe kunnen gaan, maar alles is rustig verlopen! Er zijn een 20 tal bezoekers geweest, onder wie 6 Pegasus leden. Ook schepen Boudewijn Vlegels was aanwezig.
De voetbalploeg beseft ook dat ze zullen moeten verhuizen door de verkaveldrang in het dorp.
Er komt dus een 2e plein achter het bestaande. Verder zijn er allerlei details gesuggereerd, waar wij geen boodschap aan hebben.
Aangaande ons clubhuis is er nog niets besproken, wij zullen daar trouwens bij betrokken worden.
De oplevering van het totale project zal nog wel een paar jaren duren.
• 12 oktober 2019: de indoor activiteiten starten opnieuw. Voorzitter Paul herinnert alle leden er nog eens aan dat dit een unieke gelegenheid is om onze sport verder te kunnen beoefenen in de komende maanden.
• 21 oktober 2019: voorzitter Paul stelt voor een afstandscontrole te bestellen voor de verwarmingsinstallatie van het clubhuis.
Het systeem laat toe de verwarming in het clubhuis op afstand te controleren en in- of uit te schakelen.
• 31 oktober 2019: secretaris Gino meldt dat de aanvraag tot verlenging vergunning uitbating aangetekend werd verzonden naar de bevoegde diensten.
• 9 november 2019: de school GBS uit Kallo vraagt ons om op 6 december de mijter van de Sint aan te vliegen met een drone. Geweldig idee voor de kinderen van deze school, maar …
Clublid Dave Wels reageert:
De vlucht gebeurt in de CTR zone van EBAW (Deurne). Hiervoor is een vergunning nodig die 15 dagen op voorhand moet aangevraagd worden. Tevens is er een administratieve kost van 204,- €. Ook mag dit maar enkel uitgevoerd worden door een piloot klasse 1a. Aangezien men hier mensen gaat overvliegen zal er ook minimum een hexacopter nodig zijn.
Ik vrees dat hier naar een andere manier moet gezocht worden om de mijter van Sinterklaas tot op de speelplaats te brengen.
Gezien de regelgeving, alsook het risico om dit uit te voeren in de nabijheid van kinderen, wordt hierop negatief geantwoord.
• 11 november 2019: de geplande kaasavond voor de leden in het clubhuis gaat niet door wegens gebrek aan belangstelling. Spijtig, maar hopelijk een volgende keer beter.
• 12 november 2019: Alex Vergauwen heeft een nieuw soort sturing voor de verwarming van het clubhuis geplaatst en in dienst gesteld.
Hierdoor kan de temperatuurregeling op afstand bekeken en aangepast worden.
Ook de plaatselijke bediening in het clubhuis blijft behouden, zij het dan in een andere vorm.
Hierdoor kan de verwarming (dus ook het verbruik) in het clubhuis op een veel efficiënter manier beheerd worden!
• Aantal clubleden: 56

2020

Het jaar van COVID-19 !!!!

• 12 januari 2020: Nieuwjaarsreceptie in het clubhuis. De belangstelling was dit jaar zeer groot. Niet minder dan 48 personen waren ingeschreven.
De catering werd verzorgd door Rita. Een dikke proficiat voor Rita met de uitgebreide receptie!
Verdere ondersteuning werd verleend door Kaatje, Mien, barman Marc en ober Guy.
De drank vloeide overvloedig en de gesprekken waren levendig.
Voorzitter Paul hield een korte toespraak. Hij wees op de unieke locatie die onze club heeft in de regio, alsook de geweldige sfeer in onze club.
Hij vergeleek onze club graag met een andere club, waar men qua beleid en plezier helemaal niet kan tippen aan onze club.
• 5 februari 2020: voorzitter Paul stuurt een foto van de eerste vliegdag op het terrein: voor de echte modelpiloten is het vliegseizoen al begonnen! Soms wat zon maar met windkracht 2 was het best aangenaam vanmiddag. Een mooi fotootje ter bevestiging!
• 21 februari 2020: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het clubhuis.
Voorzitter Paul begroet iedereen, kort samengevat hierna zijn toespraak:
Eerst en vooral begroet ik een aantal aanwezige nieuwe leden.
Dit jaar zijn er al 6 nieuwe vliegende en 2 steunende leden aangesloten, wat toch wel zeer bemoedigend in is deze tijd...
Het is bij elke club een probleem om nieuwe piloten aan te trekken en dit is nodig voor het in stand houden van onze club.
Vorig jaar hebben we wel onze regels aangepast: we staan nu ook meer open voor heli's en jets en nu komen de para's ook steeds meer in beeld. Dit alles brengt meer animatie en afwisseling wat zeker ten goede komt aan de sfeer in de club.
We weten dat Pegasus een open financieel beleid voert, zodat u als lid kunt nazien wat er met uw lidgeld gebeurt.
Dit vind ik zéér belangrijk, want als het mis gaat, is het gewoonlijk om de centen. Daarom zal Filip ons nu een duidelijk overzicht brengen van de kastoestand …
• 10 maart 2020: brief van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer – Verlenging van de machtiging tot uitbating voor ons clubterrein van 07/04/2020 tot 06/04/2025.
• 13 maart 2020: het Corona virus (Covid-19) slaat ongenadig toe in gans het land.
Triest resultaat is dat voor elke sportclub alle activiteiten vanaf heden bij gemeentelijk besluit verboden worden, dit voorlopig tot uiterlijk 3 april 2020.
Ook de rest van ons indoor programma moet hierdoor sneuvelen.
• 28 maart 2020: Gino bericht aan alle leden dat de Corona maatregelen verlengd worden.
Bij gemeentelijk besluit blijft het verboden om sportactiviteiten uit te voeren in clubverband, voorlopig al zeker tot 3 mei 2020. Iedereen begint zich af te vragen, waar gaat dit eindigen …
Misschien krijgen we nadien een overvloed van nieuwe modellen te zien, iedereen heeft immers tijd om aan zijn toestellen te werken.
• 7 april 2020: er zijn nieuwe drankkaarten aangemaakt.
Door sponsoring (Kitty en Aerobertics) wordt de kost ongeveer herleid tot nul.
Marc Pauwels zorgde samen met Marc Schoeters voor de realisatie.
Nu hopen dat onze kantine snel terug kan openen en dat we ze spoedig kunnen gebruiken.
• 10 april 2020: het voltallige bestuur besluit een kleine bijdrage te leveren voor de zorgsector. Zij zijn het die in deze periode in de frontlinie staan om iedereen te helpen en te verzorgen.
• 21 april 2020: voorzitter Paul zend bericht aan gemeente Beveren om te weten wanneer we onze activiteiten kunnen hervatten. Het antwoord is niet hoopvol …
Geachte heer De Backer,
Wij begrijpen dat het gemeentebestuur geen risico's neemt aangaande mogelijke besmetting met het corona virus.
In uw laatste nota wordt de lockdown doorgetrokken tot eind juli voor de culturele infrastructuur en de sporthallen.
Het terrein van modelvliegclub Pegasus vzw is een buitenterrein in Oud Arenberg en heeft een oppervlakte van 10.000 m² en valt dus niet onder deze nieuwe regel?
Op het terrein zelf, wordt de social distancing tussen leden perfect toegepast gezien het beperkt aantal leden die op het terrein aanwezig zijn, we nemen tevens nota van alle geldende regels wetend dat wij instaan voor onze eigen gezondheid.
Uiteraard organiseren we geen evenementen meer in 2020.
Kunnen de leden van Pegasus vzw hun hobby hervatten in de polder op 3 mei of worden wij gelijkgesteld met de sportbeoefening in de sporthallen?
Het bestuur en de leden hopen op een gunstig antwoord.
• 22 april 2020: secretaris Gino stuur bericht aan de leden i.v.m. Corona …
Beste leden,
dat het corona tijdperk nog niet achter ons ligt, wordt ons elke dag duidelijk gemaakt via verschillende media.
De gemeente Beveren heeft hierdoor een aantal maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.
Het laatste communiqué dat we hieromtrent gisteren mochten ontvangen van de sportdienst van de gemeente Beveren stipuleert dat de activiteiten tot einde juli verboden zijn.
Onze voorzitter heeft hierover nog een verduidelijking gevraagd voor onze club. Daarop kregen we het antwoord dat deze beperkingen ook voor onze clubactiviteiten gelden.
Het is mogelijk dat er eventueel nog een versoepeling van de maatregelen komen, waarvan we jullie dan uiteraard zo snel mogelijk zullen informeren.
Maar tot nader order blijft het vliegterrein en clubhuis gesloten voor alle activiteiten.
Hou jullie gezond!!
M vr gr
ps: in bijlage het bewuste communiqué van de gemeente Beveren ter info
• 27 april 2020: in deze moeilijke tijden toch een kleine meevaller …
De Gemeente Beveren beslist om een deel van de huurgelden (april tot einde maatregelen Corona) terug te betalen aan alle sportclubs in de gemeente. Onze club ontvangt op die manier 450,- € terug!
Mooi gebaar van de gemeente Beveren!
• 29 april 2020: voorzitter Paul probeert, naar analogie met tennis- en golfclubs die terug beperkt mogen starten, om ook de verantwoordelijke van de gemeente te overtuigen …
Geachte heer De Backer,
In navolging van uw mail van 22 april, en de gemeentelijke brief van 28 april durf ik de vraag stellen of onze sport, modelvliegen, ook toegelaten is.
Wij begrijpen dat het gemeentebestuur geen risico's neemt aangaande mogelijke besmetting met het corona virus. Het terrein van modelvliegclub Pegasus vzw is een buitenterrein in Oud Arenberg en heeft een oppervlakte van 10.000 m². Op het terrein zelf, wordt de social distancing tussen leden zonder probleem toegepast, mede door het beperkt aantal personen die op het terrein aanwezig zijn.
Uiteraard is er geen enkel fysiek contact en heeft iedereen zijn eigen materiaal.
We nemen tevens nota van alle geldende regels en zorgen voor ontsmettingsmiddelen, wetend dat wij instaan voor de gezondheid van onze leden.
Praktisch: Wij laten 2 piloten tegelijk toe op het terrein. hiervoor organiseren wij een beurtrol met tijdslot waarin de 2 piloten een aantal vluchten met een modelvliegtuig kunnen doen, daarna is het de beurt aan 2 volgende, enz..
De deelnemers moeten hiervoor op voorhand inschrijven. Na hun beurt vertrekken de 2 piloten onmiddellijk.
Het clubhuis blijft gesloten.
• 30 april 2020: dhr De Backer antwoordt dat hij het voorstel zal bespreken in de gemeentelijke veiligheidscel op maandag 4 mei. Hoop doet leven!
• 3 mei 2020: Hugo Verlinde, voorzitter VML meldt als volgt: “Op de website van het DGLV wordt, met verwijzing naar dit verbod, expliciet vermeld dat modelvliegvelden voor modelvliegtuigen gesloten blijven tot ten minste 10 mei 2020, en dat modelvliegtuigen tot die datum niet mogen vliegen”
• 4 mei 2020: gemeente Beveren antwoordt via dhr De Backer dat we onze activiteiten mogen opstarten mits naleving van een aantal voorwaarden.
Helaas vallen wij onder controle van de DGLV en die hebben nog geen toestemming gegeven aan VML om modelvliegen terug op te starten.
• 10 mei 2020: Bericht vanwege Hugo Verlinde, voorzitter VML. Eindelijk witte rook!!
Beste bestuurders,
gisterenavond laat, om 22.20 uur, is de mail vanuit het kabinet van Minister Bellot, binnengekomen dat we terug mogen vliegen vanaf 11 mei.
Ik weet dat iedereen hierop zit te popelen, maar ik kon pas het nieuws melden als we een "GO" kregen vanuit het kabinet.
Ik weet dat er reeds clubs een reglement voor hun club hebben opgemaakt, anderen moeten dit nu nog doen. In de volgende dagen zal ik een aantal aanbevelingen sturen die misschien kunnen helpen bij het opstellen van een dergelijk reglement.
Maar één iets zal steeds van belang blijven: "Gebruik je verstand!"
• 10 mei 2020: Bericht van secretaris Gino aan alle leden met het goede nieuws …
Beste leden,
Deze ochtend hebben we het goede nieuws via VML ontvangen dat er eindelijk toestemming werd gegeven door het kabinet van minister Bellot om opnieuw de activiteiten te kunnen starten vanaf morgen, 11 mei.
Daar de crisis nog steeds gaande is, dient ieder lid dat wenst te vliegen zich STRIKT te houden aan de bijgevoegde maatregelen. Lees deze rustig na! Het is belangrijk voor jouw en andere leden hun gezondheid!!
Ik wens jullie een gezonde en veilige vlucht!!
• 19 mei 2020: Bericht van secretaris Gino aan alle leden met verder Corona nieuws …
Beste leden,
er werd besloten om het aantal piloten dat simultaan toegang krijgt tot het terrein op te trekken van 6 naar 10. Alle maatregelen die vermeld werden in het document d.d. 10 mei 2020 (tijdelijke aanpassing Pegasus vzw Vliegreglement in Corona tijd) blijven onverminderd van kracht.
In grote lijnen wil dit zeggen:
 Social distancing dient ten allen tijde gerespecteerd te worden (min. 1.5 meter afstand houden)
 Het clubhuis blijft gesloten
 Desinfecteer regelmatig je handen
 Inschrijven op een tijdslot is verplicht en gebeurt via I-agenda
 Geen bezoekers toegestaan
 In bijlage nog eens het aangepaste reglement voor wie het nogmaals wenst na te lezen.
• 23 mei 2020: Bericht aan alle leden van voorzitter Paul
Beste Pegasus modelpiloot,
ondanks het feit dat we nog steeds in corona crisis verkeren, kunnen we terug ons hobby beleven op ons terrein.
We blijven echter nog steeds de opgelegde regels respecteren! Als we de maatregelen goed lezen, stellen we vast dat we maar in één tijdsblok kunnen inschrijven tot deze verlopen is, zodat alle leden kans hebben om in te schrijven en zo ook enkele vluchten kunnen doen.
Belangrijk: hou u steeds aan de social distance, tijdens en ook tussen uw vluchten, reinig regelmatig uw handen.
Het clubhuis is niet toegankelijk.
Als de wind nu nog gaat liggen kunnen we ons toestel terug optuigen voor de volgende vlucht!
Hou het veilig!
• 4 juni 2020: het Coronavirus heeft zijn zwanenzang nog niet gedaan, ondertussen worden we geconfronteerd met een nieuwe beperking. Secretaris Gino meldt het volgende aan alle leden:
Beste leden
het bestuur heeft kennis genomen van het besluit van de gemeente Beveren om ons terrein op 10, 11 en 12 juni ter beschikking te stellen van Studio 100.
Blijkbaar maken ze een reportage om de polder in beeld te brengen en lijkt ons terrein hiervoor het geschikte beeldmateriaal te vormen.
Een en ander heeft tot gevolg dat er op deze datums (10 tot en met 12 juni) niet kan gevlogen worden en het terrein ontoegankelijk is.
Gelieve hiermee rekening te houden.
In de dagen voordien had voorzitter Paul nog herhaalde pogingen ondernomen om Studio 100 te beletten ons terrein te gebruiken.
Eerst wist de bevoegde Schepen van niets, kort daarna heeft het gemeentebestuur echter beslist om ons een paar dagen het terrein te ontzeggen. Schepen Vlegels is persoonlijk bij onze voorzitter deze boodschap op het terrein komen mededelen.
Deze keer zullen we vermoedelijk geen huurgeld terugkrijgen van de gemeente (sic).

Voorzitter Paul zendt alsnog volgende E-mail aan Studio 100 …
Geachte heer Bories,
inmiddels hebben wij van het schepencollege van Beveren de beslissing ontvangen dat Studio 100 ons terrein op voornoemde dagen mag gebruiken voor opnames, waar wij dan ook geen verdere bezwaren tegen hebben.
Nu is onze bekommernis dat er bij grotere organisaties schade zou berokkend worden aan de grasmat van ons vliegterrein.
Gezien wij daar met onze vliegtuigen opstijgen en landen, moet de grasmat zéér vlak zijn.
Na beschadiging duurt het maanden en veel arbeid van de gemeentelijke diensten om herstellingen uit te voeren.
Ik durf dus te vragen om niet met auto’s op het kort gemaaide gazon, voorbij de metalen vlaggenmast, te rijden en voorzichtig te zijn met het opzetten van constructies, zodat wij na uw opnames ons terrein in goede staat terug in gebruik kunnen nemen.
Namens het bestuur en leden van Pegasus RC vliegclub vzw wensen wij Studio 100 alle succes toe met uw opnames.
Met beleefde groeten,
Paul Vennens, voorzitter.
Toch maar fijn geformuleerd van onze voorzitter!
Bedoeling is wel dat dit we in de komende periode eens grondig bepreken met het gemeentebestuur, teneinde dergelijke verrassingen in de toekomst te vermijden.
• 13 juni 2020: opnieuw een bericht van secretaris Gino aan alle leden i.v.m. Covid-19
Opnieuw werden de maatregelen versoepeld.
Ook wij gaan hierin mee, mits STRIKT onderstaande maatregelen op te volgen.
Elke piloot, die op het terrein komt, wordt geacht de regels na te leven

Wat verandert er?
 Het aantal piloten dat gelijktijdig op het terrein aanwezig mag zijn, wordt opgetrokken naar 20. Wie zich het eerste aanmeldt, heeft wel voorrang.
 Het aanmelden voor het gebruik van het terrein gebeurt nog steeds via iAgenda. Wie zich niet aanmeldt, kan het terrein NIET gebruiken.
 Wie geen toegang heeft tot iAgenda, dient zich te wenden tot Ronny De Meyer, die iAgenda beheert.
 Enkel leden, die een modelvliegtuig mee hebben, hebben toegang tot het terrein, inclusief familie van deze leden.
 Social distancing is nog steeds de norm en dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. Dit wil zeggen Minimum 1,5 meter afstand houden, ook naar de toestellen van andere piloten toe.
 Regelmatig de handen desinfecteren.
 Er wordt enkel en alleen eigen materiaal en gereedschap (zender, batterijlader, …) gebruikt.
 Het clubhuis kan enkel geopend en gesloten worden door een aanwezig bestuurslid. Dit bestuurslid zorgt ook voor de ontsmetting van de tafels, stoelen en bar.
 Ook in het clubhuis blijft de regel van de social distancing gelden. Draag daar ook bij voorkeur een mondmasker.
 Uw veiligheid, maar ook die van de andere leden, is prioritair!!
• 19 juni 2020: naar aanleiding van een brief van de Gemeente Beveren, waarbij het verboden wordt om feestjes te organiseren tot minstens 1 augustus, zendt secretaris Gino een bericht, dat de geplande BBQ op 9 augustus niet doorgaat.
Beste leden
vóór de corona crisis werd er een datum vastgelegd waarop we onze jaarlijkse BBQ zouden houden.
Ondertussen zijn de regels in het kader van het bedwingen van de verspreiding van het virus zodanig aangepast dat het bestuur besloten heeft om de BBQ dit jaar NIET te laten plaats vinden. Uw veiligheid en gezondheid komt op de eerste plaats en we kunnen de regels rond social distancing voor dit evenement niet garanderen.
We hopen uiteraard, net als iedereen, dat deze situatie terug zal normaliseren en dat we volgend jaar, net als voorgaande jaren, opnieuw zullen kunnen genieten van een heerlijke BBQ.
• 25 juli 2020: Covid-19 blijft onze activiteiten grondig storen.
Secretaris Gino stuurt nog maar eens een bericht aan alle leden …
Beste leden,
daar de corona epidemie opnieuw aan kracht schijnt te winnen, acht het bestuur het opportuun om haar leden nogmaals attent te maken op de geldende maatregelen.
Elke piloot die op het terrein komt, wordt geacht om de regels na te leven
1. Het aanmelden voor het gebruik van het terrein gebeurt nog steeds via de I-agenda toepassing
2. Wie zich niet aangemeld heeft, kan het terrein NIET gebruiken
3. Wie geen toegang heeft tot I-agenda, kan toegang aanvragen door het sturen van een email naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
4. Enkel leden, die een modelvliegtuig mee hebben, worden op het terrein toegelaten, inclusief familie van deze leden.
5. De norm is nog steeds de social distancing. Dit concept dient ten allen tijde gerespecteerd te worden, dit wil zeggen
a. Minimum 1,5 meter afstand houden, ook naar de toestellen van de andere piloten toe
b. Gebruik enkel en alleen je eigen materiaal en gereedschap (zender, batterijlader, enz.)
c. Desinfecteer regelmatig de handen
6. Het clubhuis kan enkel geopend en gesloten worden door een aanwezig bestuurslid.
Het is ook dit bestuurslid dat dan verantwoordelijk is voor de ontsmetting van de tafels, stoelen en bar.
7. Ook in het clubhuis blijft de regel van social distancing gelden
8. In het clubhuis wordt het dragen van een mondmasker ten zeerste aangeraden.
Uw veiligheid en die van de andere piloten is prioritair !!!
• 31 juli 2020: Secretaris Gino wordt voor de eerste keer grootvader!
Zoon Xavier, voorlopig ex-clublid, is de gelukkige vader van Lander. En dat terwijl ons bestuurslid Guy dacht dat zijn zoon iets had gepresteerd waar hij niet van op de hoogte was …
• 10,11,13 en 14 augustus 2020: alsof we nog niet genoeg miserie hebben met al dat Corona gedoe, heeft het schepencollege van Beveren in de zitting van maandag 3/8 positief advies gegeven aan Studio 100 om opnames te maken voor een kinderreeks op de terreinen van de scouts te Kieldrecht.
Vanwege deze opnames kan ons terrein op die dagen NIET gebruikt worden van 8 tot 19 uur.
Enkel na 19 uur kan er dus nog even gevlogen worden ...
• 19 augustus 2020: Dave Wels informeert of er interesse is voor een knutsel projectje voor de drone.
We willen een soort van scharniertje of systeem dat jullie mogelijks gebruiken om de wielen naar binnen te klikken. Een beweging van 90 graden van horizontaal naar verticaal. We hebben stroom uit de drone dus moeten enkel een contact schakelen dat de beweging aan en afzet.
Zijn vraag: zijn er in de club de geschikte "knutselaars" daarvoor?
Voor zover geweten heeft niemand gereageerd, alvast geen verdere info hierover ontvangen.
• 21 augustus 2020: Voorzitter Paul informeert alle leden i.v.m. een vraag van Jonas Lips van Karrewiet (Jongeren TV van de VRT)
Met Jonas van het jeugdjournaal Karrewiet voor de VRT. Wij hadden elkaar zonet aan de lijn.
Naar aanleiding van de nieuwe flightsimulator van Microsoft zijn wij op zoek naar een kind tussen de 9 en 12 jaar met interesse in vliegsimulaties. Wij zouden daar een reportage over maken voor televisie. U kon ons eventueel verder helpen.
Laat hier gerust iets weten, mocht u iemand gevonden hebben.
Vele groetjes
Jonas
• September 2020: in het infoblad “HALO”, het nieuwsblad van de Waaslandhaven, is er een ganse pagina gewijd aan ons clublid Dave Wels.
Dave legt met zijn drone de bouw van fabrieken vast, brengt olievervuilingen op het water in kaart en plant binnenkort ook emissies te kunnen meten.
Toch maar zéér straf voor één van onze clubleden! Proficiat Dave!
• 3 september 2020: in het infoblad van VML verschijnt een artikel over RC parachutespringen.
Auteurs van het artikel zijn Timmy Geerts en Ronny De Meyer.
Het is een artikel over twee pagina’s, compleet met foto’s van ons plein. Naast Timmy zijn ook Ronny, Guy en een bedenkelijk kijkende voorzitter Paul te zien.
Mooi gedaan allemaal, onze club scoort hiermee op een positieve manier.
• 11 september 2020: de gemeente Beveren doet voorstel voor steun aan verenigingen die door de Corona crisis veel van hun inkomsten verloren zijn.
Onze Penningmeester Filip dient een voorstel in, afwachten of er ook gevolg aan wordt gegeven.
• 17 oktober 2020: Gino stuurt een gewijzigde kalender voor de indoor meetings door naar de leden. Hopen maar dat dit kan behouden worden in dit moeilijke jaar.
• 18 oktober 2020: de besmettingsgraad voor Covid -19 stijgt nationaal dermate dat nieuwe maatregelen worden opgelegd. Voor ons is belangrijk dat onze kantine opnieuw gesloten moet blijven.
Wat er met de indoor meetings gaat gebeuren is voorlopig nog afwachten …
Helaas korte tijd nadien worden opnieuw alle activiteiten in de sporthal verboden! De indoor zal ten vroegste zijn vervolg kennen in 2021.
• 29 oktober 2020: secretaris Gino stuurt een E-mail naar alle leden ….
Beste lid
Daar de corona epidemie opnieuw aan snelheid aan het winnen is heeft de Vlaamse regering en de gemeente Beveren met onmiddellijke ingang een aantal maatregelen getroffen, waarvan er ook enkele voor onze club van toepassing zijn.

INDOOR
De indoor vliegactiviteit wordt met onmiddellijke ingang stopgezet.

OUTDOOR
Hier gelden volgende richtlijnen / regels
1. Elke piloot die op het terrein komt, wordt geacht de regels na te leven!
2. Enkel leden die een modelvliegtuig mee hebben, hebben toegang tot het terrein.
3. Iedereen gebruikt enkel zijn eigen materiaal en gereedschap zoals zender en batterijlader.
4. Er zijn geen bezoekers toegestaan op het veld, inclusief familie van leden. Dit geldt vanaf de oprit aan de straat.
5. Het clubhuis is NIET toegankelijk.
6. De social distancing van 1,5 m afstand blijft gelden op héél het terrein, ook naar de toestellen van de andere piloten toe.
7. Er mogen max. 4 personen op het terrein aanwezig zijn.
8. Ontsmet regelmatig uw handen.

U dient een tijdslot (zie hieronder) te reserveren via iAgenda.
- Wie niet inschrijft, heeft geen toegang tot het terrein !
- Wie geen IAgenda account heeft, neemt hiervoor contact op met Ronny De Meyer, die I-Agenda beheert.
- Wie zich eerst aanmeldt in een bepaalde tijdszone heeft voorrang.
- Men kan zich maar voor een volgende beurt inschrijven als de vorige voorbij is en er plaats beschikbaar is.
- Elke dag wordt verdeeld in tijdzones zodat er meerdere piloten aan de slag kunnen.

Dit wil in praktijk zeggen:
Tijdslot van 3 uur: Van 8 tot 11 u
Van 11 tot 14 u
Van 14 tot 17 u
Van 17 tot 20 u
- Telkens 4 piloten per slot.
- Indien het volgende slot niet is gereserveerd, mag u dit invullen.
- Na uw vliegtijd moet u zo snel mogelijk het terrein verlaten.

Wanneer deze maatregelen opnieuw versoepeld of opgeheven worden, zal u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden.
Hou het veilig!
Helaas, voorlopig ziet het er niet naar uit dat er nog enige wijziging zal komen tot het einde van het winterseizoen in maart 2021.
• 1 november 2020: secretaris Gino stuurt opnieuw aan alle leden een bericht, dit maal met nog slechter nieuws … Sluiting terrein, minimum voor 1 maand!!
Een meevaller: het is nu herfst en de weersomstandigheden zijn meestal verre van optimaal om onze sport te beoefenen. Magere troost ..
Beste Pegasus lid
we kunnen er niet omheen dat de cijfers qua coronabesmettingen en ziekenhuisopnames dramatisch zijn.
De federale regering heeft al een resem maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding tegen te gaan.
Het bestuur van Pegasus is bezorgd om het welzijn van haar leden en vindt dat, op dit ogenblik, het niet verantwoord is om het terrein open te houden voor verdere activiteiten.
Daarom werd besloten om het terrein te sluiten voor alle activiteiten gedurende 1 maand, in de hoop dat de situatie daarna terug min of meer genormaliseerd is.
Het bestuur begrijpt dat dit voor velen als een onaangename verrassing komt, maar uw gezondheid en welzijn dient op de eerste plaats te komen. Dat is onze bekommernis.
Wij hopen opnieuw, eventueel gecontroleerd, op te kunnen starten begin december.
U ontvangt hieromtrent zeer zeker nog een communiqué.
Hou het veilig!
Namens het bestuur.
• 25 november 2020: secretaris Gino zend Email met goed nieuws …
Gemeente Beveren deelt mede dat de Beverse Verenigingen de toelage nog eens uitbetaald krijgen!
Goed nieuws voor penningmeester Filip, nu nog afwachten of dit ook realiteit wordt.
• 25 november 2020: Emiel Smets, een van de vroegere leden, is overleden na een lange strijd tegen kanker. Emiel was in 1979 de tipgever voor een eerste clubhuis, maar tevens gedurende jaren een hevige pleiter voor een veiligheidshek.
• 3 december 2020: eindelijk terug een beetje licht, het einde van de tunnel is wel nog niet in zicht …
Secretaris Gino mailt als volgt:
Het bestuur heeft besloten om het terrein terug toegankelijk te maken voor haar leden, weliswaar met volgende beperkende maatregelen:
- Maximaal 4 piloten per tijdslot (tijdsloten van 3 uur)
- De afstandsregels moeten gerespecteerd worden (social distancing 1,5 m)
- Regelmatig de handen ontsmetten
- Enkel de eigen apparatuur mag gebruikt worden
- Het clubhuis blijft gesloten
- Er zijn geen bezoekers toegelaten
- Er dient verplicht ingeschreven te worden via IAgenda
Het indoor vliegen is nog steeds verboden.
• 4 december 2020: en er is nog goed nieuws!!
Penningmeester Filip Nijs meldt aan de bestuursleden: “Er is een totaal van 728 Euro aan ondersteuning gestort uit het corona noodfonds via VML”
Nu nog kijken hoe we deze meeval kunnen plaatsen. Misschien de lidgelden eens bekijken …
Even afwachten om toch om de definitieve cijfers te bekijken op het einde van het jaar.
• 10 december 2020: Paul en Karel zijn aanwezig in de vergadering o.l.v. het Gemeentebestuur, betreffende KSK Kieldrecht die in 2022 hun intrek nemen in een nieuwbouw op Oud Arenberg. In die accommodatie zou Pegasus ook een ruimte ter beschikking krijgen.
• 21 december 2020: teneinde het jaar eens te overlopen en te kijken wat het komende jaar kan brengen, wordt voor de eerste keer een online vergadering georganiseerd.
Het duurde even vooraleer iedereen kon inloggen … Voorzitter Paul had de meeste problemen. Hij moest zich beperken tot “klank zonder beeld”.
Het moeilijkste punt ter bespreking was hoeveel korting we zouden geven op het lidgeld, gezien in er in dit jaar heel wat terugbetalingen waren gebeurd (gemeente, VML).
Om er uit te geraken werd een nieuwe afspraak vastgelegd, waarbij penningmeester Filip een uitgewerkt voorstel zou presenteren.
• 25 december 2020: VML richt een schrijven aan alle leden van de clubs, waarbij gevraagd wordt dat alle modelluchtvaartuigen zouden gemerkt worden met het registratienummer van de VML: “BELp4n3hs2gan2ae”
Elk modelluchtvaartuig moet naast het gebruikelijke registratienummer (OO-Vx-xxxx) dit registratienummer op of in het model plaatsen. Het nummer moet leesbaar zijn en gemakkelijk te vinden zijn als het in het toestel werd geplaatst.
Deze bepaling is van toepassing vanaf 31 december 2020.
• 28 december 2020: iedereen deze keer present, beeld en klank, voor de online vergadering.
Voor het lidgeld 2021 wordt besloten een extra korting toe te staan, voor zover het lidgeld betaald is vóór 1 februari 2021. Hopelijk kan dit vele leden aanspreken om zeker lid te blijven van onze club.
• Aantal clubleden: 58

2021

- COVID-19, het vervolg … of toch stilaan alles terug normaal?

• 6 januari 2021: het jaar begint uitstekend op financieel gebied!
Penningmeester Filip meldt dat het gemeentebestuur besliste om onze club een extra tegemoetkoming te geven van 500 €, dit vanuit het noodfonds COVID19.
Als dat geen aangenaam nieuwjaarsgeschenk is …
Hopelijk is dit de voorbode van een jaar terug bergop …
• 21 januari 2021: Een nieuwjaarsreceptie kan door Covid-19 nog altijd niet.
Dus stuurt voorzitter Paul zijn nieuwjaarswensen via E-mail naar alle leden:
Beste Pegasus lid,
bij deze wil ik mijn beste wensen voor 2021 overbrengen aan u en aan uw familie.
Ik had gehoopt om beter nieuws te kunnen brengen, daarom heb ik gewacht met dit bericht tot het eind van de nieuwjaarsmaand.
We blijven echter onder de druk van de pandemie leven waardoor ook reeds ons indoorseizoen totaal in het water is gevallen. Er is momenteel nog weinig verandering aangekondigd door de overheid, maar ik durf te verwachten dat er tegen eind volgende maand mogelijks verbetering in zicht zal komen. We moeten ons ondertussen aan de regels houden om onze gezondheid en die van onze familie en vrienden niet in gevaar te brengen.
In het kader van steun aan de sportclubs hebben we financiële steun ontvangen van VML en van de federale overheid via gemeente Beveren. Zoals reeds gemeld, heeft het bestuur van Pegasus vzw dan ook beslist om deze steun integraal ten voordele van onze leden te brengen, waardoor ondermeer het lidgeld is terug gebracht naar 70 € ! Met daarin begrepen het lidmaatschap bij VML.
Mede door het extreem lage lidgeld hopen we u er toe te bewegen om lid te blijven van onze club om zo komend seizoen, na de Corona crisis, terug samen rond te vliegen op ons terrein in Kieldrecht!
Wanneer u nog niet ben ingeschreven, mag u geen tijd meer verliezen want om van de korting te genieten, dient u zich vóór 1 februari in orde te stellen!
Ik hoop dat U er ook bij bent en hou het gezond!
Met sportieve groet,
Paul, voorzitter.
• 27 januari 2021: in een schrijven aan onze club meldt het gemeentebestuur van Beveren, dat er beslist is om, gedurende de periode van de beperkende maatregelen, geen huur te zullen innen.
De situatie zal binnen de 6 maanden opnieuw geëvalueerd worden.
• 2 februari 2021: penningmeester Filip bezorgt een eerste ledenlijst voor het nieuwe jaar. 55 leden zijn terug lid geworden. Prima resultaat gezien ook in het komende jaar een aantal beperkingen nog lang zullen behouden blijven.
• 7 februari 2021: Bericht van secretaris Gino aan alle leden:
Ik heb zonet vernomen van onze penningmeester dat de VML bijdrage gestort is. De leden die VML via Pegasus betaalden kunnen op de VML website hun lidkaart downloaden en afdrukken/opslaan.
• 22 februari 2021: nadat vastgesteld werd dat het volgens de geldende Corona regels vorig weekend iets te druk was geweest op het terrein, meldt secretaris Gino alle leden:
Beste leden,
het voorbije weekend was het supermooi weer en dit na de relatief korte sneeuwellende van de voorgaande week. Het is daarom niet verwonderlijk dat het bij velen begint te kriebelen om het stof van hun toestel te blazen en richting ons vliegplein af te zakken.
Dit heeft echter gisteren geresulteerd in het feit dat er meer piloten dan toegelaten op het terrein aanwezig waren.
Voor alle duidelijkheid .. de restricties van het vliegen in coronatijden zijn nog steeds van kracht en het bestuur vraagt dan ook met aandrang om deze te respecteren.

Alvast een geheugensteuntje:

OUTDOOR - Hier gelden volgende richtlijnen / regels

1. Elke piloot die op het terrein komt, wordt geacht de regels na te leven!
2. Enkel leden die een modelvliegtuig meehebben, hebben toegang tot het terrein.
3. Iedereen gebruikt enkel zijn eigen materiaal en gereedschap zoals zender en batterijlader.
4. Er zijn geen bezoekers toegestaan op het veld, inclusief familie van leden. Dit geldt vanaf de oprit aan de straat.
5. Het clubhuis is NIET toegankelijk.
6. De social distancing van 1,5 m afstand blijft gelden op héél het terrein, ook naar de toestellen van de andere piloten toe.
7. Er mogen max 4 personen op het terrein aanwezig zijn.
8. Ontsmet regelmatig uw handen.
U dient een tijdslot (zie hieronder) te reserveren via iAgenda. Wie niet inschrijft, heeft geen toegang tot het terrein!

Mogen wij u vragen om bovenstaande regels te respecteren a.u.b. voor uw eigen veiligheid en gezondheid en dat van onze andere leden.
Alvast bedankt voor de medewerking
• 4 maart 2021: blijkbaar is er wat mis met de werking van iAgenda. Leden die een tijdsslot boekten, kunnen dit slot verliezen door interventie van iemand anders.
Ronny De Meyer zorgt voor een oplossing dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.
• 7 maart 2021: de Corona regels zijn terug wat aan versoepeling toe. Secretaris Gino stuurt de zoveelste mededeling aan de leden …
Beste leden
Vrijdag heeft de regering versoepelingen aangekondigd voor o.a. de buitenactiviteiten. Deze versoepelingen gaan in vanaf maandag 8 maart.
Het bestuur volgt in deze redenering en heeft de voorwaarden om te komen vliegen in het kader daarvan aangepast. Alle andere voorzorgsmaatregelen blijven uiteraard ook van kracht.
Hier gelden volgende richtlijnen / regels:
· Elke piloot die op het terrein komt, wordt geacht de regels na te leven!
· Enkel leden die een modelvliegtuig meehebben, hebben toegang tot het terrein.
· Iedereen gebruikt enkel zijn eigen materiaal en gereedschap zoals zender en batterijlader.
· Er zijn geen bezoekers toegestaan op het veld, inclusief familie van leden. Dit geldt vanaf de oprit aan de straat.
· Het clubhuis is NIET toegankelijk.
· De social distancing van 1,5 m afstand blijft gelden op héél het terrein, ook naar de toestellen van de andere piloten toe.
· Er mogen max 10 personen op het terrein aanwezig zijn.
· Ontsmet regelmatig uw handen.
· U dient een tijdslot te registreren via de toepassing IAGENDA. Respecteer dan ook het door u gekozen tijdslot. Komt u immers niet opdagen, ontneemt u een van de andere leden de mogelijkheid tot het uitoefenen van zijn hobby. Heeft u geen registratie via IAGENDA gedaan, heeft u GEEN TOEGANG tot het terrein.
Mogen wij u vragen om bovenstaande regels te respecteren a.u.b. voor uw eigen veiligheid en gezondheid en dat van onze andere leden
• 27 maart 2021: Bij gebruik van iAgenda kon tot heden iedereen alle boodschappen / afspraken verwijderen, wat uiteraard niet wenselijk was. iAgenda wordt nu dagelijks gebruikt maar is ook wenselijk na het corona-tijdperk
Voorzitter Paul stelt voor om 10 € per maand te betalen, zodanig dat iAgenda kan aangepast worden en dit niet meer mogelijk is. Ronny De Meyer zorgt voor de uitvoering van dit besluit.
• 27 maart 2021: en daar is Corona weer ….
Secretaris Gino meldt aan alle leden:
Beste leden
Iedereen is wel op de hoogte van de (opnieuw) verstrengde corona maatregelen.
Ook wij dienen opnieuw de regels voor gebruik van het terrein bij te stellen.
Hier gelden volgende richtlijnen / regels:
1. Elke piloot die op het terrein komt, wordt geacht de regels na te leven!
2. Enkel leden die een modelvliegtuig meehebben, hebben toegang tot het terrein.
3. Iedereen gebruikt enkel zijn eigen materiaal en gereedschap zoals zender en batterijlader.
4. Er zijn geen bezoekers toegestaan op het veld, inclusief familie van leden. Dit geldt vanaf de oprit aan de straat.
5. Het clubhuis is NIET toegankelijk.
6. De social distancing van 1,5 m afstand blijft gelden op héél het terrein, ook naar de toestellen van de andere piloten toe.
7. Er mogen max 4 personen op het terrein aanwezig zijn.
8. Ontsmet regelmatig uw handen.

U dient een tijdslot (zie hieronder) te reserveren via iAgenda.
TIJDSLOTEN WAARIN GERESERVEERD KAN WORDEN
Van zonsopgang tot 13 uur SLOT 1
Van 13 tot 16 uur SLOT 2
Van 16 uur tot zonsondergang SLOT 3

Wie niet inschrijft/reserveert, heeft geen toegang tot het terrein !!!
Mogen wij u vragen om bovenstaande regels te respecteren a.u.b. voor uw eigen veiligheid en gezondheid en dat van onze andere leden.
Alvast bedankt voor de medewerking.
• 10 april 2021: voorzitter Paul stuurt een E-mail van Djenco Verbrugge door naar alle leden.
Beste Pegasus lid,
ondanks alle corona problemen kunnen we toch via de iAgenda gebruik maken van ons terrein!
Woensdag was de mooiste dag van de week en dus waren dan ook alle plaatsen ingenomen.
Ik vind het de moeite om het navolgend artikel rond te sturen en zo te tonen dat er leven is bij Pegasus!
Tot binnenkort op het plein!
Paul, voorzitter.

Djenco en zijn Bobby
Vandaag wo 31 maart was het een super leuke dag op het veld. Na lang zoeken is het me eindelijk gelukt om een 2de hands rc parachutespringer te kunnen bemachtigen … toevallig … via een man op facebook. Dat was natuurlijk top!!!

Zo gezegd zo gedaan nam ik de rc para mee naar de club. Als je hier nog geen ervaring mee hebt kan je natuurlijk wel een deskundige uitleg gebruiken van iemand met ervaring.

In onze “Pegasus RC Vliegclub VZW” is deze sport gelukkig niet onbekend. Iemand bij ons in de club heeft al wat ervaring in deze tak van rc modelbouw. Ronny D. M. staat ermee op en gaat ermee slapen dus m.a.w., ik was op mijn gemak. Ronny kon me bevestigen dat het een prima koop was omdat de para en chute nog werden vervaardigd door een ervaren springer, Theo Vaesen.

Na de uitleg over hoe de parachute te vouwen en wat tips en tricks was het dan eindelijk zover ... de eerste sprong van den “Bobby” (naam van de para) werd onder het wel bekende toestel van Ronny, den “Big Lift” bevestigd!

Mooi opgestegen en weg waren we, ik met trillende benen en klamme handen en toen was de moment aangebroken. Op de gewenste drophoogte zei de piloot van de Big Lift tegen mij “motor af en los”! Dat was het dan en den Bobby kwam in vrije val terecht … na 3 tellen opende de chute en daar was het dan ... het magische gevoel! Hij voldeed aan mijn verwachtingen. Dus was ik heel blij. Ik hoop op nog zoveel mooie dagen met den Bobby … na een 4-tal sprongen kon deze dag al niet meer stuk!!

Met de groetjes aan Ronny en den Big Lift voor de bewezen diensten!

Djenco.
RC Para Bobby

Dit artikel is ook terug te vinden op https://rc-parachute.be/rc-parachute-be-blog
• 12 april 2021: Daniél Impens heeft gemeld dat zijn stiefzoon Sam (zoon van zijn vrouw), in Dubai is overleden aan Covid.
in naam van de club betuigt secretaris Gino ons medeleven aan Daniél en zijn vrouw.
• 12 april 2021: secretaris Gino blijft actief op meerdere vlakken …
Hij meldt dat hij software modules gaat vernieuwen voor de website: RSBlog, RSFirewall en Mailster.
Zo zal onze website weer een stukje beter functioneren.
• 20 april 2021: Vergadering op het gemeentehuis te Beveren - Accommodatie Pegasus door bouw nieuw clubhuis voor voetbalploeg KSK Kieldrecht.
Aanwezig voor Pegasus: voorzitter Paul en bestuurslid Karel.
 Door de komst van KSK Kieldrecht naar het terrein Nieuw Arenberg, moet ons clubhuis verdwijnen. Dit zal gebeuren vóór de start van de bouwwerken voor KSK Kieldrecht.
Vermoedelijk starten de bouwwerken in de loop van 2022.
 In het nieuwe gebouw is een ruimte voorzien voor onze club ((afmeting 6,9 x 5,1 m).
 Tijdens de vergadering worden een aantal vragen / afspraken opgelijst:
 Ontsluiting lokaal via rechtstreekse buitendeur.
 In het lokaal wordt een keukenuitrusting voorzien in samenspraak met Pegasus.
 Na intern overleg binnen het bestuur van Pegasus vzw vinden wij lokaal 1.12 geschikt, met echter volgende dringende verzoeken:
 Lokaal 1.12 zou best groter worden gemaakt. Dit kan door een L-vorm te maken met het achterste stuk van 1.11 of de scheidingsmuur tussen 1.11 en 1.12 wat te verplaatsen naar links.
 Bemerking: de huidige beschikbare ruimte voor Pegaus vzw is merkelijk groter.
 De verwarming van het lokaal moet individueel kunnen werken en instelbaar zijn op afstand. Ter informatie: Dergelijke afstandsbediening is in gebruik ons huidig clubhuis.
Het betreft hier een eigen investering die Pegasus vzw heeft gedaan om het verbruik maximaal te optimaliseren.
Vermits de activiteiten van Pegasus vzw geen vast schema hebben, moeten we ook de mogelijkheid hebben om de verwarming te bedienen onafhankelijk van het gebruik door KSK Kieldrecht.
Op blz. 13 van het plan staat in de "nota technieken" dat de kleine ruimten verwarmd worden met radiatoren. We hopen dat deze aanpak de hierboven vermelde vragen kan beantwoorden.
 De leden van Pegasus vzw hebben alle dagen toegang tot het clubhuis en het sanitair.
 Afzonderlijke af te sluiten bergruimte voor Pegasus vzw te voorzien (kelder).
 Afspraken te maken tussen KSK Kieldrecht en Pegasus inzake gebruik kantine bij grotere manifestaties in samenspraak met sportdienst.
 Afspraken te maken i.v.m. met nutsvoorzieningen (E, G, W) of best individueel met afzonderlijk verbruiksmeting.
 Ons huidig clubhuis moet weg bij aanvang werken. Door de gemeente wordt een oplossing gezocht voor een tijdelijk onderkomen voor onze club.
Suggestie is om tot het einde van de werken een lokaal te betrekken bij de Scouts.
 Verantwoordelijke afspraken bij KSK Kieldrecht: Joris Cappaert (vb. gebruik kantine, …).
 Er dient een overeenkomst te worden gemaakt, waarbij Pegasus een paar keer per jaar de kantine van KSK gratis kan gebruiken (initiatief gemeentebestuur).
• 21 april 2021: secretaris Gino meldt het overlijden van ons clublid Walter De Pelsmaeker. Walter was een enthousiast lid van onze club sedert 2010.
• 30 april 2021: secretaris Gino licht alle leden nog maar eens in over de nieuwste maatregelen voor Corona.
Beste leden
naar aanleiding van de versoepelingen, heeft Pegasus ook de regels voor het gebruik van het terrein bijgesteld:
1. Elke piloot die op het terrein komt, wordt geacht de regels na te leven!
2. Enkel leden die een modelvliegtuig mee hebben, hebben toegang tot het terrein.
3. Iedereen gebruikt enkel zijn eigen materiaal en gereedschap zoals zender en batterijlader.
4. Er zijn geen bezoekers toegestaan op het veld, inclusief familie van leden. Dit geldt vanaf de oprit aan de straat.
5. Het clubhuis is NIET toegankelijk.
6. De social distancing van 1,5 m afstand blijft gelden op héél het terrein, ook naar de toestellen van de andere piloten toe.
7. Er mogen max 10 personen op het terrein aanwezig zijn.
8. Ontsmet regelmatig uw handen.

Inschrijven via I-agenda blijft noodzakelijk, maar er zijn geen tijdsblokken meer. Wie niet inschrijft, heeft geen toegang tot het terrein !!!
Mogen wij u vragen om bovenstaande regels te respecteren a.u.b. voor uw eigen veiligheid en gezondheid en dat van onze andere leden
• 27 mei 2021: barverantwoordelijke Marc meldt dat hij de laatste oude drankkaarten heeft afgerekend en de resterende heeft vernietigd. Dit type drankkaart zal dus vanaf nu niet meer in gebruik zijn.
Nu nog wachten tot het verlossende sein komt om ons clubhuis terug te openen, zodat we eindelijk terug samen iets kunnen consumeren.
• 13, 14 en 15 juni 2021: VML meldt dat omwille van de Nato Summit op deze dagen is het luchtruim gesloten voor alle vliegtuigen (ook modelluchtvaart toestellen). Reden: de komst van de Amerikaanse president!
Via navraag bij het DGLV of dit ook voor ons van toepassing is, is het antwoord is duidelijk: NEEN!
Wij mogen dus op deze dagen ook onze hobby uitoefenen!
• 17 juni 2021: voorzitter Paul meldt dat Motorclub Kieldrecht zijn event dit jaar organiseert op het marktplein in Kieldrecht en dus geen gebruik maakt van ons terrein in Oud Arenberg.
• 17 juni 2021: ons overleden lid Walter De Pelsmaeker had nog een mooie collectie vliegtuigen.
Clublid Eric Bartsoen laat bericht via mail aan alle leden: dit zijn de vliegtuigen van wijlen Walter De Pelsmaeker. Ze zijn bij mij te verkrijgen voor de leden tegen een prijs die ze zelf kunnen bepalen.
Ze kunnen afgehaald worden op mijn adres.
Allicht zijn er een paar leden die nog vaak zullen terugdenken aan onze overleden vriend Walter …
• 17 juni 2021: Jaarlijkse Algemene Vergadering, ditmaal niet in het clubhuis wegens beperkingen door Corona, maar wel online via Google Meet.
Dit vergaderplatform blijkt uitstekend te werken. Indien nodig, voor herhaling vatbaar!
Na overleg binnen het bestuur laat secretaris Gino weten dat de aanvang van de vergadering verplaatst wordt van 19 naar 20 u.
Dit geeft aan iedereen de gelegenheid om de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels te volgen tot het einde.
Helaas kan ook dit niet beletten dat er nog maar eens te weinig leden deelnemen aan de JAV.
Spijtig, want dit is toch een ideale manier om geïnformeerd te blijven over onze club.
• 19 juni 2021: Gino laat weten dat er een video van de JAV op onze website staat. Alle leden die dit wensen kunnen op die manier de vergadering herbekijken.
Helaas, de stem van onze secretaris Gino is niet opgenomen, alle andere deelnemers gelukkig wel.
Toch een fantastisch initiatief van Gino.
• 29 juni 2021: voorzitter Paul stuurt een berichtje naar alle leden – “Activiteit bij Pegasus vzw !”
Een mooie foto toont de para’s met hun droppers in volle activiteit. Blijkbaar zijn er tal van leden die reeds een para bezitten. Mooi zo!
• 11 juli 2021: voorzitter Paul stuurt nog maar eens een berichtje naar alle leden – “Dit weekend waren de zwevers actief in Oud Arenberg. Tussen de thermiek vluchten deden de hotliners hun demo’s!”
• 16 juli 2021: de Corona maatregelen zijn nog maar eens aan de orde. Secretaris Gino bericht aan alle leden:
Beste leden
De corona maatregelen werden versoepeld en Pegasus gaat daarin mee, voor wat betreft het gebruik van het terrein en het clubhuis. Vanaf nu gelden volgende regels:

Terrein
· Elke piloot die op het terrein komt, wordt geacht de regels na te leven!
· Iedereen gebruikt enkel zijn eigen materiaal en gereedschap zoals zender en batterijlader.
· De social distancing van 1,5 m afstand blijft gelden op heel het terrein, ook naar de toestellen van de andere piloten toe.
· Ontsmet regelmatig uw handen.
· Inschrijven via Iagenda blijft noodzakelijk

Clubhuis
· Je mag met maximum 8 personen per tafel zitten.
· Je moet aan tafel blijven zitten. Je moet geen mondmasker dragen.
· Moet je even van tafel om naar de wc te gaan of te betalen? Draag dan wel een mondmasker.
· Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
· Verlucht steeds de ruimte
· Ontsmet regelmatig uw handen.

Gelieve bovenstaande regels te respecteren voor uw gezondheid en dat van de medeleden
• 18 juli 2021: voorzitter Paul blijft maar berichtjes sturen – “Het was weer een mooie vliegdag vandaag!
Nu waren de motorbakken aan de beurt” … met een mooie foto van de verzamelde vliegtuigen.
• 24 juli 2021: opnieuw een geschenk van de Gemeente Beveren. Zij schrijven alle sportclubs aan dat er ook voor dit jaar geen huur dient betaald te worden. Corona is nog altijd de oorzaak!
• 8 augustus 2021: Het einde van de Coronatijd is nog niet in zicht, maar toch kan er terug iets meer georganiseerd worden.
Rita en Guy organiseren een maatjes- en tomaat garnaal festijn in het clubhuis.
Voor 8,- € weer een pak lekkers (kostprijs rond 15,- € of m.a.w. de kas komt weer gezellig tussen om alles wat goedkoper te maken)!
Helpende handen waren er genoeg.
Het grootste pak werk was de voorbereiding. Daar nam Rita, echtgenote van voorzitter Paul het voortouw. Ook Kaatje en Magda staken een handje toe om alles verdeeld en bediend te krijgen.
Guy hield zich vooral bezig met het verzamelen van de inschrijvingen, maar was ook een keurige ober.
Guy doet bij die gelegenheid ook nog een oproep om de leden meer frequent aan het vliegen te krijgen. De laatste tijd is de bezetting van de piste iets te mager!
Het aantal aanwezigen was niet min, 32 personen die allemaal genoten van een lekker etentje en een gezellige babbel. En dit alles zorgvuldig Corona proof!
Tot slot nog niet vergeten dat ook Otto present was achter de toog, zodat iedereen een lekker drankjekon bekomen.
Kortom, na zo lange tijd weer eens een geslaagde bijeenkomst in ons vertrouwde clubhuis.
• 12 augustus 2021: de betalende versie van I-agenda wordt stop gezet.
Alhoewel deze versie de voorbije maanden zeer zeker haar nut heeft bewezen denken we dat, omdat de situatie rond de corona maatregelen nu min of meer genormaliseerd is, en er terug meer leden op het terrein worden toegelaten worden, dit een extra uitgave is die nu niet meer aan de orde is.
• 15 augustus 2021: voorzitter Paul stuurt een mailtje naar alle leden “Vandaag waren de oldtimers aan de slag bij Pegasus vliegclub!”. Een mooie foto wordt als bewijs meegestuurd.
• 9 oktober 2021: kaasnamiddag in het clubhuis.
Het was weer eens lekker en gezellig! 27 leden waren aanwezig, opnieuw een succesvol initiatief.
De clubkas sponsorde met zo’n 10-tal Euro/persoon, zodat alles lekker betaalbaar bleef.
• 13 oktober 2021: eindelijk weer eens een indoor voor volgende winter. Voorzitter Paul heeft alle nodige stappen ondernomen om af te spreken met de verantwoordelijken van de Sporthall in Beveren.
Secretaris Gino stuurt een bericht naar alle leden ter informatie.
• 14 oktober 2021: een kleuterschool uit Sint-Niklaas stelt volgende vraag via onze website:
“onze oudste kleuters werken wij rond het project ‘vliegtuigen’. Graag hadden wij even geïnformeerd of een klas bezoek eventueel mogelijk is.”
• 24 oktober 2021: start van het nieuwe indoor seizoen in de Sporthall te Beveren.
Een E-mail om alle leden uit te nodigen blijft helaas even hangen op de web server, waardoor de uitnodiging helaas wat te laat toekomt bij de leden. Niettegenstaande dat waren toch er 8 piloten aanwezig, alvast een goed begin.
• 26 oktober 2021: op vraag van een leerkracht, geeft Erik De Smit uitleg over vliegtuigen aan kinderen in “Leefschool Heyerdahl” te Sint-Niklaas. De kinderen vonden het reuze fijn, kortom een prachtig initiatief! Met dank aan Erik.
• 17 november 2021: de vraag van Erik De Smit om de foto’s van Leefschool Heyerdahl op onze website te mogen plaatsen wordt door de school positief beantwoord.
Mooie extra toets voor dit lovenswaardig initiatief.
• 21 november 2021: Leefschool Heyerdahl reageert via E-mail nogmaals op het bezoek van Erik:
Beste,
bedankt voor het fijne blog bericht op jullie website. We hebben het graag gelezen.
De kinderen praten nog steeds over het bezoekje van Erik.
Vriendelijke groeten,
Nathalie Cools
Leefschool Heyerdahl
• 1 december 2021: wie dacht dat de Corona problemen zouden gestopt zijn heeft het dik mis gehad. Ons landje is ondertussen volop in de 4de golf beland, en er komen nu ook terug meer en meer beperkingen.
Zo wordt onze reservering voor de geplande vergadering van 21/12 in Ter Vesten geannuleerd, gelukkig zonder annuleringsvergoeding.
• 2 december 2021: ondertussen blijft voorzitter Paul actief bezig met de op komst zijnde veranderingen voor het clubhuis. Hij stuurt nog eens een mailtje naar de Schepen van Sport om antwoord te krijgen op de nog openstaande vragen inzake de geplande nieuwe accommodatie (zie vergadering 21 april).
• 4 december 2021: Voorzitter Paul doet een oproep naar alle leden i.v.m. de Indoor
Beste Indoor fanaat,
ondanks de uitbreiding van Corona maatregelen, blijft het mogelijk om ons hobby in de sporthal verder te beleven!
LET WEL: zondag 5 december vliegen we van 16 tot 18 uur.
We verwachten u dus ook voor deze sessie en hou het veilig!
• 22 december 2021: tijdens de bestuursvergadering van gisteren wordt besloten om de nieuwjaarsreceptie begin volgend jaar ook dit keer niet te laten doorgaan.
Helaas, Corona, niet met de nieuwe omikron variant, zorgt voor nieuwe beperkingen.
Secretaris Gino meldt aan alle leden:
Beste leden,
Daar de verspreiding van de omikron variant van het corona virus razendsnel om zich heen grijpt, heeft het bestuur in deze haar verantwoordelijkheid moeten nemen en besloten om de geplande nieuwjaarsreceptie,die plaats zou vinden op 23 januari, uit te stellen.
De feiten laten ons jammer genoeg geen andere keuze en het bestuur stelt de gezondheid en veiligheid van haar leden voorop.
Het is niet denkbeeldig dat later nog iets kan/zal georganiseerd worden, maar dit zal afhangen van hoe de situatie evolueert.
Wij hopen dat u deze beslissing begrijpt en ondersteunt.
Wij wensen u en uw familie een veilig en gezond eindejaar, het allerbeste voor 2022 met hopelijk veel goed vliegweer.
• 31 december 2021: Penningmeester Filip stuurt, zoals gebruikelijk, naar alle bestuursleden een overzicht van het boekjaar 2021. Goed beheer maakt dat we ook dit jaar niet armer geworden zijn. Opnieuw prachtig werk van penningmeester Filip!
• Aantal clubleden: 58

 2022 - Een jaar dat we nog maar eens moeten verhuizen met ons clubhuis ….

 • 1 januari 2022: secretaris Gino deelt aan alle leden mee dat er een paar wijzigingen zijn doorgevoerd voor het Huishoudelijk Reglement.
  Beste leden,
  zoals jullie in het laatste bestuursverslag hebben kunnen lezen, werden er wijzigingen aangebracht in het huishoudelijk reglement. Het overgrote deel van deze wijzigingen waren bedoeld om de naamgeving in het document in overeenstemming te brengen met de naamgeving die dient aangehouden te worden in het kader van de nieuwe VZW wetgeving en die al werd toegepast in onze statuten.
  Voornamelijk komt het hierop neer:
  • Ø Huishoudelijk reglement werd vervangen door Intern Reglement
  • Ø Raad Van Bestuur werd vervangen door de term ‘bestuursorgaan’
  • Ø Verder kregen we ook de vraag via VML van Sport Vlaanderen om het tuchtreglement op te nemen / toe te voegen aan ons intern reglement. Deze toevoeging is gebeurd onder Titel 12 – Art. 34.
  • Ø De verwijzing naar het volledige tuchtreglement en bijhorende sancties kan geraadpleegd worden via de linken vernoemd in Art. 34.
  • Ø 47 aangaande de geldigheidsduur en hernieuwingsprocedure voor veiligheidsbrevetten A is komen te vervallen omdat dit artikel niet langer van toepassing is. Het Brevet A blijft immers geldig.
  • Ø Hernummering van de artikels volgend op art 47
  • Ø 68 - Wijziging email adressen voorzitter en secretaris
 • 1 januari 2022: secretaris Gino, stipt zoals altijd, op nieuwjaarsdag krijgen alle leden het verzoek om het lidgeld voor 2022 te betalen.
  Helaas moet hij er bij vermelden dat door de stijgende Corona cijfers (de Omikron variant), ook dit jaar de nieuwjaarsreceptie niet kan doorgaan.
  Hij voegt er wel hoopvol aan toe dat uitstel geen afstel betekent!
 • 11 januari 2022: vergadering met Schepen Katrien Claus over ontruimen clubhuis Pegasus vzw.
  Guy en Paul zijn op de vergadering aanwezig, hierna het verslag van voorzitter Paul:
  • Ø Als alles volgens plan verloopt zal het clubhuis op 1 maart worden weggenomen.
  • Ø Er zal ons medegedeeld worden wat er moet gebeuren met de nutsvoorzieningen, mogelijk overgedragen aan de aannemer of opzeggen.
  • Ø Na het overleg tussen Pegasus en de schepen zal Katrien volgende afspraken bespreken met de architect en de aannemer en verdedigen in de gemeenteraad:
   • v Er wordt een bureelcontainer geplaatst, voorzien van elektriciteit voor dagelijks onderkomen. Plaats nog te bepalen.
   • v Sanitaire voorzieningen kunnen gedeeld worden met de aannemer.
   • v Dirk De Backer zal bij de scouts bespreken om hun infrastructuur ter beschikking te stellen bij onze evenementen, met de nodige afspraken.
   • v Een zeecontainer wordt geplaatst in de omgeving van het schoutslokaal. Deze doet dienst als opslagruimte voor de inhoud van het huidige clubhuis. Alzo kan bijeen BBQ, receptie, enz. het materiaal van de club gebruikt worden in het schoutslokaal.
  • Ø Schepen Claus en Dirk De Backer waren akkoord met deze voorstellen, vooral wat betreft de regelingen met de scouts!
  • Ø De schepen zal ook zorgen om de kosten van containers en scoutslokaal voor Pegasus te beperken, daar wij geen vragende partij zijn voor de verhuis...
 • 21 januari 2022: tussen alle veranderende Corona maatregelen en met het koude winter buiten, doen vele leden rustig verder met het indoor vliegen in de Sporthal te Beveren. De grote motor voor dit gebeuren blijft voorzitter Paul.
  Secretaris Gino meldt regelmatig bijkomende dagen om indoor te kunnen vliegen. Ook nu is er weer een bijkomende dag gepland.
 • 30 januari 2022: voorzitter Paul stuurt een foto over de activiteiten in de sporthall … Wordt dit de nieuwe rage in de sporthal?    Zéér snel maar op de vloer, het is een uitdaging!
  Blijkbaar een paar speciale modellen die de uitdaging waard zijn!
 • 3 februari 2022: het indoor vliegen is blijkbaar een succes.
  Secretaris meldt alle leden:
  Beste Pegasussers, er kon nog een extra datum indoor vliegen gereserveerd worden, namelijk WOENSDAG 16 FEBRUARI VAN 14 TOT 16 UUR. Hiervoor kan je terecht in de topsporthal, zone A en B.
 • 10 februari 2022: de actie van voorzitter Paul om een herinnering te sturen naar de leden die hun lidgeld nog niet betaalden heeft toch iets opgeleverd.
  Penningmeester Filip meldt het goede nieuws dat Cornelis Yannick en Nauwelaers Fernand lid zijn geworden.
 • 13 februari 2022: in navolging van de afspraken die gemaakt werden met het Gemeentebestuur inzake de verhuis van ons clubhuis, trekt voorzitter Paul nog eens aan de bel. In zijn mail vraagt hij:
  Is er nog nieuws aangaande de opstart van het project Oud Arenberg?
  Op de vergadering op 11 januari werd medegedeeld dat wij moeten verhuizen tegen 1 maart.
  Is er al een beslissing aangaande de container voor opslag van onze clubhuis materiaal ter plaatse?
  Dit wordt wel dringend, of is er ondertussen een andere oplossing voorzien?
  In bijlage stuur ik ter info, het verslag van de vergadering op 11 januari.
 • 13 februari 2022: sedert enige tijd moeten alle leden hun lidkaart VML zelf downloaden. Ook alle noodzakelijke gegevens moeten up to date blijven. Hiervoor zijn alle leden zelf verantwoordelijk.
  Secretaris Gino stuur een bericht aan alle leden:
  Beste leden
  Ter herinnering!
  Indien je verhuist, van telefoonnummer, gsm nummer of email adres verandert, gelieve dit dan zeker bij te werken op de VML website.
  Normaliter vloeien deze gegevens ook door naar het secretariaat van de club waarbij je aangesloten bent, maar het is alleszins aan te bevelen om ook het secretariaat van de club hiervan op de hoogte te stellen, zodat de contactgegevens up2date blijven.
  Met dank voor jullie medewerking.
 • 20 februari 2022: secretaris Gino brengt verslag uit van de algemene vergadering VML
  Voor onze piloten is het belangrijkste agendapunt de brevetten.
  Brevet A wordt namelijk verplicht en men heeft 1 jaar om zich in orde te stellen.
  Voor wat betreft Brevet B1 (tot 12 kg) en B2 (tot 150 kg) verandert er niets. Dit dient wel afgenomen te worden door een externe examinator.
  Er komt nog een bijkomend brevet, namelijk B kwalificatie. Over dit laatste dient men te beschikken indien men shows wil gaan vliegen. Het zal 2 jaar geldig blijven en men moet minstens 1 show gevlogen hebben. Dit komt in voege wanneer de publicatie in het BS wordt verwacht later dit jaar.
 • 20 februari 2022:
  • Ø voorzitter Paul meldt aan alle bestuursleden … Het is zover! We moeten aan de verhuis beginnen!
   Op de vergadering van 11 januari in het gemeentehuis is er gezegd om een container van de gemeente te gebruiken voor opslag van onze goederen.
   Na enkele mails en telefoons kom ik tot de vaststelling dat we best zelf voor opslagruimte zorgen.
   Mogelijke alternatieve oplossing:
   Er is voldoende ruimte vrij bij de boer die het huurland tegen onze landingsbaan bewerkt. Hij stelt ruimte ter beschikking voor de tijd die nodig is, maar ter compensatie wenst hij dan dit jaar geen huurgeld te betalen (200,- €).
   Ik vind dit een aanvaardbaar voorstel, maar met de belofte van geen maïs meer te zaaien op ons land.
   Indien we, als bestuur, akkoord zijn stel ik voor om volgende week vrijdag  25 febr., en zat. 26 febr.  voormiddag te beginnen met de verhuis.
   We kunnen natuurlijk een oproep doen naar de leden voor helpende handen en transport voertuigen. Erik breng aanhangwagen en lege dozen mee.
   Marc wil stock maken van de drank en eventueel de verkoop organiseren tijdens de verhuis.
   Graag jullie mening.
  • Ø Reactie van barverantwoordelijke Marc Schoeters
   Ik vertrek vrijdag voor een week naar Oostenrijk met de autocar. Ga maandag inventaris van de drank opmaken en de prijs erop kleven. Er is overeen gekomen met de voorzitter deze te verkopen aan de helft van de aankoopprijs.
   Morgen geef ik door wat er nog is en de prijs! Dus als er mensen interesse hebben horen we dit graag.
 • 21 februari 2022: een wijziging van het “verhuisscenario”. Voorzitter Paul meldt aan de bestuursleden:
  Best bestuursleden,
  vanmorgen heb ik telefoon gekregen van Dirk De Backer (Gemeente Beveren) met de mededeling dat er een container voorzien wordt voordat we moeten verhuizen, dus vooraleer ons clubhuis wordt weggenomen. We kunnen dan alles van uit het clubhuis direct in de container plaatsen.
  Indien dus alles verloopt zoals het nu gezegd is hebben we geen andere bergruimte nodig.
  Wanneer de verhuis nu kan gebeuren is nog niet duidelijk. Ik stuur info zodra iets meer geweten is.
  Erik en ik gaan, ter voorbereiding, vrijdagmorgen de keuken opruimen en de bar losmaken.
 • 7 maart 2022: weer een beetje vrijheid teruggewonnen. De Corona barometer wordt overgeschakeld naar Code “Geel”. Hopelijk blijven we nu een beetje verlost van die vuile beestjes …
 • 15 maart 2022: voorzitter Paul laat volgend bericht aan de bestuursleden.
  Beste bestuursleden,
  ik heb zojuist vernomen dat de halve zeecontainer morgen geplaatst wordt in Kieldrecht, naast de container op de parking voor de scouts!
  Woensdag haal ik de sleutel op bij de sportdienst.
  De nutsvoorzieningen worden deze week overgenomen door de gemeente.
  Ik stel voor om alles in één maal over te brengen op zaterdag 19 maart.
  Ons clubhuis wordt ontmanteld op 21 maart.
  Als jullie akkoord zijn kan Gino de leden verwittigen van de nieuwe toestand en ook uitnodigen om eventueel een handje te helpen om samen met de bestuursleden de verhuis te realiseren.
  nb: de bureelcontainer wordt opgesteld bij het opstarten van de werf.
 • 15 maart 2022: secretaris Gino laat een E-mail bericht aan alle leden.
  Beste leden,
  Het is er eindelijk van gekomen. De gemeente gaat ons huidige (tijdelijke) clubhuis afbreken. Het moet plaats maken voor een op te trekken clubhuis dat samen met de voetbalclub KSK Kieldrecht zal moeten gedeeld worden.
  Uiteraard dient het huidige clublokaal ontdaan te worden van zijn inboedel. Deze zal verhuizen naar een tijdelijke container die de gemeente ons als opslagplaats laat gebruiken.
  De werken/verhuis zullen/zal starten nu zaterdag 19 maart vanaf 10 uur.
  Wens je daaraan mee te werken, geef dan eventjes je naam op aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Denk eraan! Vele handen maken licht werk!
  Bedankt voor de medewerking
 • 19 maart 2022: voorzitter Paul meldt aan de leden:
  Beste Pegasus lid,
  zoals reeds medegedeeld, was het moment aangebroken om de verhuis van de inhoud van ons clubhuis deze morgen uit te voeren.
  En Pegasus kent iets van verhuizen!
  Voor de zoveelste keer deze keer, maar nu was de afstand beperkt en is alles 25 meter verder in een container opgeslagen in afwachting van ons volgend clubhuis!
  De klus was snel geklaard, vooral door de inzet van de vrijwilligers Erik, Otto, de Guy, Robert, Ronny, Tony, Daniël en ikzelf...
  Bedankt mannen, het was een genoegen om met jullie samen te werken!
  Een tevreden voorzitter, Paul
  .
  Otto heeft een aantal foto’s gemaakt over de werkzaamheden. Die zullen bewaard worden in het archief.
 • 10 april 2022: het bestuur komt samen in het Koetshuis in Beveren voor een gezellig onderonsje. Het wordt een aangename maaltijd waarin vele clubverhalen over de tafel gaan.
  Als dank voor de geleverde inspanningen vanwege de bestuursleden, is de penningmeester zo vriendelijk om de helft van de kosten door de clubkas te laten dragen.
 • 22 april 2022: Algemene Ledenvergadering in CC Ter Vesten.
 • 22 mei 2022: voorzitter Paul meldt aan de bestuursleden:
  ik heb de factuur ontvangen voor huur van gebouwen en gronden van de gemeente Beveren.
  Hierbij is er nog met een corona korting rekening gehouden, maar niet met het ontruimen van ons clubhuis.
  Ondertussen hebben we wel een zeecontainer ter beschikking en verwachten we nog een bureelcontainer op het terrein.
  Ik stel dat we dit bedrag gewoon aanvaarden en vereffenen.
  Graag akkoord hierover.
 • 10 juni 2022: voorzitter Paul plant een BBQ en mailt daarvoor naar de Scouts om hun lokaal te kunnen gebruiken:
  Geachte,
  ik heb van Dirk De Backer uw mail adres gekregen aangaande het gebruik van uw accommodatie voor het organiseren van een evenement, gezien de gemeente onze containers een andere bestemming heeft gegeven.
  Pegasus vzw heeft de intentie om voor zijn leden een BBQ te organiseren. We zouden dit graag inplannen rond eind augustus.
  Indien nodig kunnen wij onze eigen tafels en stoelen gebruiken, alsook alle andere attributen die opgeslagen zijn in de container op de parking. Dus enkel de toiletten en eventueel de zaal zouden wij graag gebruiken.
  Ik stel voor dat we dit verder en duidelijker bespreken indien u kunt akkoord gaan met het idee.
 • 16 juni 2022: de laatste tijd zijn er vrij weinig piloten aanwezig op het terrein. Teneinde het aantal actieve leden wat te verhogen, m.a.w. de zin om de sport op het terrein te beoefenen wat aan te zwengelen, wordt een WhatsApp groep opgericht, dit naast de bestaande I-agenda.
  Op die manier kunnen leden eenvoudiger contact hebben met elkaar om af te spreken op het terrein.
  Secretaris Gino stuurt volgend bericht naar de leden:
  Beste Pegasussers
  De laatste tijd vinden blijkbaar steeds minder leden de weg naar ons terrein, iets wat het bestuur betreurt.
  Wij vermoeden dat in veel gevallen de werken aan de Oosterweel verbinding een hinderpaal vormen, maar ook dat er niet flexibel genoeg kan afgesproken worden om samen deze prachtige hobby te beoefenen en dit ondanks het feit dat we beschikken over Iagenda.
  Daarom werd besloten om een Whatsapp groep ‘Pegasus’ op te richten waarin we al onze leden wensen onder te brengen, dit in een poging om de onderlinge communicatie te verbeteren.Deze groep zou wel enkel en alleen gebruikt worden om efficiënter met andere leden af te kunnen spreken.
  Heeft u problemen met de installatie van uw gsm-nummer in deze groep?
  Geef dan voor 6 juli via een email bericht gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te kennen dat u dit NIET wenst. U wordt dan ook niet toegevoegd. In het andere geval zal uw nummer toegevoegd worden in WhatsApp.
  Het bestuur van mening is dat Whatsapp een meerwaarde kan betekenen voor onze leden en hopen dan ook dat jullie massaal in dit verhaal meegaan.
  Geniet van het mooie weer, haal jullie vliegtuigen vanonder het stof en ….
  Tot weerziens op het terrein
 • 16 juni 2022: op de bestuursvergadering werd afgesproken dat van kandidaat leden wordt verwacht dat ze voorafgaandelijk aan hun aanvraag tot aansluiting even een kennismakingsmoment hebben met het bestuur.
  Vanaf nu zal dus het kandidaat lid eerst contact moeten opnemen met ons bestuurslid Erik om een datum voor deze kennismaking af te spreken.
 • 22 juni 2022: onze voorzitter Paul doet ook zijn duit in het zakje …
  Met een mooie foto van een aantal vliegtuigen op het terrein, spoort hij alle leden via E-mail aan om ook regelmatig te komen vliegen, zeker nu met het mooie weer.
 • 5 juli 2022: Voorzitter Paul meldt het volgende aan de bestuursleden:
  in navolging van mijn aandringen is vrijdag een Real container geplaatst bij ons terrein!
  De plaats is niet wat we gevraagd hebben, maar ik heb contact genomen met de bevoegde dienst met verduidelijking als gevolg:
  De omgeving van de laadpaal wordt werfzone en er is geen plaats voor een container.
  Waar de container nu staat, moet hij nadien zeker niet verplaatst worden.
  De perenboer heeft volgens de werfleider geen hinder, en moet zijn eigen perceel gebruiken voor zijn werkzaamheden.
  Ik heb Weemaes hierover ingelicht, zodat die ons niets moet verwijten.
  Als wij een elektriciteitskabel in buis willen voorzien, wordt hij door de gemeente ingegraven.
  Ik zal dit verder met Erik bekijken, prijs…enz.
  Hoelang de container blijft is niet duidelijk, maar zeker tot september 2023.
  De container waar ons materiaal in zit zal verplaatst worden, staat nu in de doorgang naar de werf ...
  Wordt vervolgd.
 • 11 juli 2022: Een belangrijke stap inzake de communicatie tussen de leden en het bestuur.
  Voor beide groepen, leden en bestuur, wordt een WhatsApp groep aangemaakt.
  Secretaris Gino meldt aan alle leden:
  Beste leden,
  jullie hebben wellicht al gemerkt dat de WhatsApp groep van Pegasus sinds deze voormiddag geactiveerd werd.
  Dit zou het gemakkelijker moeten maken voor onze leden om af te spreken om elkaar op het terrein te treffen.
  Sportieve groeten
 • 20-21 juli 2022: vanwege de Gemeente Beveren meldt Dirk de Backer dat de scouts 1 nacht zullen overnachten op ons terrein. Dit in enkele kleine tentjes aan de zijkant van het terrein.
 • 28 juli 2022: secretaris Gino heeft ook een WhatsApp groep aangemaakt om sneller te communiceren binnen het bestuur.
 • 31 juli 2022: de WhatsApp groep leden wordt frequent gebruikt! Vandaag zond Ronny De Meyer een aantal foto’s en een filmpje van het clubgebeuren door. Mooi zo!
 • 2 augustus 2022: door het gebruik van WhatsApp als communicatie, is er heel wat sneller informatie uit te wisselen. Hierna een voorbeeld n.a.v. het geplande bezoek van Het Nieuwsblad aan onze club.
  [2/8 13:32] Paul Vennens: Beste vrienden, dringend actie nodig!!! Morgen komt Het Nieuwsblad op bezoek voor interview.
  [2/8 13:33] Paul Vennens: Wie kan er komen met zijne vlieger?
  [2/8 13:34] +32 476 70 42 26: Ik zou graag komen maar dan moet ik nog eens bespreken met papa.
  [2/8 13:59] Paul Vennens: Dat zou tof zijn, onze jongste piloot !!
  [2/8 14:02] +32 494 67 18 11: Zal er zijn.
  [2/8 14:30] Guy Suykens: Zal er zijn...
  [2/8 15:15] +32 487 49 08 07: Om hoe laat ongeveer?
  [2/8 15:41] +32 477 18 25 74: Zou inderdaad tof zijn maar de papa moet werken met de late shift en de mama is ook op haar werk tot 17u - wanneer komen ze?
  [2/8 15:53] Paul Vennens: Beste piloten, de reporter komt om 12 uur!! Vliegers meebrengen a.u.b..
  [2/8 15:55] +32 487 49 08 07: 'k Zal er zijn met RC para.
  [2/8 15:56] Paul Vennens: Goed idee!
  [2/8 15:56] +32 488 38 16 33: Kan er jammer genoeg niet bij zijn.
  [2/8 15:58] +32 474 89 67 12: Ik probeer ook, zal met 4 kleinkinderen zijn ...
  [2/8 15:59] +32 477 18 25 74: Waar ga je uw vliegtuigen dan steken - of de kleinkinderen op het dak.
  [2/8 16:03] +32 474 89 67 12: Zoiets...
  [2/8 16:07] Guy Suykens: Ok Ronny.
  [2/8 16:07] Guy Suykens: Paul met Piper?
  [2/8 16:18] Otto Hazelager: Zal proberen te komen moet alleen nog wel dingen regelen voor het werk.
  Zo zie je maar hoe een en ander wordt in elkaar geflanst!
  Mooi voorbeeld hoe dit middel kan bijdragen tot een betere werking van onze club. Houden zo, en liefst alles ter zake …
 • 3 augustus 2022: Het Nieuwsblad bezoekt onze club! Voorzitter Paul roept alle leden op om aanwezig te zijn op het terrein.
  Ronny De Meyer meldt nadien het volgende:
  Vandaag is er een journalist van het Nieuwsblad langs geweest om onze modelvliegclub te interviewen. Er was van zijnentwege zowel interesse voor de modelvliegtuigen als voor de modelparachutist. Zo werden er vliegtuigen voor gevlogen en een parasprong gemaakt.
  Dave Wels heeft voor ons de DJI Mini 3 de lucht ingestuurd om een opname van de sprong te maken. Dank hiervoor. Morgen zou er reeds een artikel i.v.m. onze club in de krant verschijnen. https://youtu.be/_AkGMMp331Q --
 • 6 augustus 2022: de container wordt gedraaid en kan vanaf nu functioneren als voorlopig clubhuis.
  Erik, Guy, Mark, Otto en Paul zijn de actieve bestuursleden die met man en macht het nodige doen.
  Tevens wordt een elektriciteitskabel ingegraven voor zodat de leden een meer functioneel laadstation ter beschikking krijgen.
  Voorzitter Paul meldt aan alle leden het volgende:
  Beste Pegasus lid,
  deze morgen is het bestuur van onze club actief geweest!
  De container, geschonken door de gemeente Beveren en die dienst doet als voorlopig clubhuis is omgedraaid, en voorzien van een ondergrondse elektrische kabel, zodat een voorziening als schuilplaats (met verwarming!?) beschikbaar is.
  De ijskast wordt terug opgevuld en het koffie apparaat beschikbaar gesteld zodat, mits aantekening op uw drankkaart, u terug kunt genieten van een koude of warme drank bv bij uw middagmaal of bij de debriefing!
  De sleutel die altijd al dienst gedaan heeft, wordt nu ook gebruikt voor de toegang tot de container.
  Zo kan het verblijf op ons terrein toch weer een beetje aangenamer worden, dus tot binnenkort op het plein of in de container?
  Beste bestuursleden, bedankt!
  Met vliegende groeten,
  Paul, voorzitter.
 • 11 augustus 2022: secretaris Gino antwoordt via mail op een vraag om ons terrein te gebruiken als bijzondere plaats om een huwelijksfeest te organiseren:
  Beste,
  het spijt ons om negatief te moeten antwoorden op uw vraag betreffende de verhuur van ons terrein.
  Onze huurovereenkomst staat namelijk onderverhuren niet toe.
  Als een alternatief zou het misschien wel mogelijk zijn om de gerenoveerde schuur te kunnen reserveren voor uw huwelijksfeest.
  Ik had begrepen dat de gemeente Beveren deze mogelijkheid zou aanbieden.
  Wellicht kunt u daar eens gaan informeren over de modaliteiten.
  Alvast van harte proficiat met uw aanstaande huwelijk.
  Met vriendelijke groeten
  Namens het bestuur Pegasus RC Vliegclub VZW
 • 17 augustus 2022: voorzitter Paul meldt via E-mail aan de bestuursleden, dit in voorbereiding van de BBQ die zal doorgaan in de gebouwen van de Scouts:
  Ter voorbereiding van de BBQ hebben Erik, Guy en ikzelf een bezoek gebracht aan de Shelter.
  We zijn vriendelijk ontvangen door Veerle Vlegels, die ons alle uitleg gegeven heeft.
  Gans het lokaal is zeer proper, ook de toiletten en de keuken waar zich voldoende koelinstallaties bevinden.
  - Vouwstoelen en tafels zijn meer dan voldoende beschikbaar en in zeer goede staat.
  - Er is geen drank beschikbaar
  - De toegangsbatch is reeds in ons bezit.
  - We kunnen binnen of buiten onder afdak de tafels opstellen zondag

  Afspraken voor bestuursleden en medewerkers:
  - Opstellen tafels en stoelen op vrijdag om 14 u 00.
  - Ophalen van glazen en apero fluitjes uit container en oppoetsen
  - ophalen van drank en aperitief benodigdheden op vrijdag en invullen in ijskasten
  - zorgen voor place matjes en servetten.
  Ik zal nog een berichtje rondsturen voor wat hulp vrijdag namiddag.
 • 18 augustus 2022: na het bezoek op 3 augustus, verschijnt er vandaag een artikel in de krant “Het Nieuwsblad” over onze club.
  Modelvliegclub bestaat 45 jaar: “Modelvliegen is moeilijker dan een echt vliegtuig besturen”

  Kieldrecht
  De modelvliegclub Pegasus uit Kieldrecht bestaat dit jaar 45 jaar. En dat kunnen ze gelukkig vieren op hun eigen stek, want de afgelopen 45 jaar was het niet evident om een plek te vinden waar de leden hun passie konden beoefenen.
  De leden van vliegclub Pegasus kunnen vandaag hun ei kwijt op het terrein achter de Scoutslokalen in Kieldrecht.
  Maar in 1977, toen de vliegclub werd opgericht, was het minder evident om een vaste stek te vinden. De zoektocht naar een terrein om met zelfgebouwde modelvliegtuigen te vliegen blijkt niet evident door het vele lawaai door de luide diesel- of methanolmotoren van de modelvliegtuigen. “Toen maakten we onze vliegtuigen nog zelf met de hand, van het eerste latje tot het likje verf”, vertelt voorzitter van Pegasus Paul Vennens. “Vandaag kunnen we eigenlijk alles bestellen op het internet en vliegen we ook met elektrische motoren. Dat maakt onze hobby toch een pak toegankelijker en goedkoper. Het is ook heel fijn om met replica’s van echte vliegtuigen te kunnen vliegen.”

  Spannend
   De modelvliegtuigen zijn inderdaad erg gedetailleerd, van inklapbare landingsstellen tot para’s met functionerende armen. Op een dag met mooi weer komen de leden, intussen zijn ze met 55, samen in Kieldrecht om te vliegen. In de wintermaanden kunnen ze terecht in de gemeentelijke sporthal.
  “Er zijn enkele leden die vroeger met een echt vliegtuig gevlogen hebben en zij beweren dat modelvliegen moeilijker is dan in het echt. Je moet continu de omgeving in het oog houden en je toestel nooit uit het oog verliezen. Dat maakt het juist zo spannend. Als grote mensen worden we terug kinds als we hier komen vliegen.”
  Hier en daar wordt er ook samengewerkt. Ronny is de piloot van zijn twee parachutisten, Filip en Mathilde. Hij hangt zijn poppen onderaan een vliegtuig, om ze dan naar een doel te leiden. “De armen kunnen bewegen om de pop te sturen, net als een echte para”, zegt Ronny. “Voor deze discipline worden zelfs Europese wedstrijden georganiseerd.”

  Opvolging
   Het modelvliegen is echter geen druk beoefende sport en opvolging is schaars. “De jeugd is niet echt meer geïnteresseerd in het modelvliegen, maar als ze toch een poging wagen zien we dat ze er erg snel mee weg zijn. We doen er dan ook alles aan om nieuwe leden goed te begeleiden in het vliegen en in de zoektocht naar materiaal.”
 • 21 augustus 2022: BBQ
  Beste Pegasus lid,
  het was weer gezellig van middag!
  Op het terras van het scouts complex hebben we genoten van een perfecte BBQ. Tof dat er zoveel leden ingeschreven hebben! Met niet minder dan 48 aanwezigen kon dat dan ook niet mis gaan.
  Mijn dank aan de bestuursleden en de medewerkers die er voor gezorgd hebben dat alles vlekkeloos verlopen is!!
  Natuurlijk was ook de catering van Kitty weer perfect! Zoals gewoonlijk hadden de afwezigen weer ongelijk …
  Beste Pegasus vrienden, bedankt om er bij te zijn!
  Groeten Paul, voorzitter.
 • 23 augustus 2022: terreinverantwoordelijke Erik stelt de vraag om de bolderkar, indertijd door Otto gebouwd en geschonken aan de club, weg te geven aan de Chiro. De kinderen van de Chiro kunnen deze heel goed gebruiken om hun spelmateriaal in te vervoeren.
  Otto vindt dit een prachtig voorstel, ook omdat de bolderkar niet meer gebruikt wordt en dus alleen maar plaats inneemt. Toch bedankt Otto om hiermede akkoord te gaan.
 • 25 augustus 2022: secretaris Gino meldt dat er een pak foto’s te zien zijn van de BBQ op onze website. Foto’s die getuigen van een super gezellige namiddag met lekker eten en voldoende drankjes.
  Zoals voorzitter Paul het stelde, de afwezigen hadden weer eens volledig ongelijk!!
 • 23 september 2022: tussen alle vliegbewegingen in meldt Erik De Smit dat zijn zoon Geert ‘even tussendoor’ maar liefst 3 keer de Mont Ventoux heeft beklommen!
  Als dat geen ‘hoogvlieger’ is ….

 05 oktober 2022 - Uit het verslag van de bestuursvergadering:

 • Er werd PFOS/PFAS in de bodem gevonden tijdens de werkzaamheden op het terrein. De vervuilde grond werd afgegraven en gestort tot tegen de laadkast. Alhoewel deze grond werd afgedekt met plastiek acht het bestuur het een te groot gezondheidsrisico voor onze leden. Daarom zal voorlopig de laadpost niet meer gebruikt worden en dit zolang de vervuilde grond niet werd verwijderd. De leden zullen kunnen laden aan de container.

afb1

Omwille van mogelijk brandgevaar zal de laadpost buiten de container geplaatst worden.
De drankkaarten bevinden zich in de container.
Er zijn geen koffiebekers meer en tassen zijn geen optie omdat we deze niet kunnen afwassen. Daarom wordt voorgesteld om kartonnen bekers aan te kopen. Marc zal dit voor zijn rekening nemen.

Kantineverantwoordelijke:
Marc gaat voor een langere periode naar Spanje en kan gedurende die periode zijn taken als kantineverantwoordelijke niet uitoefenen. Guy gaat akkoord om deze taken over te nemen. Het kasboek zal wel verder door Marc worden bijgewerkt.

 • 06 oktober 2022: onze secretaris Gino geeft de data voor het indoor vliegen door aan de leden. Het mag gerust winter worden, vliegen kan rustig verder in de sporthal te Beveren! 
 • 7 oktober 2022: voorzitter Paul meldt dat de laadplaats volledig is afgesloten (omheining rond door PFOS bevuilde grond. Gelukkig is onze container van stroom voorzien en kan daar geladen worden.

afb2

 • 23 oktober 2022: eerste indoor van ons jongste clublid.
 • 30 oktober 2022: een wordt een luchtfoto gemaakt van de aan gang zijnde werken voor het clubhuis van KSK Kieldrecht / Pegasus.

afb3

 • 05 november 2022: in de zoektocht naar om een betere of goedkopere oplossing voor de nieuwjaarsreceptie van 22/1/2023, stelt voorzitter Paul in Kieldrecht het gemeentelijk OC Ermenrike voor. Hier is een mooie zaal voor 50 personen beschikbaar met alles der op en der aan zoals tafels, stoelen, ijskasten, glazen enz…voor de prijs van …. 18 €.
 • 08 november 2022 - secretaris Gino meldt:
  Beste bestuursleden,
  wellicht hebben jullie gemerkt dat de website sinds een tweetal dagen niet meer bereikbaar is. Dit heeft te maken met het feit dat ik de nieuwe website heb opgeladen en geconfigureerd bij onze huidige provider, one.com.
  Om onbekende redenen heeft deze problemen met de layout van de website, alhoewel deze op de allerlaatste joomla versie en php versie draait.
  Een en ander zou blijkbaar te maken hebben met de manier waarop zij hun systeem hebben opgezet.
  Ik ben nu aan het zoeken naar alternatieven. Onze website in haar huidige vorm behouden is geen optie daar de ondersteuning van php 7.4 binnen twee weken komt te vervallen en de website dus niet meer zal werken.
  Ronny (De Meyer) had mij het adres gegeven van een andere website provider, namelijk mediawax.be
  Ik heb met deze mensen contact gehad en kan de nieuwe website naar hen opladen. Ze gaan deze op hun server zetten om te zien of ook daar het probleem zich voordoet. Indien dit niet het geval is, stel ik voor om de website te verhuizen naar een nieuwe provider.
  Op korte termijn zal ons dit zelfs centjes besparen.
  Ik wacht nog even af of one.com met een oplossing voor de dag komt, maar indien dit niet zo is en bewezen is dat onze nieuwe website bij mediawax wel zou draaien, stel ik voor om de transitie te doen van one.com naar mediawax.
 • 8 december 2022: verassend maar waar … met WhatsApp kan je zelfs een zender herstellen!!
  Voorzitter Paul kan zijn zender niet cancelen of saven en moet telkens via een omweg opstarten. Vervelend!
  Een paar leden doen suggesties, tot er wordt opgemerkt dat de sticks bij het calibreren niet in de centerpositie staan.
  Kort daarna meldt Paul: alles in orde!!! Bedankt gasten, ge heb er eenen te goed!!!
  Of er daarna eentje op gedronken werd is voorlopig onbekend ….
 • 12 december 2022: een eerste meeting tussen KSK Kieldrecht en Pegasus gaat door op het terrein van KSK. De voorzitter en de ondervoorzitter zijn aanwezig op de vergadering.
  De sfeer is gemoedelijk en er worden een aantal basisafspraken gemaakt voor de in gebruik name van het toekomstig clubhuis.

Aantal clubleden: 57

VML

VML2022

Adres

Pegasus RC Vliegclub VZW

Secretariaat:
Klapperstraat 28
9120 Beveren-Waas

Zetel:
Grote Baan 186/301
9120 Melsele

E: secretariaat@pegasus-rcvliegclub.be
T: 03 775 92 86

Rekeningnummer:
BE28 145-0510375-20