Zetel: Grote baan 186/301 - 9120 Melsele +32 3 775 92 86 (secretariaat) secretariaat@pegasus-rcvliegclub.be

AANVRAAG LIDMAATSCHAP

Slechts geldig indien alle gegevens volledig zijn ingevuld.
De ingevulde documenten dienen toegezonden te worden aan bovenvermeld secretariaat. U wordt automatisch aangesloten bij de VML, waardoor u een verzekering bekomt van deze organisatie die u dekt tegen alle ongevallen, veroorzaakt door het uitoefenen van modelvliegtuig activiteiten op de door de VML erkende terreinen. Indien u reeds VML lidgeld betaalt bij een andere club, gelieve hiervan een bewijs toe te sturen aan secretariaat@pegasus-rcvliegclub.be

Het bestuur van PEGASUS zal zich niet inlaten met ongevallen die zouden gebeuren op andere dan haar terrein. De kandidaat-aanvrager verklaart tevens een kopie te hebben ontvangen van de statuten, intern -en vliegreglement van PEGASUS R/C Vliegclub VZW en gaat hiermee akkoord. Hij verklaart tevens enkel de officieel toegelaten frequenties te zullen gebruiken.
De kandidaat-aanvrager wordt, na goedkeuring van zijn aanvraag, ingeschreven als toegetreden lid van PEGASUS R/C Vliegclub VZW. De kandidaat-aanvrager verklaart te beschikken over een Familiale Verzekering die het risico modelvliegtuigen dekt, of is bereid om een dergelijke polis af te sluiten vooraleer aan te sluiten bij PEGASUS R/C Vliegclub VZW.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Pegasus RC Vliegclub VZW, Grote baan 186/301 te 9120 Melsele voor ledenbeheer en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken dienen wij u erop attent te maken dat wij wellicht uw inschrijving niet kunnen aanvaarden omdat wij dan de wettelijke verplichtingen niet kunnen naleven. De gegevens van onze leden worden niet openbaar gemaakt en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
U kan ten allen tijde uw gegevens opvragen, laten wijzigen of laten verwijderen door het sturen van een email naar gdpr@pegasus-rcvliegclub.be
De volledige tekst van onze privacy verklaring kunt u raadplegen op onze website, rubriek GDPR-AVGDe whatsapp groep wordt door de leden van Pegasus gebruikt om hun aanwezigheid op het terrein aan te geven en zo af te kunnen spreken met andere leden.

Ik geef hierbij toestemming om de volgende gegevens op de ledenlijst te vermelden

Gelieve een recente pasfoto mee te sturen (formaat BMP, JPEG of TIFF)
No file(s) selected

VML

VML2024

Adres

Pegasus RC Vliegclub VZW

Secretariaat:
Klapperstraat 28
9120 Beveren-Waas

Zetel:
Grote Baan 186/301
9120 Melsele

E: secretariaat@pegasus-rcvliegclub.be
T: 03 775 92 86

Rekeningnummer:
BE28 1450-5103-7520